Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

İKİNCİ DÖNEM TEF ’İN SİYASAL DURUŞU

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.1402-1432, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Muhalif Mizah Dergisi Olarak “Taş”

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ ELEKTRONİK DERGİSİ, cilt.3, ss.25-48, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Demokrat Parti İktidarı ve Basın

Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.6, ss.257-270, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YÖNETİCİ VE ÇALIŞANLAR PERSPEKTİFİNDE KOCAELİ MEDYASI VESORUNLARI

Erciyes İletişim Dergisi, ss.146-165, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ÖYKÜSEL İLETİŞİM BAĞLAMINDA BİR İNCELEME: SARI SICAK ÖRNEĞİ

11. Uluslararası Güncel AraştırmalarlaSosyal Bilimler Kongresi, Antalya, Türkiye, 28 - 30 Ekim 2019, ss.229-237

İkinci Dönem Tef’in Siyasal Duruşu

Türk Dünyası Basın Sempozyumu, Amasya, Türkiye, 14 - 17 Mart 2019, ss.5-6

DEMOKRAT PARTİ İKTİDARI VE BASINI

1. İlişkisel Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Türkiye, 13 - 14 Nisan 2017, ss.38

Yeni Medya’da Çocukluğun Satışı: “tipeez.com” Sitesi’nin İncelenmesi

Yeni Medya Çalışmaları III. Ulusal Kongresi, Türkiye, 9 - 10 Mart 2017

"Geleneksel Çocuk Oyunları ve 3-5 Yaş Çocukların Toplumsallaşmasına Etkisi"

Uluslar Arası Oyun ve Oyuncak Kongresi Bildiriler Kitabı, Erzurum, Türkiye, 7 - 09 Mayıs 2015, ss.655-671

Tarihimizin İlk Mizah Dergisi Diyojen’in Kapatma Cezalarına Yine Mizahi Yoldan Gösterdiği Tepkiler

Ulusal İletişim Kongresi Gülmenin Arkeolojisi ve Medyada Mizah Olgusu, Erzurum, Türkiye, 14 - 17 Nisan 2011, ss.515-525

Kitap & Kitap Bölümleri