Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Seed morphology of some Silene L. (Caryophyllaceae) species collected from Turkey

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.39, sa.2, ss.280-299, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Cytotoxicity of Aloe vera gel extracts on Allium cepa root tip cells

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.36, sa.3, ss.263-268, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Pollen morphology of sections Siphonomorpha and Lasiostemones of the genus Silene from Turkey

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.35, sa.6, ss.631-642, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Silene demirizii sp nov and S. marschallii subsp anamasi subsp nov (Caryophyllaceae) from Turkey

NORDIC JOURNAL OF BOTANY, cilt.28, sa.3, ss.332-340, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new species of Echinops (Asteraceae) from Turkey

TURKISH JOURNAL OF BOTANY, cilt.34, sa.6, ss.513-519, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Silene cirpicii (Caryophyllaceae), a new species from Turkey

ANNALES BOTANICI FENNICI, cilt.46, sa.5, ss.464-468, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A PALYNOLOGICAL INVESTIGATION OF ENDEMIC TAXA FROM NORTHERN CYPRUS

PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, cilt.41, sa.3, ss.991-1007, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Anticandidal pimaradiene diterpene from Phlomis essential oils

COMPTES RENDUS CHIMIE, cilt.12, sa.5, ss.612-621, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Phylogenetic relationships among species of the subsection Dendrophlomis Bentham

ELECTRONIC JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, cilt.11, sa.4, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Stachys marashica (Lamiaceae), a new species from Turkey

ANNALES BOTANICI FENNICI, cilt.45, sa.2, ss.151-155, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A karyotypic study on Silene, section Siphonomorpha species of Turkey

NORDIC JOURNAL OF BOTANY, cilt.26, ss.368-374, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Composition of the essential oils of Phlomis rigida Labill. and Phlomis samia L.

JOURNAL OF ESSENTIAL OIL RESEARCH, cilt.18, sa.3, ss.328-331, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A new natural hybrid of Phlomis (Lamiaceae) from Turkey

ANNALES BOTANICI FENNICI, cilt.40, sa.4, ss.287-290, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Echinops L. (Asteraceae)Cinsinin Tehlike altındaki Bir Türü: E. heterıphyllus P.H.Davis.

Erciyes Üniv. Fen Bilimleri Enst. Dergisi, cilt.28, sa.1, ss.1-5, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Polen morphology of Silene taxa (Caryophyllaceae) in four sections from Turkey

Phytologia Balcanica, cilt.16, sa.1, ss.85-95, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Morphological and Palynological Studies on Geranium tuberosum L. (Geraniaceae)

JABS (Journal of Applied Biological Sciences), cilt.2, sa.3, ss.69-73, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Notes on Anthyllis vulneraria L.

KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, cilt.11, sa.2, ss.10-13, 2008 (Hakemli Üniversite Dergisi)

A new natural hybrid of Phlomis L. (Lamiaceae) from South Anatolia

The Karaca Arboretum Magazine, cilt.7, sa.2, ss.59-66, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Inter- Species Morphological Variation Of The EndemicSpecies Phlomis physocalyx And Phlomis oppositiflora

3rd Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants (MESMAP-3), 2017 Cyprus, Girne, Kıbrıs (Kktc), 13 - 16 Nisan 2017, ss.337

Determination of Intra- Species Genetic Variation of the Endemic Species, Phlomis physocalyx, by Using ISSR Markers

International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species, Muğla, Türkiye, 23 - 27 Nisan 2012, ss.53

Türkiye’nin bazı Silene’lerinin tohum makro-mikro morfolojileri

20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, Türkiye, 21 - 25 Haziran 2010, ss.42-43

Silene Türleri Arasındaki İlişkinin RAPD Yöntemiyle Belirlenmesi

19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 23 - 27 Haziran 2008, ss.348-349

Echinops tournefortii Ledeb. (Asteraceae)

XIX. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2008

Echinops pungens Trautv. var. polyacanthus (Iljin) Hedge (Asteraceae)

. Ulusal Biyoloji Kongresi, Trabzon, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2008

Genetic relationships among species of the subsection Dendrophlomis

The 7th Plant Life of Southwest Asia Symposium, Eskişehir, Türkiye, 25 - 29 Haziran 2007, ss.166

Essential Oils of Phlomis Species of Turkey

37th International Sympossium on Essential Oils (ISEO-2006), Grasse-Opio, Fransa, 10 - 13 Eylül 2006, ss.17

Phlomis russeliana (Sims.) Bentham Türü Üzerinde Anatomik ve Karyolojik Bir Araştırma

XVII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Adana, Türkiye, 21 - 24 Haziran 2004, ss.90

Phlomis linearis Boiss. & Bal. Türü Üzerine Morfolojik ve Palinolojik bir Çalışma

I. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2003, ss.143

Kayseri Çevresi Phlomis L. Cinsi Taksonlarının Polen Morfolojisi

I. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2003, ss.144

Kitap & Kitap Bölümleri

Phlomis L.

Türkiye Bitkileri Listesi (Damarlı Bitkiler), Güner, A., Aslan S., Ekim T., Vural M., Babaç M.T. , Editör, Namaş, İstanbul, ss.570-573, 2012