Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Investigation of hydrogen usage in aviation industry

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.63, ss.63-69, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The use of wind turbines and the problem of icing

Wind Engineering, 2021 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Investigation of small wind turbine airfoil's for Kayseri weather conditions

Uluslararası Yakıtlar, Yanma Ve Yangın Dergisi, sa.4, ss.42-43, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

POLLUTION EFFECTS OF HYDROGEN PRODUCTION AS AN ENERGY CARRIER

15th International Combustion Symposium (INCOS2020), Kayseri, Türkiye, 17 - 19 Eylül 2020, ss.1-6

Numerical and Experimental Investigations Of E387 And SD7032 Wind Turbine Airfoils For 3 Different Reynolds Number Conditions

International Eurasian Conference On Science, Engıneering And Technology, Ankara, Türkiye, 22 - 23 Kasım 2018

Experimental and Numerical Investigations of Small Wind Turbine Airfoils for Low Reynolds Number Condition

9th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-9), Split, Hırvatistan, 14 - 17 Mayıs 2017

Investigation of small wind turbine airfoil's for Kayseri weather conditions

9th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection, Kayseri, Türkiye, 22 - 25 Eylül 2016, ss.1-8

NACA0012 Kanat Profili Etrafındaki Hava Akışının Sayısal ve Deneysel İncelenmesi

V. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, Kayseri, Türkiye, 8 - 10 Eylül 2014, ss.1-10

Effect of turbulence and radiation models on combustion characteristics in propane–hydrogen diffusion flames

The Third International Conference on Nuclear and Renewable Energy Resources, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Mayıs 2012, ss.1-7

Biyokütlenin Havacılıkta Kullanımı

VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2011, ss.197-203

Investigation of hydrogen usage in aviation industry

10th International Conference in Sustainable Energy Technologies, İstanbul, Türkiye, 4 - 07 Eylül 2011, ss.1-7