Başarılar & Tanınırlık

Kongre ve Sempozyum Katılımı Faaliyetleri

 • 2018 International Eurasian Conference On Science, Engıneering And Technology

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2017 9th International Exergy, Energy and Environment Symposium (IEEES-9)

  Çalışma Grubu

  Split, Hırvatistan

 • 2016 9th International Conference on Sustainable Energy and Environmental Protection

  Çalışma Grubu

  Kayseri, Türkiye

 • 2014 V. Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı

  Çalışma Grubu

  Kayseri, Türkiye

 • 2011 VI. Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu

  Çalışma Grubu

  Kayseri, Türkiye

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 60

h-indeksi (WOS): 2