Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A New SEBAL Approach Modified with Backtracking Search Algorithm for Actual Evapotranspiration Mapping and On-Site Application

JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, cilt.46, ss.1213-1222, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Animation-based learning of map projections in geomatics engineering

COMPUTER APPLICATIONS IN ENGINEERING EDUCATION, cilt.20, ss.666-672, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Modeling forest productivity using envisat MERIS data

SENSORS, cilt.7, ss.2115-2127, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kamera Kalibrasyonunda Zeki Optimizasyon Tekniklerinin Etkinliği

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.36, ss.340-350, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Determination of Coastline Change Using Support VectorMachine in Berdan Dam Lake, Turkey

2nd International Conference on Engineering Technology and Innovation (ICETI), Budapest, Macaristan, 7 - 11 Mart 2018

The determination of coastline changes using artificial neural networks in Yamula Dam Lake, Turkey

The 8th International Conference on Information Technology, Amman, Ürdün, 17 - 18 Mayıs 2017, ss.1-4 Creative Commons License

The Usage Of Rusboost Boosting Method For Classification Of Impervious Surfaces

XXIII ISPRS CONGRESS, Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 Temmuz - 19 Ağustos 2016, ss.1-5

İnsansız Hava Araçları ile Sayısal Arazi Modeli Üretimi

TÜRKİYE ULUSAL FOTOGRAMETRİ Ve UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİ VIII.SEMPOZYUMU, Konya, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

Performance Comparison Of Evolutionary Algorithms For Image Clustering

Mid-term Symposium of ISPRS Technical Commission VII “Thematic Processing, Modeling and Analysis of Remotely Sensed Data”., İstanbul, Türkiye, 29 Eylül - 02 Ekim 2014, ss.71-74

A New Unsupervised Change Detection Approach Based on Dwt Image Fusion and Backtracking Search Optimization Algorithm for Optical Remote Sensing Data

Mid-term Symposium of ISPRS Technical Commission VII “Thematic Processing, Modeling and Analysis of Remotely Sensed Data”, İstanbul, Türkiye, 29 Eylül - 02 Ekim 2014, ss.15-18

Evamapper: A Novel Matlab Toolbox For Evapotranspiration Mapping

ISPRS Conference on “Serving Society with Geoinformatics", Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2013, ss.23-26

Change Detection In Satellite Images Using Fuzzy C-Means Clustering And Principal Component Analysis

ISPRS Conference on “Serving Society with Geoinformatics”, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2013, ss.129-132

UNSUPERVISED CHANGE DETECTION IN SATELLITE IMAGES USING FUZZY C-MEANS CLUSTERING AND PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS

ISPRS Conference on Serving Society with Geoinformatics (SSG), Antalya, Türkiye, 11 - 17 Kasım 2013, ss.129-132 Creative Commons License identifier identifier

Uzaktan Algılamada Kontrolsüz Değişim Belirleme

14. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, cilt.0, no.0

ARAZİ ÖRTÜSÜNÜN BELİRLENMESİNDE TORBALAMA-KARAR AĞAÇLARI YÖNTEMİNİN KULLANIMI

IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2012, Zonguldak, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2012

Yağ Tabakalarının Belirlenmesinde Destek Vektör Makineleri ve Rastgele Orman Yöntemi Kullanımı

IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2012, Zonguldak, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2012

KONTROLSÜZ SINIFLANDIRMADA DİFERANSİYEL GELİŞİM ALGORTİMASININ KULLANIMI

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2010, Kocaeli, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2010, ss.182-189

Direk Lineer Trasformasyon Yönteminde Yapay Zeka Tekniklerinin Uygulanması

UZAKTAN ALGILAMA VE COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ SEMPOZYUMU (Uzalcbs2008), Kayseri, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2008, ss.1-9

Kitap & Kitap Bölümleri

Isıl Uzaktan algılama, Sınıflandırma, Dijital Görüntü İşleme

Uzaktan Algılama, Sunar F., Editör, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Eskişehir, ss.46-177, 2011