Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

İngiliz Arşiv Belgelerinin Işığında II. Abdülhamid'in Mirası (1920-21)

Tarihin Peşinde (The Pursuit of History), no.19, pp.69-99, 2015 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License

Samuel Huntington, Medeniyetler Çalışması (Kitap Tanıtımı ve Değerlendirme)

Eurasian Academy of Science Social Sciences Journal, no.2, pp.73-89, 2015 (Journal Indexed in SSCI) Creative Commons License

"İNGİLİZ SEYYAHLAR MAUNSELL, HARRİS VE SYKES’IN  GÖZLEMLERİNDE İRAN, IRAK VE TÜRKİYE"

TARİHİN PEŞİNDE (THE PURSUIT OF HISTORY), vol.6, no.11, pp.305-328, 2014 (Journal Indexed in AHCI)

Articles Published in Other Journals

Sultan II. Abdülhamid’den Paris Barış Konferansı’na Kürtler

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, no.50, pp.231-247, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

İngiliz Arşiv Belgelerinde 1922-23 Dönemine Ait Türkiye Dosyalarında Tahrifat Örnekleri

Tarihin Peşinde, no.17, pp.99-118, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yerli ve Yabancı Kaynakların Işığında Mîsâk-ı Millî Süreci Üzerine

Yeni Türkiye, no.93, pp.492-504, 2017 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Yerli ve Yabancı Kaynakların Işığında Misak-ı Milli’ye Giden Süreç

Yeni Türkiye, no.93, pp.492-504, 2017 (Other Refereed National Journals)

İngiliz Ulusal Arşivi ve 20. Yüzyıl Başlarında Türkiye Dosyaları Üzerine Bir Bakış (1918-1920)

Tarihin Peşinde (The Pursuit of History), no.16, pp.41-73, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İngiliz Arşiv Belgelerinde Tahrifât Türkiye Dosyası 1

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, no.37, pp.143-161, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

İngiliz Arşiv Belgelerinin Işığında II Abdülmahid in Mirası 1920 21

Tarihin Peşinde, no.13, pp.69-99, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Samuel Huntington Medeniyetler Çatışması Kitap Tanıtımı ve Değerlendirme Samuel Huntington Clash of Civilizations A Book Review

Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, vol.2, no.2, pp.73-89, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

FORGERY IN THE ENGLISH NATIONAL ARCHIVES DOCUMENTS: FILE OF TURKEY 1ST

TURKIYAT ARASTIRMALARI DERGISI-JOURNAL OF STUDIES IN TURKOLOGY, no.37, pp.143-161, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Batılı Seyyahların Gözüyle Doğu

Türk Yurdu, vol.33, no.310, pp.214-226, 2013 (Other Refereed National Journals)

Born of Armenian Nationalism in The Frame of Armenian Committees' Activities

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, pp.127-140, 2010 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İngilizlerin Gözünden Erzincan ve Yöresi (1893-1906)

Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 26 - 28 September 2019, vol.1, pp.807-825

İngiliz Ulusal Arşivi Kayıtlarında Mark Sykes’ın Ortadoğu İzlenimleri

SYKES-PICOT GİZLİ ANTLAŞMASININ 100. YILINDA ORTADOĞU VE TÜRKİYE ULUSLARARASI SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 1 - 02 December 2016, pp.395-418

Turco-German Relations between World War I and II in accordance with the Times Newspaper (1918-1938)

Uluslararası III. Türk Alman İlişkileri Sempozyumu, Würzburg, Germany, 8 - 11 November 2018, pp.104-105

İngiliz Belgelerinde Petrole Açılan Kapı: Sultan II. Abdülhamid’in Irak Emlakı

Vefatının 100. Yılında Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi Uluslararası Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 October 2018, pp.31-33

İngiltere’nin Bağdat’ta Kurduğu Sistem (1918-1920)

100. Yılında Uluslararası Bağdat (Medinetü’s-Selam) ve Küt’ül-Amare Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 20 - 21 December 2017

19.ve 20. Yüzyılda İngiliz Seyyah Ve Görevlilerin Konya Gözlemleri

Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi, Konya, Turkey, 19 - 21 May 2017, vol.1, pp.839-860

Osmanlı Son Döneminden Cumhuriyetin İlk Yıllarına İki İngilizin Sykes ve Noel Anıları

Kuruluşundan 90. Yılına Türkiye Cumhuriyeti Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 23 October 2012 - 25 October 2013, vol.1, pp.107-175 Creative Commons License

İngiltere'nin Van Konsolosu Frederick Richard Maunsell'in (1828 1916) Gözlemlerinde Osmanlı Nehirleri Ve Gölleri

Osmanlı Devleti'nde Nehirler ve Göller, Kayseri, Turkey, 2 - 04 May 2013, vol.2, pp.943-956 Creative Commons License

1872 Tarihli Emlak Kayıt Defterine Göre İncesu Kazası

I. Ulusal İncesu Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 22 - 24 October 2010, vol.1, pp.63-81 Creative Commons License

Türk Ermeni İlişkilerindeki Hoşgörü İklimi Çerçevesinde İhtida Hareketleri

Hoşgörü Toplumunda Ermeniler (I. Uluslararası Ermeni Sempozyumu), Kayseri, Turkey, 20 - 22 April 2006, vol.1, pp.521-532 Creative Commons License

Ermeni Komitelerinin Faaliyetleri Çerçevesinde Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşu

Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler (II. Uluslararası Ermeni Sempozyumu), Kayseri, Turkey, 22 - 24 May 2008, vol.1, pp.389-405 Creative Commons License

1862 Tarihli Vergi Kayıt Defterine Göre Endürlük Köyü

IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 10 - 11 April 2003, vol.4, pp.323-333 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Binbaşı Noel’in Anadolu Misyonu Üzerine Bir Değerlendirme

in: Prof. Dr. Abdulhaluk Çay 35. Yıl Armağan Kitabı, Alev Duran, Editor, İksad Yayınevi, İstanbul, pp.75-105, 2020

İngiliz Konsolosluk Sistemi ve Osmanlı Devleti (1825-1850)

in: Osmanlı Devleti’nin Diplomasi Tarihi, Makaleler 1, M. Alaaddin Yalçınkaya ve Uğur Kurtaran, Editor, Altınordu, Ankara, pp.287-318, 2020

İngiliz Belgelerinde Diyarbakır Üzerine Bir Değerlendirme (1854-1923)

in: Tanzimat’tan Günümüze Diyarbakır, Oktay Bozan, Hakan Asan, Hatip Yıldız ve Mehmet Salih Erpolat, Editor, Manas Yayıncılık, Ankara, pp.389-409, 2019

İngiltere'nin Musul Politikası (1800'lerden Lozan'a)

in: Tarihi Süreçte Musul ve Musul Sorunu, Tolga Akay ve Süleyman Tekir, Editor, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul, pp.301-356, 2018

XIX. ve XX. Yüzyıl'da İngiliz Seyyahların Gözüyle Doğu

in: Yabancı Seyahatnamelerde Türkiye, M. Çağatay Özdemir ve Yunus Emre Tekinsoy, Editor, Türk Yurdu Yayınları, Ankara, pp.83-110, 2016 Creative Commons License

Üç İngiliz Seyyahın Kaleminden Orta ve Doğu Anadolu İzlenimleri

in: Yabancı Seyahatnamelerde Türkiye, M. Çağatay Özdemir ve Yunus Emre Tekinsoy, Editor, Türk Yurdu Yayınları, Ankara, pp.219-230, 2016 Creative Commons License

İngiliz Arşiv Belgelerinde Tahrifât: İran Dosyası

in: Prof. Dr. Abdulkadir Yuvalı Armağanı, Prof. Dr. Mustafa Öztürk, Prof. Dr. Şakir Batmaz, Yrd. Doç. Dr. Erhan Yoska, Editor, Kardeşler Ofset, Kayseri, pp.203-235, 2015 Creative Commons License

Sicill-i Osmani Zeyli C. 13

Türk Tarih Kurumu, Ankara, 2008 Creative Commons License

M ve N harfleri

in: Sicill-i Osmani Zeyli 12. Cilt (Ortak Yayın), Keskin M., Editor, Türk Tarih Kurumu, Ankara, pp.125-165, 2008 Creative Commons License

Episodes in the Encyclopedia

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.81-84, 2017

Kayseri Ansiklopedisi (5. Cilt)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.81-84, 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.208-209, 2013 Creative Commons License

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp.208-209, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.249-253, 2010 Creative Commons License

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.308-309, 2009 Creative Commons License

Other Publications