İngiliz Arşiv Belgelerinde Tahrifât Türkiye Dosyası 1


Creative Commons License

KARTIN C.

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, sa.37, ss.143-161, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Basım Tarihi: 2015
  • Dergi Adı: Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
  • Sayfa Sayıları: ss.143-161

Özet

İngiltere ulusal arşivi dünyanın en büyük arşivlerinden biridir. Bu arşivde milyonlarca belge araştırmacılara açılmıştır. Ancak bu hizmet sırasında arşivde görevli olan İngiliz yetkili-ler arşiv belgelerinin üzerlerinde ciddi tahrifât yapmışlardır. Bu tahrifât iki şekilde gerçekleş-miştir. Birincisi belgenin üzeri siyah bir boya ile tamamen kapatılmak şeklinde, ikincisi ise belgenin makas ile kesilmesi suretiyle.

In The English National Archives İs The Biggest Archives İn The World. Lots Of Docu-ments Are Usefull For The Researchers. But The National Archives’s Personnels Defacemen-ted Some Documements İn There. Those Defacementing Files Have A Serious Problems. Also Those Defacementing Files Took Place İn Two Ways. Over The First Document İn The Form Completely Covered With Black Paint. Secondly By Cutting With Scissors Documents.