Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Turkish Architects’ Views on Construction and Demolition Waste Reduction in the Design Stage

Environmental Engineering And Management Journal, cilt.19, ss.439-452, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

An Examination of the Development of the Construction and Demolition Waste-Related Regulations in Turkey

Periodica Polytechnica Architecture, cilt.50, ss.1-9, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Designing for Sustainability on a University Campus: Erciyes University East Campus Social Center Project

Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture, cilt.3, ss.8-14, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Contribution of Dimensional Coordination to Construction Waste Reduction

Open Access Journal of Waste Management Xenobiotics, cilt.2, ss.1-4, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında Yapısal Atık Sorunu ve Çözüme Yönelik Öneriler: Kayseri Örneği

Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.7, ss.465-476, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Diagnosing Damp in a Tropical Building: Applying Theory to Practice

International Journal of Architecture, Engineering and Construction, cilt.6, ss.44-50, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Creating awareness on the negativeimpact of dampness on the health ofoccupants: A case for inhabitants living indamp buildings in Ghana

International Journal of Development and Sustainability, cilt.6, ss.611-627, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Diagnosing Rising Damp in Residential Buildings: Lessons from three Cases

ANNALS of Faculty Engineering Hunedoara– International Journal of Engineering, cilt.2017, ss.159-168, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

DESIGN APPROACHES TO PREVENT/REDUCE CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE GENERATED THROUGH THE USAGE PHASE OF BUILDINGS

SIGMA JOURNAL OF ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES-SIGMA MUHENDISLIK VE FEN BILIMLERI DERGISI, cilt.6, ss.79-89, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Yeşil Çatı Çözümlerinin Tarihi Dokularda Geleneksel Çatı Örtüsü Olarak Uygulanabilirliği Üzerine Bir İnceleme

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.31, ss.163-171, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

GENKÖK Araştırma Merkezi

Yapı, ss.80-83, 2012 (Hakemsiz Dergi)

Sergileyen ve Sergilenen Bir Nesne: Beton

Betonart, ss.70-73, 2009 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Influencing Factors for Construction and Demolition Waste Reduction at United States Higher Education Campuses

SPS '18 Conference - Innovations in Transforming Waste to Value-Added Products, New Brunswick, Amerika Birleşik Devletleri, 5 - 07 Aralık 2018, ss.1

Yapısal Atık Yönetiminin Hammadde ve Enerji Korunumu Açısından Önemi

3. ULUSLARARASI MUHENDİSLİK MİMARLIK VE TASARIM KONGRESİ, Kocaeli, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.239-240

A Suggestion for Proper C&D Waste Collection System for Turkish Conditions

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, ss.98

Investigation Of Architects’ Views On Construction Waste Generation On Construction Sites In Turkey

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering (ICOCEE), İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, ss.134-135

Examining The Recovery Possibilities of Construction and Demolotion Wastes in Turkey

ICOHE 2017-International Congress of Health and Environment, Adana, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2017, ss.193

Collaboration in the Ghanaian Construction Industry: Perceived Barriers and Benefits

ICOCEE – CAPPADOCIA2017, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.157-167

The Health Impacts Of Damp Housing Conditions: Lessons For Inhabitants Living In Damp Tropical Buildings

”, 6th International Conference on Infrastructure Development in Africa-ICIDA 2017, Kumasi, Gana, 14 - 16 Nisan 2017, ss.257-269

A Methodology for Diagnosing Damp in a Tropical Building

ICIDA 2017-6th International Conference on Infrastructure Development in Africa, Gana, 12 - 14 Nisan 2017, ss.41-52

The Design Princibles Observation of a Traditional Sustainable Settlement Talas/Turkey as a Case Study

The 5’th International Conference on Design Principles and Practices, Roma, İtalya, 2 - 04 Şubat 2011

Vernacular Ambience Being a Source of Design Inspiration : "Mesopotamia" as a Case Study

5th International Conference on Design Principles and Practices, Roma, İtalya, 1 - 04 Şubat 2011, ss.1

The Design Principles Observation of a Traditional Sustainable Settlement: “Talas/Turkey” as a Case Study

5th International Conference on Design Principles and Practices, Roma, İtalya, 1 - 04 Şubat 2011, ss.1

Yapısal Atıkların Yapının Tasarım Evresinde Önlenmesine Yönelik Yaklaşımlar ve Mimarın Rolü

5. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 3 - 05 Kasım 2010, ss.131-138

Construction Technology I

Architectural Education Forum IV, Kayseri, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2009, ss.164-165

Construction Technology II

Architectural Education Forum IV, Kayseri, Türkiye, 26 - 29 Mayıs 2009, ss.166-167

Particles as Indoor Air Pollutants and Their Effects on User Health

Third Ain Shams University International Conference on Environmental Engineering, Kahire, Mısır, 14 - 16 Nisan 2009, ss.393-403

Ağırnas Eski Ortaokul Binası

Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları III, Kayseri, Türkiye, 2 - 04 Kasım 2007, ss.10

Toplu Konut Alanlarında Kullanıcı Açısından Çatı Performansının Değerlendirilmesine Yönelik Alan Çalışması: Kayseri Örneği

3. Ulusal Çatı ve Cephe Kaplamalarında Çağdaş Malzeme ve Teknolojiler Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 17 - 18 Ekim 2006, ss.11-19

United Colors of Kayseri

UIA 2005, İstanbul, Türkiye, 3 - 07 Temmuz 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

Designing out Damp: Exploring Basic Design Principles to Control Excessive Moisture in Buildings

New Approaches to Spatial Planning and Design, Özyavuz M., Editör, Peter Lang Publishing, Inc., Berlin, ss.153-164, 2019

Atölye-2013 / Renk Atölyesi

"Kentsel Dokuda Arayışlar" 2012-2013 Çalıştay Kitabı, Büyükmıhçı G., Zengin H., Baydoğan M. Ç., Editör, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, ss.89-95, 2015

Atölye-2013 / Renk Atölyesi

Kentsel Dokuda Arayışlar 2012-2013 Çalıştay Kitabı, Büyükmıhçı G., Zengin H., Baydoğan M.Ç., Editör, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, ss.89-95, 2015

Construction and Demolition Waste Management in Turkey

Waste Management - An Integrated Vision, Luis Fernando Marmolejo Rebellon, Editör, Intech, Rijeka, ss.313-332, 2012

Construction And Demolition Waste Management In Turkey

Waste Management-An Integrated Vision, Rebellon L.F.M., Editör, InTech Open, Rijeka, ss.313-332, 2012

Diğer Yayınlar