Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2016 - 2016 Post Doktora

  Widener University, School of Engineering, Misafir Araştırmacı, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2008 - 2015 Doktora

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık-Yapı, Türkiye

 • 2012 - 2012 Doktora

  University of California, Berkeley, Department of Civil and Environmental Engineering, Misafir Araştırmacı, Amerika Birleşik Devletleri

 • 2004 - 2007 Yüksek Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilimdalı, Türkiye

 • 1999 - 2003 Lisans

  Erciyes Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Türkiye

 • 2002 - 2002 Lisans

  Ökobau Tıarks , Architecture And Engineering Office, Stajyer Öğrenci, Almanya

 • 2002 - 2002 Lisans

  Buro Tıemeıer, Architecture And Engineering Office, Stajyer Öğrenci, Almanya

Yaptığı Tezler

 • 2015 Doktora

  Yapı Yaşam Süreçlerinde Yapısal Atıkların Önlenmesine / Azaltılmasına Yönelik Tasarım Yaklaşımları ve Bir Model Önerisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık-Yapı

 • 2007 Yüksek Lisans

  Brüt Beton, Brütalizm ve Türkiye Örnekleri

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık

Yabancı Diller

 • B2 Orta Üstü İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2018Marie Curie Bursları Proje Yazma-Sunma Eğitimi

  Proje Yönetimi , Erciyes Teknopark

 • 2018Uygulamalı Proje Önerisi Yazma Eğitimi

  Proje Yönetimi , Erciyes Teknopark

 • 2017Certificate of Completion; "How do Editors look at your paper?"

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Elsevier Publishing Campus

 • 2017Certificate of Completion; "Ethics responsibilities for Reviewers"

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Elsevier Publishing Campus

 • 2017Certificate of Completion; “Plagiarism”

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Elsevier Publishing Campus

 • 2017Certificate of Achievement; “Modern Building Design"

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , University of Bath

 • 2017Certificate of Completion; "How to identify the right journal to publish in"

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Elsevier Publishing Campus

 • 2017Certificate of Completion; "Structuring your article"

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Elsevier Publishing Campus

 • 2017Certificate of Completion; “Preparing your manuscript”

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Elsevier Publishing Campus

 • 2017Certificate of Completion; “Making sense of science stories”

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Elsevier Publishing Campus

 • 2017Certificate of Completion; “Using proper manuscript language”

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Elsevier Publishing Campus

 • 2017Certificate of Completion; “How to respond to reviewers' comments”

  Eğitim Yönetimi ve Planlama , Elsevier Publishing Campus