Education Information

Education Information

 • 2016 - 2016 Post Doctorate

  Widener University, Faculty of Engineering, Department of Civil Engineering, United States Of America

 • 2008 - 2015 Doctorate

  Yildiz Technical University, Graduate School Of Natural And Applied Sciences, Mimarlık-Yapı, Turkey

 • 2012 - 2012 Doctorate

  University of California, Berkeley, Department of Civil and Environmental Engineering, Visiting Researcher, United States Of America

 • 2004 - 2007 Postgraduate

  Erciyes University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilimdalı, Turkey

 • 1999 - 2003 Undergraduate

  Erciyes University, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü, Turkey

 • 2002 - 2002 Undergraduate

  Ökobau Tıarks , Architecture And Engineering Office, Stajyer Öğrenci, Germany

 • 2002 - 2002 Undergraduate

  Buro Tıemeıer, Architecture And Engineering Office, Stajyer Öğrenci, Germany

Dissertations

 • 2015 Doctorate

  Yapı Yaşam Süreçlerinde Yapısal Atıkların Önlenmesine / Azaltılmasına Yönelik Tasarım Yaklaşımları ve Bir Model Önerisi

  Yıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık-Yapı

 • 2007 Postgraduate

  Brüt Beton, Brütalizm ve Türkiye Örnekleri

  Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2018Marie Curie Bursları Proje Yazma-Sunma Eğitimi

  Project Management , Erciyes Teknopark

 • 2018Uygulamalı Proje Önerisi Yazma Eğitimi

  Project Management , Erciyes Teknopark

 • 2017Certificate of Completion; "How do Editors look at your paper?"

  Education Management and Planning , Elsevier Publishing Campus

 • 2017Certificate of Completion; “Plagiarism”

  Education Management and Planning , Elsevier Publishing Campus

 • 2017Certificate of Completion; "Ethics responsibilities for Reviewers"

  Education Management and Planning , Elsevier Publishing Campus

 • 2017Certificate of Achievement; “Modern Building Design"

  Education Management and Planning , University of Bath

 • 2017Certificate of Completion; "How to identify the right journal to publish in"

  Education Management and Planning , Elsevier Publishing Campus

 • 2017Certificate of Completion; “Making sense of science stories”

  Education Management and Planning , Elsevier Publishing Campus

 • 2017Certificate of Completion; "Structuring your article"

  Education Management and Planning , Elsevier Publishing Campus

 • 2017Certificate of Completion; “Preparing your manuscript”

  Education Management and Planning , Elsevier Publishing Campus

 • 2017Certificate of Completion; “How to respond to reviewers' comments”

  Education Management and Planning , Elsevier Publishing Campus

 • 2017Certificate of Completion; “Using proper manuscript language”

  Education Management and Planning , Elsevier Publishing Campus