Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Hope and perspective on death in patients with cancer

DEATH STUDIES, vol.44, no.7, pp.412-418, 2020 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Vaginal Candidiasis Infection Treated Using Apple Cider Vinegar: A Case Report

Alternative Therapies In Health And Medicine, vol.25, pp.57-59, 2019 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License

To inform or educate the CABG patients Reply

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, vol.26, no.2, pp.344, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

How intensive care nurses perceive good death

DEATH STUDIES, vol.42, no.10, pp.667-672, 2018 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

A Determinant for Falls and Risk Factors in the Elderly:Daytime Sleepiness

International Journal of Caring Sciences, vol.13, no.1, pp.732-737, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Frailty and Quality Of Life in the Elderly Living in Nursing Home

Erciyes Medical Journal, vol.41, no.4, pp.414-419, 2019 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Fraitly and Quality of Life in The Elderly Living in Nursing Home

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Association between Internet Addiction andImpulsivity among Academicians

ADDICTA-THE TURKISH JOURNAL ON ADDICTIONS, vol.6, pp.269-281, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kuşaklar arası Akılcı İlaç Kullanımı

Sağlık Bilimleri Dergisi/Journal of Health Sciences, vol.27, no.3, pp.199-204, 2018 (Other Refereed National Journals)

Düşme Sonrası Evde Bakım

Ege Tıp Bilimleri Dergisi/Agean J Med Sci, vol.1, no.4, pp.171-175, 2018 (Other Refereed National Journals)

Common cancer in women: The effect of training and scanning

International Journal of Recent Scientific Research, vol.9, pp.28793-28798, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Determination of risk factors of the youth for coronary heart disease based on gender

International Journal of Contemporary Research and Review, vol.9, pp.20613-20620, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Sleep quality in elderly individuals and related factors Sleep quality

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.9, no.2, pp.97-101, 2018 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier

INTERNET ADDICTION AND RISK OF OBESITY IN PRIMARY EDUCATIONSTUDENTS (PRELIMINARY STUDY)

Journal of Health Sciences, vol.27, pp.142-148, 2018 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Attitudes of Nursing Students about Ageism and the Related Factors

International Journal of Caring Sciences, vol.9, pp.900-908, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Gebelerin Doğum Korkusu ve Doğum Şekline Karar Verme Durumlarının İncelenmesi

Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.25, no.3, pp.126-130, 2016 (National Refreed University Journal)

ELMA SİRKESİ İLE TEDAVİ EDİLEN VAJİNAL CANDİDA ENFEKSİYONU: OLGU SUNUMU

İNTEGRATİF TIP DERGİSİ, vol.3, pp.96-97, 2015 (Other Refereed National Journals)

engellilerde şiddet

türkiye klinikleri, vol.1, pp.78-82, 2015 (Other Refereed National Journals)

Knowledge and Attitudes of Women about Breast Cancer, Self Breast Examination and Healthy Life Style Behaviors

Meme Sağlığı Dergisi / The Journal of Breast Health, vol.9, pp.200-204, 2013 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Çocuk Yuvasında Kalan Çocukların Fiziksel Sorunlarının Belirlenmesi.

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 2013 (Other Refereed National Journals)

Hemşire ve ebelerin aile içi fiziksel şiddete bakış açıları maruziyetleri.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 2011 (Other Refereed National Journals)

Üretken Yaşlılığın Yolu Sağlıklı Yaşlanmaktan Geçer

Acıbadem Hemşirelik E-dergi, vol.1, no.22, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Ebe Öğrencilerin Kendi Kendine Meme Muayenesine Yönelik Sağlık İnançları

Meme Sağlığı Dergisi / The Journal of Breast Health, vol.4, no.1, pp.25-28, 2008 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Hemşirelerin Etik Değerlere Yatkınlıkları İle Ahlaki Yargı Yeteneklerinin İncelenmesi

6. Uluslararası 17. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.1147-1154

Hemşirelerin Etik Değerlere Yatkınlıkları ile Ahlaki Yargı Yeteneklerinin İncelenmesi

6. Uluslararası 17.Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 December 2019, pp.1147-1154

Hemşirelerin Manevi Bakımda Kaçındıkları Bir Nokta: Ölüm

INCARE 2019 Internatıonal Nursing Care and Research Congress, Gaziantep, Turkey, 1 - 03 November 2019, pp.153-158

Alzheimer Hastalığı Olan Bir Yaşlının Evde Bakım Süreci: Olgu Sunumu

III. International Scientific and Vocational Studies Congress – Science and Health, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 June 2019, pp.27-30

Alzheimer’s Disease Home Care Process: Case Report

III. International Scientific and Vocational Studies Congress- Science and Health, Nevşehir, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.27-30

Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşlı Ayrımcılığı’na Bakışı

1 st International Ahi Evran Medicine and Health Science Congress, Kırşehir, Turkey, 11 - 14 April 2019, pp.277-281

Posterior Longitudinal Ligament Yırtılması Olan Bir Gebenin Yaşadığı Sorunlar Ve Doğuma Hazırlık: Olgu Sunumu

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 November 2018, pp.847-850

Hemşireliğin Yaşayan Tarihi NİMET KARATAŞ’IN Gözüyle Geçmişten Günümüze Hemşirelik (Nitel Bir Çalışma)

1. Uluslararası 3. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi, İzmir, Turkey, 19 - 21 September 2018, pp.660-666

Doğum Sonrası Kadınların Cinsel Sorunlarının Belirlenmesi (Nitel Bir Çalışma)

1. Uluslararası, 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 21 October 2018, pp.175-183

Doğum sonrası kadınların cinsel sorunlarının belirlenmesi (Nitel bir araştırma)

1. Uluslararası 3. Ulusal Doğuma Hazırlık Eğitimi ve Eğiticiliği Kongresi, 18 - 21 October 2018

Yaşlılarda Kırılganlık ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II.Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 October 2017

Sexual Dysfunction in Married Women With Urinary Incontinence

International Congress on Nursing (ICON), Antalya, Turkey, 16 - 18 March 2017, pp.156 Sustainable Development

Akademisyenlerde İnternet Bağımlılığı ve Dürtüsellik Arasındaki İlişki

IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi, 6 - 09 November 2016

RELATIONSHIP BETWEEN INTERNET ADDICTION AND IMPULSIVITY OF ACADEMICIANS

IV. uluslararası ve VIII. ulusal psikiyatri hemşireliği kongresi, Manisa, Turkey, 6 - 09 November 2016, pp.604

Determination of coronary heart disease risk factor prevalence conditions in the young

Acute Cardiovascular Care 2016, Lizbon, Portugal, 15 - 17 October 2016, vol.5, pp.153-154

İlköğetim Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığı ve Obesite Riski

15th International Eastern Mediterranean Family Medicine Congress and 3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, Turkey, 26 - 29 May 2016, pp.294-295

Elma Sirkesi İle Tedavi Edilen Vajinal Kandida Enfeksiyonu: Olgu Sunumu

2. Ulusal İntegratif Tıp Kongresi (İntegratif Tıp Dergisi), Isparta, Turkey, 13 - 15 November 2015, vol.3, pp.97

PLANLI TABURCULUK PROGRAMININ KORONER ARTER BYPASS AMELİYATI OLAN HASTALARDA KOMPLİKASYONLARI VE HASTANEYE GERİ DÖNÜŞLERİ AZALTMAYA ETKİSİ

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014, vol.1, no.1, pp.250

Planlı Taburculuk Programının Koroner Arter Bypass Ameliyatı Olan Hastalarda Komplikasyonları ve Hastaneye Geri Dönüşleri Azaltmaya Etkisi

13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi (Türk Göğüs Kalp Damar Derg Suppl 1), Antalya, Turkey, 30 October - 02 November 2014, vol.22, pp.520

Hemşirelikte Alternatif Bir Tedavi Yöntemi: Multiple Skleroz Hastalarında Refleksoloji

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi, Manisa, Turkey, 24 - 26 April 2014, vol.1, no.1, pp.129

Huzurevindeki Yaşlılarda Demans Yaygınlığı ve İlişkili Risk Etkenleri

Sağlığın Geliştirilmesi ve Hemşirelik Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 12 - 13 January 2012, pp.124

Determination of Home Care Needs and Quality of Lives of Women With Breast Cancer

14th World Congress on Controversies in Obstetrics, GynecologyInfertility, Paris, France, 17 - 20 November 2011, pp.102 Sustainable Development

determination of knowledge and behaviors of young women about breast cancer

14. word congress on contreversies in obstetrics, gynecology & infertility, 17 - 20 November 2011 Sustainable Development

Evli Kadınların Aile Planlaması Yöntemlerini Kullanma Durumları ve Etkileyen Faktörler

13. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 18 - 22 October 2010, pp.156

Enfeksiyon Eğitiminin Çalışanların Hastane Enfeksiyonları Bilgi Düzeyine Etkisi

12. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Kongresi (Eğitimden Uygulamaya Hemşirelikte Yenilikler), Sivas, Turkey, 20 - 24 October 2009, pp.230

Hizmet Planlaması İçin Acil Servisine Başvuran Hastaların Özellikleri

12. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Hemşirelik Kongresi (Eğitimden Uygulamaya Hemşirelikte Yenilikler), Sivas, Turkey, 20 - 24 October 2009, pp.377

Toplum Katılımı Çalışması

12 th World Congress on Public Health, İstanbul, Turkey, 27 April - 01 May 2009

Göçle gelen ailelerin sağlık sorunlarına yönelik baş etme yolları

Hemşirelik ve Ebelikte Kültürler Arası Yaklaşım Sempozyumu, Çanakkale, Turkey, 9 - 11 April 2009, pp.88

Hemşire ve ebelerin şiddete maruz kalmaları ve şiddete bakışlarının incelenmesi

11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, Turkey, 23 - 26 October 2007, pp.486-487

Yuvada Kalan Çocukların Fiziksel Sorunlarının Belirlenmesi

11. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Denizli, Turkey, 23 - 26 October 2007, pp.281-282

Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Kendi Kendine Meme Muayenesi İnançları

IV. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Ordu, Turkey, 5 - 06 May 2005, pp.358

Books & Book Chapters

Ev Ziyaretleri ve Evde Bakım

in: Hemşirelik Alanında Kullanılan Kavram, Beceri ve Modeller, Gürhan N, Yaman Sözbir Ş, Polat Ü., Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.931-942, 2020

İnovasyonun Hemşirelik Müfredatına Entegrasyonu

in: Hemşirelik ve İnovasyon, Ümran Sevil Özlem Demirel Bozkurt, Editor, Güven Plus Grup Danışmanlık AŞ Yayınları, İstanbul, pp.70-78, 2018

Sağlık Turizmi ve Kronik Hastalıklar

in: Temel İç Hastalıkları Hemşireliği ve Farklı Boyutlarıyla Kronik Hastalıklar, Prof. Dr. Nimet Ovayolu, Prof. Dr. Özlem Ovayolu, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, Adana, pp.487-494, 2017

Sağlık Turizmi ve Kronik Hastalıklar

in: Temel İç Hastalıkları Hemşireliği ve Farklı Boyutlarıyla Kronik Hastalıklar, Ovayolu Nimet, Ovayolu Özlem, Editor, NOBEL KİTAPEVİ, pp.782-791, 2017

Sağlık Turizmi ve Kronik Hastalıklar

in: Temel İç Hastalıkları Hemşireliği ve Farklı Boyutlarıyla Kronik Hastalıklar, Prof. Dr. Nimet Ovayolu, Prof. Dr. Özlem Ovayolu, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, Adana, pp.782-793, 2016

Sağlık Turizmi ve Kronik HAstalıklar

in: Temel İç Hastalıkları Hemşireliği ve Farklı Boyutlarıyla Kronik HAstalıklar, Prof. Dr. Nimet Ovayolu, Prof. Dr. Özlem Ovayolu, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, Adana, pp.782-791, 2015