Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Development of a Pelleting Machine for Hazelnut Residue Utilization

Ama-Agricultural Mechanization In Asia Africa And Latin America, vol.52, no.2, pp.71-78, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Design and Construction of a Farm Scale Evaporative Cooling System

Ama-Agricultural Mechanization In Asia Africa And Latin America, vol.51, no.2, pp.67-71, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Effect of Moisture Contents on Thermal Properties of Fuel Briquettes Made From Hazelnut Husk Agricultural Residues

Ama-Agricultural Mechanization In Asia Africa And Latin America, vol.51, no.2, pp.94, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Determination of Possible Energy Potential of Banana Residues in Turkey

Turkish Journal of Agriculture and Forestry, vol.7, no.2, pp.41-45, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Fındık Zurufu Atığından Yakıt Briketi Elde Edilmesi Ve Brikete Ait Bazı Özelliklerin Belirlenmesi

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), no.33, pp.24-29, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Soaked and Non-Soaked Drying Methods for Vanilla (Vanilla Planofilia L.)

AMA-AGRICULTURAL MECHANIZATION IN ASIA AFRICA AND LATIN AMERICA, vol.42, no.3, pp.66-70, 2011 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Türkiye’de Muz Artıklarına Ait Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi

Türk Tarım - Gıda Bilim ve Teknoloji dergisi, vol.7, no.2, pp.41-45, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

BIOMASS ENERGY POTENTIAL FROM AGRICULTURAL PRODUCTION IN SUDAN

Erciyes Tarım ve Hayvan Bilimleri Dergisi, vol.2, pp.35-38, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Analyzing Substrates with Waste Paper for Enhancing Water Capacity of Soil

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.2, no.6, pp.67-71, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

The Effects of Cardboard for Enhancing Water Holding Capacity of Soil

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, no.6, pp.67-71, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Evaluation of Waste Biomass From Oat Cultivation For Energy

Acta Technica Corviniensis-Bulletin of Engineering, vol.3, pp.163-166, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Yakıt Peleti ve Briketi İçin Güncellenmiş Avrupa Birliği Standartları ve İlgili Parametreler

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.29, no.2, pp.147-156, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Determining Minimum Ventilation Rates in Poultry Houses According to Ammonia Production Levels

Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, no.23, pp.1-6, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Determination of Some Parameters of Fuel Briquettes made from Sunflower Residues

1st International Erciyes Agriculture, animal and Food Sciences Conference (AGANFOS-2019), 24 - 27 April 2019

Türkiye’de Muz Artıklarına Ait Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi

Türkiye XIII.Ulusal/I.Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi, 1 - 04 November 2019

Bio-Energy Potential from Lemon Orchards

7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE), 17 - 20 September 2019 identifier

BIO-ENERGY POTENTIAL FROM LEMON ORCHARDS

7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering 2019, Praha, Czech Republic, 17 - 20 September 2019, pp.109-112

Determining Pelleting Parameters for Orange Pruning Residues

7th International Conference on Trends in Agricultural Engineering (TAE), 17 - 20 September 2019 identifier

Effect of Particle Size on Surface Smoothness of Bio-Briquettes Produced From Agricultural Residues

5th International Conference Microscopy and Non-destructive Material Testing, 23 - 26 October 2018

PELLETING HAZELNUT HUSK RESIDUES FOR BIOFUEL

Proceeding of 6th International Conference on Trendsin Agricultural Engineering 2016, 7 - 09 September 2016

DETERMINING ORGANIC WASTE POTENTIAL OF MOBILE PUBLIC BAZAARS IN SAMSUN REVIEW

Proceeding of 6th International Conference on Trendsin Agricultural Engineering 2016, 7 - 09 September 2016

Evaluation of Waste Biomass From Oat Cultivation For Energy

ISB-INMA TEH Agricultural and Mechanical Engineering, Bucharest, Romania, 30 October - 01 November 2015

Determination of Some Mechanical Properties of Soybean Stalk Related With Design Parameters

ISB-INMA TEH Agricultural and Mechanical Engineering, Bucharest, Romania, 30 October - 01 November 2015

UŞAK İLİ TARLA BİTKİLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ORGANİK TARIM POTANSİYELİ

DOĞU KARADENİZ II.ORGANİK TARIM KONGRESİ, Turkey, 6 - 09 October 2015

Ağaç Meyvelerinin Mekanik Hasadında Kullanılan Silkeleyicilerin Bazı Tasarım Ölçütleri

29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 2 - 05 September 2015

Samsun İlinin Katı Biyoyakıt Olarak Tarımsal Atık Potansiyeli

29. Ulusal Tarımsal Mekanizasyon ve Enerji Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 2 September - 05 May 2015

Determining Briquetting Parameters for Oat Straw Agricultural Residue Which Can Be Used As a Solid Biofuel

12th International Congress on Mechanization Energy in Agriculture (ADAGENG 2014), Adana, Turkey, 3 - 06 September 2014

A Practical Tool For Determination Of Heat Balances And Ventilation Capacities In Animal Houses In Turkey

12th International Congress on Mechanization Energy in Agriculture (ADAGENG 2014), Adana, Turkey, 3 - 06 September 2014

Yulaf Çeşitlerinin Yapay Sinir Ağları Kullanılarak Sınıflandırılması

27. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, Samsun, Turkey, 5 - 07 September 2012, pp.519-529

Safer Agriculture for Employees in Rural

8. International Scientific Conference (IOHA 2010), Roma, Italy, 28 September - 02 October 2010 Sustainable Development identifier

Determination of Basic Parameters in Moldboard and Disc Ploughs

PROCEEDINGS OF 3RD INTERNATIONAL CONGRESS ON INFORMATION AND COMMUNICAATION TECHNOLOGIES IN AGRICULTURE, FOOD, FORESTRY AND ENVIRONMENT (ITAFFE’10), Samsun, Turkey, 14 - 18 June 2010

Türkiye de Üretilen Güneş Kolektörleri ve İmalatçılarının İncelenmesi

25. Tarımsal Mekanizasyon Ulusal Kongresi, Isparta, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.139-143