Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A CASE STUDY OF A GRAVITY WALL LOCATED IN THE FISHINGPORT AREA

The Online Journal of Science and Technology, cilt.9, ss.7-11, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A CASE STUDY OF AN ANAEROBIC DIGESTER STRUCTURE

The Online Journal of Science and Technology, ss.1-4, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Organik Zeminlerin Stabilizasyonuna Cürufun Etkisi

8. Geoteknik Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2019, ss.1

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliğine Göre Sıvılaşmayla İlgili Vaka Analizi

3rd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2018, ss.958-961

A Case Study of A Gravity Wall Located In The Fishing Port Area

International Science and Technology Conference, Paris, Fransa, 18 - 20 Temmuz 2018, ss.1

Malzeme Yumuşaması Tekniği Kullanılarak 3 Boyutlu Tünel Analizi

2.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi, Adana, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018, ss.1

Stability Analysis along the High-Speed Train Route

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, 24 - 27 Nisan 2018, ss.205-210

Analysis of Vertical Surfaces Supported by Mini Piles using Plaxis 2D

3. International Conference on Civil and Environmental Engineering, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Nisan 2018, ss.197-204

Dairesel Kule Silonun Temel Tasarımı ve Oturma Analizi

International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017

Fore Kazıklı Ankrajlı Dayanma Yapılarına Dair Bir Vaka Analizi

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress, Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017

A Case Study of An Anaerobic Digester Structure

International Science and Technology Conference, Berlin, Almanya, 17 - 19 Temmuz 2017

Analysis of Soft Soils With ProShake and Plaxis 2D Program

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 8 Mayıs - 10 Haziran 2017, ss.1296

The FEM Based Analyses of Soft Soils Improved Using Geogrid Encased Stone Columns

2nd International Conference on Civil and Environmental Engineering, Nevşehir, Türkiye, 8 - 10 Mayıs 2017, ss.1505-1506

Geogrid Donatılı Şev Dolgusunun Stabilite Analizi

International Science and Technology Conference, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.1-10

Liquefaction Potential and Post-Liquefaction Settlement of Soma Wastewater Treatment Plant

International Science and Technology Conference, Viyana, Avusturya, 13 - 15 Temmuz 2016, ss.1-10

Döküm Kumu ve Cürufun Yol Dolgularında Kullanılabilirliğinin Araştırılması

Proceedings of the 6. Geotechnical Symposium, Adana, Turkey, Türkiye, 26 - 27 Kasım 2015

Bilirkişi Raporları

Çamlıca Elektrik Üretim A.Ş Bilirkişi Raporu

Yahyalı Asliye Hukuk Mahkemesi Başkanlığı, ss.5, Kayseri, 2015