Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Süt Kalitesini Belirleyen Kriterler ve Bunları Etkileyen Faktörler

11. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Diyarbakır, Turkey, 29 - 30 April 2015, vol.1, no.1, pp.69

LAMENESS ON MODERN DAIRY FARMS

Dairy Cattle Symposium With International Participation, Kayseri, Turkey, 24 - 26 April 2014, pp.61

Hayvancılık İşletmelerinde Tarımsal Sigorta Uygulamaları

10. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Kayseri, Turkey, 23 April 2014, pp.153 Sustainable Development

Koyunlarda (Ovis Aries) Döl Verimine Etki Eden Major Genler

9.Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Erzurum, Turkey, 23 - 25 May 2013, vol.1, no.1, pp.547-550

Az Bilinen Türkiye Yerli Küçükbaş Hayvan Gen Kaynakları

9.Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Erzurum, Turkey, 23 - 25 May 2013, vol.1, no.1, pp.27-31

Damızlık Sut Sıgırlarının Sınıflandırılmasında Dıs Gorunusun Kullanılması

International Animal Science Congress of Turkish and Relatives Communities, Isparta, Turkey, 1 - 04 September 2012, pp.138

Damızlık Süt Sığırlarının Sınıflandırılmasında Dış Görünüşün Kullanılması

International Animal Science Congress of Turkish and Relatives Communities, Turkey, 1 - 04 September 2012

Coğrafi İşaretleme Sistemi

VII. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi, Aydın, Turkey, 1 - 04 May 2011, pp.101

Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Kayıt Sistemleri

I.Ulusal Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, Eskişehir, Turkey, 1 - 04 April 2011, pp.15-31

İncesu (Kayseri) İlçesindeki Hayvansal Üretim Deseni

I. Ulusal İncesu Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 1 - 04 September 2010, pp.87-89

Organik Hayvancılıkta Sığır Refahı ve Davranışları

Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 1 - 04 July 2010, pp.100-103

Metrics

Publication

27

Citation (WoS)

24

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

23

H-Index (Scopus)

2

Citation (Scholar)

2

H-Index (Scholar)

1

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

2

Thesis Advisory

1

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals