Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Blunt Aortic Injury with Dyspagiaand Surgical Treatment

APIC 2019, Kayseri, Türkiye, 21 February - 23 March 2019, ss.118-119

Yenidoğanlardaki Aort Koarktasyonunda Balon Anjiyoplasti ve Cerrahi Deneyimimiz

sağlıklı büyüyen çocuk kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 15 December 2018, cilt.3, ss.66

Venöz kompresyon sendromları: Klinikopatolojik ve terapötik açınsamalar

TÜRK KALP VE DAMAR CERRAH‹S‹ DERNE⁄‹ 15. KONGRES‹, 26 - 29 October 2018

Arteriyel kompresyon sendromları: Diyagnostik ve terapötikbir dilemma

TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİDERNEĞİ 15. KONGRESİ, 26 - 29 October 2018

Üst ekstremite iskemisi: Tanı ve tedavideki zorluklar

TÜRK KALP VE DAMAR CERRAH‹S‹ DERNE⁄‹ 15. KONGRES‹, 26 October 2018

ARCAPA SENDROMUNUN HİBRİT YÖNTEMLE TEDAVİ EDİLMESİ

ULUSAL UYGULAMALI GİRİŞİMSEL KARDİOLOJİ TOPLANTISI, Türkiye, 3 - 06 May 2018

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ PERKÜTAN PULMONER KAPAK İMPLANTASYONU SONUÇLARI

17. ULUSAL PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 18 - 21 April 2018

TEKRARLAYAN ÖKSÜRÜK VE SOLUNUM SIKINTISININ NADİR BİR NEDENİ: SCİMİTAR SENDROMU

17. ULUSAL PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 18 - 21 April 2018

BRONKOPULMONER DİSPLAZİLİ YENİDOĞANLARDA PULMONER HİPERTANSİYON TANISINDA EKOKARDİYOGRAFİ

17. ULUSAL PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 18 - 21 April 2018

An Occupational Cause of Raynaud’s Phenomenon: A Report ofFour Patients with Hypothenar Hammer Syndrome.

14th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGY AND e109CARDIOVASCULAR SURGERY /, 5 - 08 April 2018, ss.109-110

Larsen sendromlu Hastada David 1 Operasyonu

4. Erciyes Pediatri Kış Akademisi, Türkiye, 22 - 24 February 2018

BIR YAŞ ALTI INFANTLARDA PERKÜTAN VSDKAPAMA

16. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 19 - 22 April 2017

Coronary bypass in a child with familial hypercholesterolemiaand atherosclerosis ofascending aorta

12’xxh lnternational Congress of Update in Cardiology ond Cardiovascular Surgery (UCCV§}, 10 - 13 March 2016

Percutaneous Closure of Gerbode Defect in a Pediatric Case

12th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 10 - 13 March 2016

The association between endothelial progenitor cell markers and arteriovenous fistula

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 October 2015, cilt.24, ss.231

Surgical vs Percutaneous closure of PDA How is the condition in preterms 2 kg

64.TH ESCVS INTERNATIONAL CONGRESS OF EUROPEAN CARDIOVASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY SOCIETY, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 March 2015
Link

Surgical vs Percutaneous closure of PDA How is the condition in preterms 2 kg

10th WIPC -international workshop on interventional pediatric and adult congenital cardiology, Milan, İtalya, 19 - 21 March 2015
Link

Doğumsal kalp hastalıklı hastalarda kas koruyucu torakotomi standart bir yöntem olmalı mıdır?

13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 October - 02 November 2014, ss.441
Link

Venöz Malformasyon:Diyagnostik ve terapötik Modaliteler

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. kongresi, 30 October - 02 November 2014

Aort koarktasyonunda tedavi yöntemleri: Cerrahi tedaviye karşın transkateter tedavi

13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 October - 02 November 2014, ss.440-441
Link

Heparinle indüklenmiş trombositopenik trombozis

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, 30 October - 02 November 2014

İnterventriküler septuma yerleşmiş asemptomatik hidatik kist

12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 05 May 2013, ss.189

Venöz malformasyonların cerrahi tedavisi

Vasküler Anomaliler Derneği 1. Ulusal Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 May 2011, ss.13

Diseases of the aorta and the aortic arch: Critical observation and surgical experience

5th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 September 2009, cilt.12, ss.73

A case of aortic coarctation mimicking interrupted aorta with ascending aorta aneurysm

5th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 September 2009, cilt.12, ss.87

Derin Ven Trombozunun Krono-Biyolojik Analizi

4. ULUSAL FLEBOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 9 - 11 January 2009

Enfektif endokarditli olgularda cerrahi tedavi

10. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 21 October 2008, ss.178

Ascending aorta and triple valve replacement in Marfan’s syndrome

3rd Annual Congress in Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 November 2007, cilt.10, ss.72

Brucella endocarditis and surgical treatment

3rd Annual Congress in Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 November 2007, cilt.10, ss.94

Coronary artery bypass surgery in women

3rd Annual Congress in Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 November 2007, cilt.10, ss.79

A pacemaker complication noticed at coronary bypass operation: right ventricle rupture. Case report

3rd Annual Congress in Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 November 2007, cilt.10, ss.80

Results of valve replacements with Ultracor prostheses

2nd Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 September 2006, cilt.9, ss.79