Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CALCIFIED RENAL ARTERY ANEURISM IN SOLITARY KIDNEY CAUSING HYPERTENSION

PEDIATRIC NEPHROLOGY, cilt.33, ss.1904-1905, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Relationship of genetic factors with development of aortic dissection and aneurysm

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.26, ss.557-564, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Percutaneous Ventricular Septal Defect Closure in Patients Under 1 Year of Age

PEDIATRIC CARDIOLOGY, cilt.39, ss.1009-1015, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Patent Ductus Arteriosus closure in preterms less than 2 kg: Surgery versus transcatheter

INTERNATIONAL JOURNAL OF CARDIOLOGY, cilt.250, ss.110-115, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Surgical repair of interrupted aorta and ascending aortic aneurysm

Turk Kardiyol Dern Ars, cilt.39, ss.627, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

CORONARY ARTERY SURGERY IN PATIENTS AGED 75 YEARS OR OLDER

Turk Geriatri Dergisi-Turkish Journal Of Geriatrics, cilt.14, ss.9-13, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çocukta Serebral Tutulumun Eşlik Ettiği Kardiyak Kist Hidatik: Olgu Sunumu

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, ss.88-90, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Iatrogenic Coronary Perforation and Right Ventricule Fistula

Turkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci, cilt.30, ss.43-44, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ACTUAL PRACTICES IN DIAGNOSIS AND TREATMENT OF VENOUS DISEASES BY USING VEINVIEWER

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pericardioperitoneal Fenestration for Chylopericardium

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.38, ss.84-87, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Venöz Ve Arteriyel Trombozis Arasındaki Ilişkinin Olası Klinik Sonuçları

Damar Cerrahisi, cilt.23, ss.102-106, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Vitalitec International, The Sternal Closure Device: A Novel Closure Technique For Sternal Dehiscence

Journal of Clinical and Experimental Investigations, cilt.5, no.5, ss.534-538, 2014 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Arteriovenöz fistüllerin olgunlaşmasına etki eden faktörler

DAMAR CERRAHISI DERGISI ISSN: 1301-1839, no.3, ss.273-279, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Maturation Time and Effecting Factors in Wrist Arteriovenous Fistulas

Damar Cerrahi Dergisi, cilt.22, ss.273-279, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

OUR INSTITUTIONAL APPROACH FOR NEONATAL AORTIC COARCTATION”.

15th International Congress of Update In Cardiology and Cardiovascular Surgery, 27 - 30 March 2019

Blunt Aortic Injury with Dyspagiaand Surgical Treatment

APIC 2019, Kayseri, Türkiye, 21 February - 23 March 2019, ss.118-119

Yenidoğanlardaki Aort Koarktasyonunda Balon Anjiyoplasti ve Cerrahi Deneyimimiz

sağlıklı büyüyen çocuk kongresi, İzmir, Türkiye, 13 - 15 December 2018, cilt.3, ss.66

Venöz kompresyon sendromları: Klinikopatolojik ve terapötik açınsamalar

TÜRK KALP VE DAMAR CERRAH‹S‹ DERNE⁄‹ 15. KONGRES‹, 26 - 29 October 2018

Arteriyel kompresyon sendromları: Diyagnostik ve terapötikbir dilemma

TÜRK KALP VE DAMAR CERRAHİSİDERNEĞİ 15. KONGRESİ, 26 - 29 October 2018

Üst ekstremite iskemisi: Tanı ve tedavideki zorluklar

TÜRK KALP VE DAMAR CERRAH‹S‹ DERNE⁄‹ 15. KONGRES‹, 26 October 2018

ARCAPA SENDROMUNUN HİBRİT YÖNTEMLE TEDAVİ EDİLMESİ

ULUSAL UYGULAMALI GİRİŞİMSEL KARDİOLOJİ TOPLANTISI, Türkiye, 3 - 06 May 2018

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ PERKÜTAN PULMONER KAPAK İMPLANTASYONU SONUÇLARI

17. ULUSAL PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 18 - 21 April 2018

TEKRARLAYAN ÖKSÜRÜK VE SOLUNUM SIKINTISININ NADİR BİR NEDENİ: SCİMİTAR SENDROMU

17. ULUSAL PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 18 - 21 April 2018

BRONKOPULMONER DİSPLAZİLİ YENİDOĞANLARDA PULMONER HİPERTANSİYON TANISINDA EKOKARDİYOGRAFİ

17. ULUSAL PEDİYATRİK KARDİYOLOJİ VE KALP CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 18 - 21 April 2018

Bronkopulmoner displazili yenidoğanlarda pulmoner hipertansiyon tanısında ekokardiyografi

17. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 21 April 2018, ss.40

An Occupational Cause of Raynaud’s Phenomenon: A Report ofFour Patients with Hypothenar Hammer Syndrome.

14th INTERNATIONAL CONGRESS OF UPDATE IN CARDIOLOGY AND e109CARDIOVASCULAR SURGERY /, 5 - 08 April 2018, ss.109-110

Larsen sendromlu Hastada David 1 Operasyonu

4. Erciyes Pediatri Kış Akademisi, Türkiye, 22 - 24 February 2018

BIR YAŞ ALTI INFANTLARDA PERKÜTAN VSDKAPAMA

16. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 19 - 22 April 2017

PEDİATRİK OLGUDA KORONER SİNUS ATREZİSİNADİR KONJENİTAL BİR ANOMALİ

15. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Kongresi, Türkiye, 13 - 15 April 2016

Percutaneous Closure of Gerbode Defect in a Pediatric Case

12th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 10 - 13 March 2016

Coronary bypass in a child with familial hypercholesterolemiaand atherosclerosis ofascending aorta

12’xxh lnternational Congress of Update in Cardiology ond Cardiovascular Surgery (UCCV§}, 10 - 13 March 2016

The association between endothelial progenitor cell markers and arteriovenous fistula

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 21 - 25 October 2015, cilt.24, ss.231

2 KG ALTI PRETERM PDALARDA DURUM: CERRAHİ VEYAPERKÜTAN KAPAMA?

14. Ulusal Pediyatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahi kongresi, Türkiye, 1 - 05 May 2015

Surgical vs Percutaneous closure of PDA How is the condition in preterms 2 kg

64.TH ESCVS INTERNATIONAL CONGRESS OF EUROPEAN CARDIOVASCULAR AND ENDOVASCULAR SURGERY SOCIETY, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 March 2015

Surgical vs Percutaneous closure of PDA How is the condition in preterms 2 kg

10th WIPC -international workshop on interventional pediatric and adult congenital cardiology, Milan, İtalya, 19 - 21 March 2015

Aort koarktasyonunda tedavi yöntemleri: Cerrahi tedaviye karşın transkateter tedavi

13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 October - 02 November 2014, ss.440-441

Venöz Malformasyon:Diyagnostik ve terapötik Modaliteler

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. kongresi, 30 October - 02 November 2014

Doğumsal kalp hastalıklı hastalarda kas koruyucu torakotomi standart bir yöntem olmalı mıdır?

13. Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 October - 02 November 2014, ss.441

Heparinle indüklenmiş trombositopenik trombozis

Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği 13. Kongresi, 30 October - 02 November 2014

İnterventriküler septuma yerleşmiş asemptomatik hidatik kist

12. Ulusal Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Damar Cerrahisi Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 05 May 2013, ss.189

Venöz malformasyonların cerrahi tedavisi

Vasküler Anomaliler Derneği 1. Ulusal Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 May 2011, ss.13

A case of aortic coarctation mimicking interrupted aorta with ascending aorta aneurysm

5th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 September 2009, cilt.12, ss.87

Diseases of the aorta and the aortic arch: Critical observation and surgical experience

5th Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 September 2009, cilt.12, ss.73

Derin Ven Trombozunun Krono-Biyolojik Analizi

4. ULUSAL FLEBOLOJİ KONGRESİ, Türkiye, 9 - 11 January 2009

Enfektif endokarditli olgularda cerrahi tedavi

10. Ulusal Türk Kalp Damar Cerrahisi Derneği Kongresi, İzmir, Türkiye, 17 - 21 October 2008, ss.178

Ascending aorta and triple valve replacement in Marfan’s syndrome

3rd Annual Congress in Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 November 2007, cilt.10, ss.72

Brucella endocarditis and surgical treatment

3rd Annual Congress in Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 November 2007, cilt.10, ss.94

Coronary artery bypass surgery in women

3rd Annual Congress in Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 November 2007, cilt.10, ss.79

A pacemaker complication noticed at coronary bypass operation: right ventricle rupture. Case report

3rd Annual Congress in Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 November 2007, cilt.10, ss.80

Results of valve replacements with Ultracor prostheses

2nd Annual Congress on Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Türkiye, 1 - 04 September 2006, cilt.9, ss.79

Kitap & Kitap Bölümleri

Aort Kapak Hastalıkları ve Tedavisi

Aort Kapak Hastalıklarının Ekokardiyografi ile Değerlendirilmesi, Prof. Dr. Naci Emiroğulları, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.24-32, 2019 Creative Commons License

Aort Kapak Hastalıkları ve Tedavisi

Aort Darlığı ve Tedavisi, Prof. D. Ömer Naci Emiroğulları, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.5-10, 2019 Creative Commons License

Aort Kapak Hastalıkları ve Tedavisi

Aort Yetmezliği ve Tedavisi, Prof. Dr. Ömer Naci Emiroğulları, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.11-16, 2019 Creative Commons License

Aort Kapak Hastalıkları ve Tedavisi

Aort Kapak Hastalıkları Tedavisinde Yeni Yöntemler: TAVİ, Prof. Dr. Ömer Naci Emiroğulları, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.53-56, 2019 Creative Commons License

Aort Kapak Hastalıkları ve Tedavisi

Aort Kapak Enfektif Endokardit Tanı ve Tadavisi, Prof. Dr. Ömer Naci Emiroğulları, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.34-37, 2019 Creative Commons License

Aort Kapak Hastalıkları ve Tedavisi

Aort Cerrahisinde Kapak Seçimi ve Komplikasyonları, Prof. Dr. Ömer Naci Emiroğulları, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.38-42, 2019 Creative Commons License

Aort Kapak Hastalıkları ve Tedavisi

Aort Kapak ve Diğer Kapak Hastalıkları Birlikteliği (Çoklu Kapak Hastalığı), Prof. Dr. Ömer Naci Emiroğulları, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.16-19, 2019 Creative Commons License

Aort Kapak Hastalıkları ve Tedavisi

Aort Kapak Lezyonlarına Eşlik Eden Hastalıklar, Prof . Dr. Ömer Naci Emiroğulları, Editör, Türkiye Klinikleri Yayınevi, Ankara, ss.20-23, 2019 Creative Commons License