Farklı priming solüsyonların koroner arter bypass cerrahisi geçiren hastalarda peroperatif ve postoperatif erken dönemde hemostaz, hemodinamik bulgular ve endorgan fonksiyonları üzerine etkileri; taze donmuş plazma ve Hes 130/0,4’ün karşılaştırılması


Ünlü İ. , EMİROĞULLARI Ö. N. , KAHRAMAN H. C. , Polat V. , Bildiler M. , Tunçay A.

KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi, vol.6, pp.14-18, 2009 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 6
  • Publication Date: 2009
  • Title of Journal : KSÜ Tıp Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.14-18