Sevofluran uygulanan ratlarda alt ekstremite iskemi reperfüzyon hasarında seryum oksitin akciğer dokusu üzerine etkisi


TUNÇAY A. , ŞIVGIN V., ÖZDEMİRKAN Z. A. , SEZEN Ş. C. , BOYUNAGA H., KÜÇÜK A., ...More

SBÜ 3. Anesteziyoloji ve Reanimasyon Sempozyumu, İzmir, Turkey, 07 December 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey