Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Possible Relationship Between Familial Mediterranean Fever and Chronic Nonbacterial Osteomyelitis: Coincidence or Coexistence?

Journal of clinical rheumatology : practical reports on rheumatic & musculoskeletal diseases, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Elemental mercury intoxication in 7 patients admitted to a pediatric rheumatology clinic

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.61, sa.5, ss.786-790, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Colchicine Intoxication in Children: Four Case Reports

ARCHIVES OF RHEUMATOLOGY, cilt.30, sa.1, ss.67-70, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Brucella melitensis in blood cultures of two newborns due to exchange transfusion

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.47, sa.3, ss.272-274, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Neonatal uterine prolapse

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.45, sa.3, ss.349-351, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Livedoid Vasculopathy with Behcet Disease

JOURNAL OF PEDIATRIC RESEARCH, cilt.3, sa.2, ss.120-122, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Pediatrik Romatoloji Gözüyle Kawasaki Hastalığına Bakış

TÜRKİYE KLİNİKLERİ, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

NE ZAMAN OTOİNFLAMATUAR HASTALIK DÜŞÜNELİM?

6. Erciyes Pediatri Akademisi Kış KOngresi, Türkiye, 27 - 29 Şubat 2020

Süpriz Ateş Kaynağı

6. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Türkiye, 27 - 29 Şubat 2020

PFAPA tadında HIDS

6.Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Türkiye, 27 - 29 Şubat 2020

Romatolojik Bulgularla Ortaya Çıkan İmmün Yetmezlikler

Çocuk Nefroloji-Romatoloji Bahar Toplantıısı, Türkiye, 7 - 08 Kasım 2019

TIP1 DIYABETLI HASTALARDA PUBERTENIN DEĞERLENDIRILMESI

ANKARA AİLE HEKİMLİĞİ GÜNLERİ “BİRİNCİ BASAMAKTA ÇOCUK SAĞLIĞINA YAKLAŞIM, Türkiye, 21 Eylül 2019

Behçet’s disease with pseudotumor cerebri and cerebral venous sinus thrombosis: a case report

10th Congress of International Society of Systemic Auto-Inflammatory Diseases (ISSAID), 31 Mart - 03 Nisan 2019

Is this disease related to NLRP3 or MEFV or both?

10th Congress of International Society of Systemic Auto-Inflammatory Diseases (ISSAID), 31 Mart - 03 Nisan 2019

Relationship between MEFV gene and clinical findings of chronic recurrent multifocal osteomyelitis

10th Congress of International Society of Systemic Auto-Inflammatory Diseases (ISSAID), 31 Mart - 03 Nisan 2019

M1184V mutation in NLRP1: is that polymorphism or pathogenic mutation?

10th Congress of International Society of Systemic Auto-Inflammatory Diseases (ISSAID), 31 Mart - 03 Nisan 2019

Patient with FMF presented by isolated myositis

10th Congress of International Society of Systemic Auto-Inflammatory Diseases (ISSAID), 31 Mart - 03 Nisan 2019

ÇOCUK HASTALARDA ROMATOLOJİ KONSÜLTASYONU: KİME? NE ZAMAN? KLİNİK DEĞERLENDİRMESİ

5. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Türkiye, 28 Şubat - 02 Mart 2019

Dermatomiyozitli Bir Hastada Piyomiyozit

4. Çocuk Romatoloji Kongresi, Muğla, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2018

Juvenil İdiyopatik Artrit ve Osteoporoz

4. Çocuk Romatoloji Kongresi, Türkiye, 4 - 07 Nisan 2018

LİNEAR SKLERODERMALI BİR OVERLAP SENDROMU

4. Çocuk Nefrolojisi Olgu Panayırı, İzmir, Türkiye, 3 - 04 Kasım 2017

Molecular Analysis of MEFV gene mutatıons ın juvenile systemic lupus erthhematosus and the role of disease severity

9th International Congress of Familial Mediterranean Fever and Systemic Auto Inflamatory Diseases, 4 - 07 Mayıs 2017

Evaluation of children with Behçet’s Diseaase from regionally two different centers of highly prevalent country

9th International Congress of Familial Mediterranean Fever and Systemic Auto Inflamatory Diseases, 4 - 07 Mayıs 2017

Early Onset Sarcoidosis and Blau Syndrome: Six Patients Presentation

9th International Congress of Familial Mediterranean Fever and Systemic Auto Inflamatory Diseases, 4 - 07 Mayıs 2017

Assessment of subclinical inflammation in children with mefv mutation and fmf patients in remission.

9th International Congress of Familial Mediterranean Fever and Systemic Auto Inflamatory Diseases, 4 - 07 Mayıs 2017

Our clinical experience in the PFAPA syndrome

9th International Congress of Familial Mediterranean Fever and Systemic Auto Inflamatory Diseases, 4 - 07 Mayıs 2017

Coexistence of familial Mediterranean fever , mucopolysacharidos type 6 and juvenile idiopathic arthritis

9th International Congress of Familial Mediterranean Fever and Systemic Auto Inflamatory Diseases, 4 - 07 Mayıs 2017

Rituximab treatment in children with nephrotic syndrome: a single center experience

17th Congress of the International Pediatric Nephrology Association, Iguaçu, Brezilya, 20 - 24 Eylül 2016, cilt.31, sa.10, ss.1847-1848

The evaluation of the children with C3 glomerulonephritis: single center experience

17th Congress of the International Pediatric Nephrology Association, Iguaçu, Brezilya, 20 - 24 Eylül 2016, cilt.31, sa.10, ss.1820

Canakinumab is safe in the treatment of renal transplant patient having amyloidosis secondary to Hyper-IgD syndrome

17th Congress of the International Pediatric Nephrology Association, Iguaçu, Brezilya, 20 - 24 Eylül 2016, cilt.31, sa.10, ss.1890

İskelet Displazili Olgu Sunumları

3. çocuk Romatoloji Kongresi, Türkiye, 21 Nisan - 24 Haziran 2016

Development and validation of juvenile autoinflammatory disease multidimensional assessment report (JAIMAR)

8th International Congress of Familial Mediterrannean Fever and systemic autoinflammatory diseases, Dresden, Almanya, 30 Eylül - 03 Ekim 2015, cilt.13, ss.50-51

Clinical and subclinical features and MEFV mutation distrubiotion in of FMF patient's siblings

8th International Congress of Familial Mediterrannean Fever and systemic autoinflammatory diseases, Dresden, Almanya, 30 Eylül - 03 Ekim 2015, cilt.13, ss.63

Mercury Poisonıng in a Child mimicking systemic vasculitis

21. European Paediatric Rheumatology PReS Congress, 17 Eylül - 21 Nisan 2014

Limbik ensefalit olgu sunumu

XV Ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi, Türkiye, 22 - 25 Mayıs 2013

Herpes Simplex ensefalitine bağlı serebral tuz kaybı

X Ulusal çocuk acil tıp ve yoğun bakım Kongresi, Türkiye, 3 - 07 Nisan 2013

Trombositopeni ile başvuran tularemia olgusu

38. Ulusal Hematoloji Kongresi, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2012

Guillain Barre sendromunu taklit eden elementer civa zehirlenmesi olgusu.

IX. Ulusal çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi, Türkiye, 30 Nisan - 04 Mayıs 2012

Guillain Barre sendromunda spinal manyetik rezonans görüntüleme bulguları.

7 th Mediterranean child neurology and 3 th Turkish child neurology joint congress and 5 th child neurology meeting, 30 Mayıs - 01 Haziran 2001

Kitap & Kitap Bölümleri

PFAPA

Çocuk Romatoloji Kitabı, Muammer Hakan Poyrazoğlu,Betül Sözeri, Editör, Güneş Kitabevi, Ankara, ss.301-304, 2018 Creative Commons License

Takayasu Arteriti

Çocuk Romatoloji Kitabı, Muammer Hakan Poyrazoğlu, Betül Sözeri, Editör, Güneş Kitapevi, ss.7-18, 2018