Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Review of international programs fighting against drugs

Journal of Substance Use, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Counsellors as a client: group counselling

British Journal of Guidance and Counselling, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nomofobi ve Yalnızlık Düzeyi Arasındaki İlişkinin İncelenmesi:Erciyes Üniversitesi Örneği

Journal of Current Research on Social Sciences, cilt.10, sa.2, ss.315-334, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bilişsel Modele Göre Koronavirüs Pandemisinin İnsan Psikolojisine Olası Etkileri

Journal of Current Researches on Social Sciences, cilt.10, sa.1, ss.231-244, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Psikolojik Danışman Adaylarının, Yüz İfadelerindeki Duyguları Tanıma Becerileri

Hacettepe University Journal of Education, cilt.1, sa.1, ss.1-26, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

Yüz İfadelerindeki Duygular: Derleme Çalışması

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, cilt.10, sa.17, ss.2027-2055, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PDR Öğrencilerinin Kültüre Duyarlılık Yeterliliklerinin İncelenmesi

2. ULUSLARARASI ERCİYES BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Kayseri, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2019, ss.108

Psikolojik Danışman Adaylarının, Yüz İfadelerindeki Duyguları Tanıma Becerileri

20. Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Samsun, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.91-92

Kitap & Kitap Bölümleri

Üniversite Öğrencilerinin İnternet Bağımlılık ve Maddeyi Kötüye Kullanma Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi

21. Yüzyılda Eğitim Araştırmaları, Çelebi, Mustafa, Editör, Pegem Akademik Yayıncılık, ss.245-272, 2021

Maddeyi Kötüye Kullanmada PDR’nin İşlevi

Madde Bağımlılığı: Disiplinler Arası Bir Yaklaşım, Kariper İshak Afşin, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.89-112, 2020

Yüz İfadeleri

Sözsüz İletişim: Bilim ve Uygulamaları, Tuzgöl Dost Meliha, Metin Ahmet, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.15-52, 2020

Tıbbi Uygulamalarda Sözsüz İletişim

Sözsüz İletişim: Bilim ve Uygulamaları, Tuzgöl Dost Meliha, Metin Ahmet, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.237-246, 2020

Örgüt Psikolojisi

Psikolojide Kullanılan Güncel Ölçme Araçları, Akın Ahmet, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, ss.499-646, 2019

Siber Psikoloji Örgüt Psikolojisi

Psikolojide Kullanılan Güncel Ölçme Araçları, AKIN, Ahmet, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.447-646, 2019