Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Determination of the In vitro Effect of Trichoderma harzianum on Phytopathogenic Strains of Fusarium oxysporum

NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, vol.43, no.2, pp.494-500, 2015 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

MODES OF ACTION OF ENTOMOPATHOGENIC FUNGI

Current Trends in Natural Sciences, vol.8, no.16, pp.117-124, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License identifier identifier identifier

INDUCED SYSTEMIC RESISTANCE BY PLANT GROWTH-PROMOTING RHIZOBACTERIA IN CONTROL OF PLANT DISEASES

Current Trends in Natural Sciences, vol.8, no.16, pp.125-133, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Patlıcan Tohumlarında Bitki Büyüme Düzenleyici Rizobakteri Uygulamalarının Kurşuni Küf (Botrytis cinerea Pers.: Fr.) Hastalığına Etkileri

KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.22, no.3, pp.421-429, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Patlıcanda kurşuni küf (Botrytis cinerea pers.)

Hasad Bitkisel Üretim Dergisi, no.335, pp.52-55, 2013 (Non Peer-Reviewed Journal)

Kayseri ili şeker pancarı ekim alanlarında Cercospora yaprak leke hastalığının yaygınlığı ve şiddetinin belirlenmesi

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, vol.29, no.2, pp.33-45, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Organik Tarımda Mikroorganizma Kullanımı

Organik Tarım Eğitim Kitabı, pp.214-219, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Organik Sebze Tarımında Hastalık Yönetimi

Organik Tarım Eğitim Kitabı, pp.205-213, 2011 (Non Peer-Reviewed Journal)

Induction of Systemic Resistance in Eggplant Against Fusarium Wilt Disease in Polytunnel Conditions

The Journal of Turkish Phytopathology, vol.36, pp.21-30, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Zirai mücadele: Meyve ve Bağ Hastalıkları

Hacılar Köye Hizmet Götürme Birliği Yayınları, pp.153-246, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

INDUCED SYSTEMIC RESISTANCE BY PLANT GROWTH-PROMOTING RHIZOBACTERIA IN CONTROL OF PLANT DISEASES

Current Trends in Natural Sciences, International Symposium, Pitesti, Romania, 18 - 20 April 2019, vol.8, pp.125-133

Modes of Action of Entomopathogenic Fungi

CURRENT TRENDS IN NATURAL SCIENCES International Symposium, Pitesti, Romania, 18 - 20 April 2019, vol.8, pp.117-124

Confirmation of Fusarium Genome Sequence by Optical Mapping.

II. lnternational Agriculture, Environment and Health Congress, 18 - 19 October 2019

Prevalence of Fusarium wilt disease in pepper production in Aegean and Mediterranean Regions of Turkey and virulence of isolates

Proceeding of the 15th International Symposium on Biocontrol and Biotechnology (ISBB-2017)., Hurghada, Egypt, 17 - 20 October 2017, pp.77

Optical Mapping of Fusarium oxysporum f. sp. melongenae Genome

International Green Biotechnology Congress, İstanbul, Turkey, 11 - 13 September 2017, pp.49

Çerezlik Kabak Yetiştiriciliğinde Toprak Kökenli Fungal Hasalık Etmenleri İle Mücadele

Çerezlik Kabak Çalıştayı, Kayseri, Turkey, 26 - 27 November 2014, pp.109-118

Kayseri ili ve yöresi topraklarında entomopatojen fungus varlığının belirlenmesi

4. Uluslararası Katılımlı Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Sempozyumu, Artvin, Turkey, 11 - 14 September 2013, pp.83

Evaluation of Fusarium wilt resistance among the accessions of eggplant (Solanum melongena L.)

12th European Fusarium Seminar. Fusarium-Mycotoxins, Taxonomy, Genomics, Biosynthesis, Pathogenicity, Resistance, Disease Control, Bordo, France, 12 - 16 May 2013, pp.172

Weed hosts of Fusarium oxysporum f. sp. melongenae in Turkey

10th Conference of the European Foundation for Plant Pathology (EFPP) in Wageningen, Netherlands, 1 - 04 October 2012, pp.31

Symptomatic Identification of Cercospora Leaf Spot Disease in Sugar Beet,

1st International Anatolian Sugar Beet Symposium, Kayseri, Turkey, 20 - 22 September 2012, pp.225-228

Şekerpancarında Cercospora Yaprak Lekesinin Simptomatik Tanısı

1. Uluslararası Anadolu Şeker Pancarı Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 September 2012, pp.225-228

Türkiye tarımında kimyasal savaşımın durumu ve entegre savaşım olanakları

Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 04 January 2010, pp.609-625

Other Publications