Entomopatojen fungusların Acanthoscelides obtectus (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae)’un ergin ölümlerine etkileri


Altınok H. H., Altınok M. A.

Türkiye Biyolojik Mücadele Dergisi, vol.11, no.1, pp.91-101, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

İki entomopatojen fungus (EPF) izolatı, Lecanicillium muscarium (ARSEF-972) ve Isaria

farinosa (ARSEF-3580) Acanthoscelides obtectus (Say) (Coleoptera: Chrysomelidae) ergin bireyleri

üzerinde denenmiştir. Her iki EPF’nin de 1x107 spor konsantrasyonuna ayarlı süspansiyonları

kullanılmıştır. Uygulamalar, besin verilen ve verilmeyen bireylere yapılmıştır. Ölümler 12 saat

periyotunda kaydedilmiş ve denemelerdeki tüm böcekler ölünceye kadar sayımlar sürdürülmüştür. Her

iki izolata ait tekerrürlerde, hayatta kalan ortalama birey sayıları besinli ve besinsiz setlerde yaklaşık

84-96. saatten itibaren istatistiki farklılık göstermeye başlamıştır. Besin verilen grupta L. muscarium

için kontrole göre düzeltilmiş ölüm oranları 9. günde %81.5 olarak kaydedilmiştir. I. farinosa izolatı A.

obtectus’a karşı görece zayıf bir etki göstermiş ve %83.3 ölüm oranına ancak 11. günde ulaşabilmiştir.

L. muscarium izolatı, A. obtectus erginlerinin mikrobiyal kontrolünde daha başarılı bulunmuştur.