Türkiye’de açık tarla patlıcan yetiştiriciliğinde Fusarium solgunluk hastalığının yaygınlığı ve izolatların virülenslikleri


ALTINOK H. H., Can C., Dikilitaş M., Çolak H.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.16, no.3, pp.342-352, 2012 (Peer-Reviewed Journal)