Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türkiye’xxnin İmam Hatip Okulları Tecrübesi

Mecelle Diyanetil İlmiyye Billugatil Arabiyye, cilt.1, ss.294-344, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din Eğitiminde Vaaz Hazırlama ve Yöntemleri

Toplum ve Din, cilt.5, ss.132-147, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yaz Kuran Kursu Öğreticilerinin Görsel İşitsel Materyal Seti II ye İlişkin Görüşleri

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.75-108, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din Eğitimi Gerçekliği ve Din Eğitimi Bilimlerine İlişkin Bir Analiz

Bilimname: Düşünce Platformu, cilt.2, ss.117-135, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

DİB Din Görevlilerinin Hizmet İçi Eğitim Programının Program Geliştirme İlkeleri Açısından İncelenmesi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.473-506, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din Eğitiminde Genellemelerin Öğretimi

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.47, ss.123-142, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Kur an Kursu Öğreticisinin Mesleki Yeterlikleri

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.176-192, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersinin Etkililiği

Bilimname: Düşünce Platformu, cilt.1, ss.107-116, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Ahlaki Konuların Öğretiminde Örnek Olay İncelemesi Yöntemi

Tabula Rasa, cilt.3, ss.239-254, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Kavram Haritalarının Kullanımı

Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.1, ss.65-85, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Din Eğitimi Öğretmenlerinin Yetiştirilmesi ve İstihdamı

Akademik Araştırmalar Dergisi, cilt.4, ss.191-194, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Düşünme ve Dine Tatbiki

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ss.419-448, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Mezunlarına Göre Yüksek Din Öğretiminin Eksik Yönleri

Uluslarası Yüksek Din Öğretimi Sempozyumu, Malatya, Türkiye, 24 - 25 October 2019

Yüksek Din Öğretiminde Kalite: Akreditasyon Sorunu

Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 November 2017

İmam-Hatip Liselerinde Din Öğretimi Fırsat mı? İmkân mı? Girdapmı? Açmaz mı?

IV. Din Şurası, Ankara, Türkiye, 12 - 16 October 2009, cilt.2, ss.599-619

Din Eğitimi Biliminin Alt Bilim Dallarına İlişkin Bir Analiz

Kuram ve Eylem Yönüyle Din Eğitiminin Teolojik ve Felsefi Temelleri, Konya, Türkiye, 8 - 09 May 2008, cilt.1, ss.95-122

Kitap & Kitap Bölümleri

Din Öğretimi Yöntemleri

Din Öğretimi Yöntemleri Bilimi ve Yöntemleri, , Editör, Kırgızistan-Türkye Manas Üniv. Yayınları., Bishkek, ss.17-110, 2019

Hitabet ve Mesleki Uygulama

Hitabete Hazırlık, Süleyman Akyürek, Editör, Bilay, Ankara, ss.73-108, 2018

Yüksek Din Öğretimi

Yüksek Din Öğretiminde Kalite Güvence Sistemi: Akreditasyon (Yeterlik Tescil) Sorunu, Z. Şeyma Arslan, Editör, DEM, İstanbul, ss.241-260, 2018

Hitabet ve Mesleki Uygulama

Çeşitli Törenlerde Dini Hitabet, Süleyman Akyürek, Editör, Bilay, Ankara, ss.201-220, 2018

Hitabet ve Mesleki Uygulama

Hitabete Giriş, Akyürek, Süleyman, Editör, Bilimsel Araştırma Yayınları, Ankara, ss.15-52, 2018

Klasik İslam Eğitimcileri

Kabisi, Mustafa Köylü-Ahmet Koç, Editör, Rağbet Yayınları, İstanbul, ss.125-158, 2016

Din Eğitimi

İlk ve Orta Öğretimde Din Öğretimi: Kuramsal Çerçeve, Recai Doğan- Remziye Ege, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.89-114, 2016

Yeni Dönemde Din Eğitimi

Din Eğitiminde Çoklu Zeka Uygulamaları, Mesut Aydağ, Editör, Tire Kitap, Gaziantep, ss.57-65, 2013

Türkiy de Okullarda Din Öğretimi

DKAB Öğretmenlerinin Eğitim Öğretim Yeterliklerine İlişkin Algıları, Recep Kaymakcan-Mahmut Zengin-Z.Şeyma Arslan, Editör, DEM Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, ss.491-522, 2011

Etkili Din Öğretimi

Kuran Kurslarında İnanç Esaslarının Öğretimi-Etkili Öğretmenlik-Kuran Kurslarında Duygu Eğitimi, Şaban Karaköse, Editör, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, ss.373-382, 2010

Ahlakım

İslam Ahlakında Sevgi, Mehmet Emin Özafşar-Recai Doğan, Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, ss.97-122, 2009

İnancım

İman ve İnsan, Allah-İnsan-Alem İlişkisi, Meleklere İman, Mehmet Emin Özafşar, Recai Doğan, Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, ss.23-50, 2009

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Toplantısı I

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Kavram Haritalarının Kullanımı, Z. Şyeyma Arslan, Editör, DEM, İstanbul, ss.76-91, 2004