Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Vaizlere Göre Vaizlerin Sorunları

Din ve Toplum , vol.6, no.1, pp.78-91, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Din Eğitiminde Vaaz Hazırlama ve Yöntemleri

Toplum ve Din , vol.5, pp.132-147, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Tükiye'nin Yüksek Din Öğretimi Tecrübesi: İlahiyat ve İslami İlimler Fakülteleri

Yeniden Açılışının 70. Yılında İmam Hatip Okulları ve Türkiye'de Din Eğitimi Uluslarası Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 15 - 17 October 2021

Mezunlarına Göre Yüksek Din Öğretiminin Eksik Yönleri

Uluslarası Yüksek Din Öğretimi Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 - 25 October 2019

Yüksek Din Öğretiminde Kalite: Akreditasyon Sorunu

Uluslararası Yüksek Din Öğretimi Kongresi, İstanbul, Turkey, 16 - 18 November 2017

Vaizlere Göre Vaizlik Mesleğinin Sorunları ve Çözümleri

Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu, Ankara, Turkey, 17 - 18 December 2011, vol.2, pp.423-476

Kuran Kursu Öğretim Materyallerine İlişkin Değerlendirmeler

Yaygın Din Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 30 March - 01 April 2012, vol.1, pp.445-464

İmam-Hatip Liselerinde Din Öğretimi Fırsat mı? İmkân mı? Girdapmı? Açmaz mı?

IV. Din Şurası, Ankara, Turkey, 12 - 16 October 2009, vol.2, pp.599-619

Din Eğitiminde Kur’an Kavramlarının Öğretimi

X. Kur’an Sempozyumu: Kur’an ve Eğitim, Ankara, Turkey, 12 - 13 May 2007, pp.85-106

Din Eğitimi Biliminin Alt Bilim Dallarına İlişkin Bir Analiz

Kuram ve Eylem Yönüyle Din Eğitiminin Teolojik ve Felsefi Temelleri, Konya, Turkey, 8 - 09 May 2008, vol.1, pp.95-122

Books & Book Chapters

Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın'ın Erciyes Üniversitesi Din Eğitimi Anabilim Dalının Gelişimine Katkıları

in: Prof.Dr. Muhammet Şevki AYDIN ve Din Eğitimi Bilimine Katkıları, Prof. Dr. Süleyman AKYÜREK, Editor, Kimlik Yayınları, Kayseri, pp.115-132, 2022

Prof. Dr. Muhammet Şevki Aydın'ın Lisansüstü Öğrencileri, Yönettiği Tezler ve Eğitimde Kalite Uygulamalarına İlişkin Öğrenci Hatıraları

in: Prof.Dr. Muhammet Şevki Aydın ve Din Eğitimi Bilimine Katkıları, Prof. Dr. Süleyman AKYÜREK, Editor, Kimlik Yayınları, Kayseri, pp.133-168, 2022

Eğitimin Temelleri

in: Eğitime Giriş, Akyürek Süleyman, Editor, Kimlik Yayınevi, Kayseri, pp.57-92, 2020

Türkiye'nin İmam Hatip Okulları Tecrübesi

in: Din Hizmetleri ve Din Eğitiminde Türkiye Tecrübesi, Dr. Fatih Kurt, Editor, DİB Yay., Ankara, pp.239-282, 2020

Din Öğretimi Yöntemleri

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bishkek, 2019

Din Öğretimi Yöntemleri Bilimi ve Yöntemleri

in: Din Öğretimi Yöntemleri, , Editor, Kırgızistan-Türkye Manas Üniv. Yayınları., Bishkek, pp.17-110, 2019

Eğitim Bilimi ve Din Eğitimi Bilimi İlişkisi: Prof. Dr. Beyza Bilgin Örneği

in: Prof. Dr. Beyza Bilgine Armağan-Beyza Bilginde Din Eğitimi, Din Eğitiminde Beyza Bilgin, Cemal Tosun, Mualla Selçuk, Recai Doğan, Editor, Grafiker Yay., Ankara, pp.285-302, 2019

Mezunlarına Göre Yüksek Dİn Öğretiminin Eksik Yönleri

in: Uluslarası Din Öğretimi Sempozyumu (Akademik ve Sosyal Yönleriyle), Fikret Karaman, Editor, İnönü Üniversitesi Yayınevi, Malatya, pp.193-224, 2019

DİN SABAGIN OKUTUUNUN METODDORU

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yayınları, Bishkek, 2018

ДИН САБАГЫН ОКУТУУНУНМЕТОДДОРУ

Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Yayınevi, Bishkek, 2018

Yüksek Din Öğretiminde Kalite Güvence Sistemi: Akreditasyon (Yeterlik Tescil) Sorunu

in: Yüksek Din Öğretimi, Z. Şeyma Arslan, Editor, DEM, İstanbul, pp.241-260, 2018

Çeşitli Törenlerde Dini Hitabet

in: Hitabet ve Mesleki Uygulama, Süleyman Akyürek, Editor, Bilay, Ankara, pp.201-220, 2018

Çeşitli Törenlerde Hitabet

in: Hitabet ve Mesleki Uygulama, Akyürek Süleyman, Editor, Bilimsel Araştırma Yayınları, Ankara, pp.183-200, 2018

Hitabete Giriş

in: Hitabet ve Mesleki Uygulama, Akyürek, Süleyman, Editor, Bilimsel Araştırma Yayınları, Ankara, pp.15-52, 2018

Hitabete Hazırlık

in: Hitabet ve Mesleki Uygulama, Süleyman Akyürek, Editor, Bilay, Ankara, pp.73-108, 2018

Kabisi

in: Klasik İslam Eğitimcileri, Mustafa Köylü-Ahmet Koç, Editor, Rağbet Yayınları, İstanbul, pp.125-158, 2016

İlk ve Orta Öğretimde Din Öğretimi: Kuramsal Çerçeve

in: Din Eğitimi, Recai Doğan- Remziye Ege, Editor, Grafiker Yayınları, Ankara, pp.89-114, 2016

Din Eğitiminde Çoklu Zeka Uygulamaları

in: Yeni Dönemde Din Eğitimi, Mesut Aydağ, Editor, Tire Kitap, Gaziantep, pp.57-65, 2013

DKAB Öğretmenlerinin Eğitim Öğretim Yeterliklerine İlişkin Algıları

in: Türkiy de Okullarda Din Öğretimi, Recep Kaymakcan-Mahmut Zengin-Z.Şeyma Arslan, Editor, DEM Değerler Eğitimi Merkezi, İstanbul, pp.491-522, 2011

Kuran Kurslarında İnanç Esaslarının Öğretimi-Etkili Öğretmenlik-Kuran Kurslarında Duygu Eğitimi

in: Etkili Din Öğretimi, Şaban Karaköse, Editor, Türkiye Diyanet Vakfı, İstanbul, pp.373-382, 2010

İslam Ahlakında Sevgi

in: Ahlakım, Mehmet Emin Özafşar-Recai Doğan, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, pp.97-122, 2009

İman ve İnsan, Allah-İnsan-Alem İlişkisi, Meleklere İman

in: İnancım, Mehmet Emin Özafşar, Recai Doğan, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, pp.23-50, 2009

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerinde Kavram Haritalarının Kullanımı

in: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Çalışma Toplantısı I, Z. Şyeyma Arslan, Editor, DEM, İstanbul, pp.76-91, 2004

Metrics

Publication

63

Citiation (TrDizin)

2

Project

1

Thesis Advisory

17

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals