Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE FIRST FRENCH QUR'AN TRANSLATION: ANDRE DU RYER AND HIS L'ALCORAN DE MAHOMET

BILIMNAME, cilt.43, ss.213-245, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Âdem’den Önce Adamlar Var Mıydı? Kitab-ı Mukaddes Eleştirisi Bağlamında Isaac La Peyrère’in Ön-Âdemiler Hipotezi

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, ss.35-65, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Din’siz Bir Dinler Tarih İnşa Etmek: “Din”e İkame Olarak Daniel Dubuisson’un “Kozmografik Oluşumlar” Kavramı

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.32, ss.7-40, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kitap Tanıtımı: “Candida R. Moss, The Myth of Persecution: How Early-Christians Invented a Story of Martyrdom”

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.59, no.1, ss.365-379, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

THE MYTH OF SYSIPHUS AND THE HERMENEUTIC OF A HERMENEUTIC

BILIMNAME, cilt.35, ss.9-49, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Taş ve İnsanın Kaderi

Düşünen Şehir, no.3, ss.23-31, 2017 (Hakemsiz Dergi)

İsa’nın “Maşiah”a Dönüşümü: Mesihi Yahudilikte Mesihlik Fenomeni

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.5, ss.242-270, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğu Hıristiyanlarının Bugünkü Durumuna Genel Bir Bakış

Milel ve Nihal, cilt.10, ss.133-172, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Katolik-Laik Tartışması Bağlamında Fransa’da Dinler Tarihi Disiplininin Oluşum Süreci

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.53, ss.111-136, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mircea Eliade’ı Yakmak mı Gerek? Eliade’a Fransa’da Yöneltilen Eleştirilerin İdeolojik Boyutu

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.14, no.25, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Katolik-Laik Tartışması Bağlamında Ortaya Çıkan Bir Disiplin Olarak Fransa’da Dinler Tarihinin Oluşum Süreci

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.53, ss.111-136, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Un modèle de cohabitation ethnico-religieux au XIXe siècle: Musulmans, Rûms, Arméniens, Catholiques, Orthodoxes et Protestants à Kayseri

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.28, no.1, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Monoteizm ve Yüce Varlık Konusunda Wilhelm Schmidt ile Raffaele Pettazzoni Arasındaki Tartışma

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.50, no.2, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

XIX. Yüzyılda Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşunda Misyonerlik Faaliyetlerinin Rolü: Kayseri Örneği

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.26, no.1, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mircea Eliade ve Sürgün Hadisesinin Anlamlandırılması

Milel ve Nihal, cilt.5, no.3, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Edward Said: Episteme ile Praksisi Birleştiren Entelektüel

BILIMNAME, cilt.1, ss.5-18, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Toplumsal Barışı Tesis Etme Stratejisi Olarak Thomas Hobbes’un Kitab-ı Mukaddes Eleştirisi

5. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Mardin, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2019, cilt.1, ss.413-435

Ernest Renan ve Alfred Loisy: Hıristiyan Kutsal Kitabı Karşısında İki Güzergâhın Kesişme ve Ayrışmaları

El Ruha 5th International Conference on Social Sciences, Tunis, Tunus, 3 - 06 Ekim 2019, ss.1-20

Bir Ötekileştirme ve Şiddet Kaynağı Olarak Hıristiyanlıktaki Şehitlik Miti

V. Uluslararası Felsefe Kongresi, Bursa, Türkiye, 11 - 06 Ekim 2018, ss.377-383

Tüketim Kültüründe Diğerkâmlığın Anlamı Nedir?

IV. Uluslararası Felsefe Kongresi, Bursa, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2016, ss.432-439

Tüketimcilik Kültüründeki Benlik İnşasında İmajın Rolü

Kişilik ve Karakter İnşasında Dinin Yeri Sempozyumu, Ordu, Türkiye, 10 - 12 Haziran 2016, cilt.2, ss.341-362

İslam Nasıl ve Neden Düşman Haline Getirildi: İslamofobiye Jean Baudrillard Perspektifinden Bir Bakış

2. Uluslararası Dini Araştırmalar ve Küresel Barış Sempozyumu, Saraybosna, Bosna-Hersek, 19 - 21 Mayıs 2016, cilt.1, ss.152-166

Kapadokya’nın Antik Dönem Dini Düşüncesi Üzerindeki Pers Dininin İzleri

II. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2016, ss.1238-1253

Türk ve Töre Kavramlarının Analizi Perspektifinden Geleneksel Türk Kültüründeki Ahlaki Sistemin Temel Dinamiği

13. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Baku, Azerbaycan, 28 - 30 Ekim 2015, ss.79-84

Tüketimcilik Paradigması Açısından Ahlakın Anlam ve Değeri

Geleceğe Ahlak (Uluslararası Katılımlı Sempozyum), Bartın, Türkiye, 13 - 14 Mayıs 2015, ss.533-552

Ahiliğin Varoluşsal Boyutu

Ahilik Uluslararası Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2012

Homo Religiosus-Homo Consumericus Bağlamında Değişen Kadın İmgesi

II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2012

Alfred Loisy: Modernist Bir Katolik Din Adamının İsrail Dini Hakkındaki Görüşleri

Bütün Yönleriyle Yahudilik (Uluslararası Sempozyum), Türkiye, 1 - 04 Ocak 2012

Geleneksel Mekân Tasavvurunun Osmanlı Medeniyetindeki İzdüşümleri

Uluslararası Osmanlı Medeniyetinde Şehir Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2012

Kapadokya’ya Hıristiyanlığın Giriş Süreci

1. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2012, cilt.6

Bir İnisyasyon Olarak Ahilik

II. Uluslararası Ahilik Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2012, cilt.2

Homo Religiosusun Homo Consumericusa Dönüştüğü Küresel Çağda İnsanlık Halini Yeniden Düşünmek

8. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Kırgızistan, 1 - 04 Ocak 2011

Global Çağdaki Tüketim İdeolojisi Karşısında Tarih Algısı ve Geleneksel Değerler

9. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, Azerbaycan, 1 - 04 Ocak 2011, cilt.2

Dinlerdeki Kozmogonik ve Eskatolojik Anlatılar Bağlamında Ahlakı Yeniden Düşünmek

Modern Çağda Ahlak –Sempozyum–, Konya, Türkiye, 7 - 08 Mayıs 2010, ss.497-507

Mircea Eliade ve Türkiye’de Dinler Tarihi Çalışmaları

Türkiye’de Dinler Tarihi (Dünü, Bugünü ve Geleceği), Ankara, Türkiye, 4 - 06 Aralık 2009, ss.89-112

Kayseri, Nevşehir ve Kırşehir Çevresinde Misyonerlik (Prof. Dr. Harun Güngör ve Doç. Dr. Mustafa Ünal ile birlikte)

Dinler Tarihçileri Gözüyle Türkiye’de Misyonerlik, Ankara, Türkiye, 1 - 02 Ekim 2005, ss.215-218

Un modèle de cohabitation ethnico religieux au XIXe siècle: Turcs, grecs, arméniens, musulmans, catholiques, orthodoxes et protestants à Kayseri (Turquie)

XIXth World Congress of the International Association for the History of Religions, Japonya, 1 - 04 Ocak 2005, ss.3

Yabancı Seyyahların Gözüyle Erciyes Dağı

I. Ulusal Erciyes Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 23 - 25 Ekim 2003, ss.119-132

19–20 yy. Kayseri ve Civarında Hıristiyan Gruplar Arasındaki İlişkiler

IV. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri, Kayseri, Türkiye, 10 - 11 Nisan 2003, ss.1-20

Kitap & Kitap Bölümleri

Animizm ve Büyü: Edward Burnett TYLOR James George FRAZER

Dokuz Din Kuramı, Mustafa ULU, Özcan AKDAĞ, Editör, Kimlik Yayınları, Kayseri, ss.23-73, 2019

Kutsalın Gerçekliği: Mircea ELIADE

Dokuz Din Kuramı, Mustafa ULU, Özcan AKDAĞ, Editör, Kimlik Yayınları, Kayseri, ss.339-389, 2019

Mitoloji

Dinler Tarihi I-II, Mustafa Alıcı ve Süleyman Turan , Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.55-78, 2018

Mitoloji

Dinler Tarihi I-II, , Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.55-78, 2018

The Soteriological Aspect of Fountain Construction in Modern Turkish Society

Current Researches in Geography, Hasan Arslan, Mehmet Ali İçbay, Kosyo Stoychev, Editör, E-Bwn, Bialystok, ss.89-96, 2017

The Soteriological Aspect of Fountain Construction in Modern Turkish Society

Current Researches in Geography, Hasan Arslan/ Mehmet Ali İçbay/ Kosyo Stoychev, Editör, E-BWN, ss.89-96, 2017

Dinler Tarihi Tarihsel Bir Disiplin Midir?

Türkiye’de Dinler Tarihi’nin Kurumsallaşmasında Prof. Dr. Abdurrahman Küçük, Ahmet Hikmet EROĞLU, Editör, Berikan Elektronik Basım Yayın, Ankara, ss.155-178, 2016

Ahiliğin Tüketiciler Dünyasında Bir Şansı Var mı?

Postmodern Çağda Ahilik, Hüsniye Örs , Editör, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.85-109, 2016

Ahiliğin Tüketiciler Dünyasında Bir Şansı Var mı?

Postmodern Çağda Ahilik, Hüsniye Örs , Editör, Nobel, Ankara, ss.85-109, 2016

Dinler Tarihi Tarihsel Bir Disiplin Midir?

Türkiye de Dinler Tarihi nin Kurumsallaşmasında Prof Dr Abdurrahman Küçük, Ahmet Hikmet Eroğlu , Editör, Berikan, Ankara, ss.155-178, 2016

Kentsel Dönüşümün Yansıması Olarak Kayseri’deki Çeşmeler

Kayseri'nin Yirminci Yüzyılı: Mimarlık, Kent Tarihi ve Kültürü, Asiliskender B. et al. , Editör, Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri, 2012

Mircea Eliade ve Din

İz Yayınları, İstanbul, 2011

Prof. Dr. Harun Güngör’ün Gagauz Kültürü ile İlgili Çalışmaları ve Gagauzların Türkiye’de Tanıtılmasını Katkısı

Prof. Dr. Harun Güngör Armağanı, Argunşah M., Ünal M., Editör, Kesit Yayınları, İstanbul, ss.39-50, 2010

Çevirinin Önsözü

Vehhabiler’in Ortaya Çıkışı, Adıbelli R., Ecer V., Editör, Karahan Kitabevi, Adana, 2010

Diğer Yayınlar