Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2003 - 2010Doktora

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı, Türkiye

 • 1998 - 2001Yüksek Lisans

  Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı, Türkiye

 • 1994 - 1998Lisans

  Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2010Doktora

  Şem‘î Şem‘ullâh Şerh-i Mesnevî (I. Cilt) (İnceleme-Tenkitli Metin-Sözlük), (Danışman: Prof. Dr. Atabey Kılıç)

  Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı

 • 2001Yüksek Lisans

  Şeyhülislam Ebussuud Efendi’nin Türkçe Mektupları, (Danışman: Prof. Dr. Tunca Kortantamer)

  Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eski Türk Edebiyatı

Yabancı Diller

 • B1 Ortaİngilizce