Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

 • 2016 - Devam Ediyor Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature]

  Yayın Kurul Üyesi

 • 2016 - 2016Hikmet - Akademik Edebiyat Dergisi [Journal of Academic Literature]

  Özel Sayı Editörü

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • Mayıs 2016Türk Edebiyatında Mizah Sempozyumu, 13-15 Mayıs 2016, Rize.

  Rize

 • Nisan 2015Şemseddin Sivasî Sempozyumu, 17-19 Nisan 2015, Sivas.

  Sivas

 • Mart 2015Said Paşa ve Süleyman Nazif Sempozyumu, 26-27 Mart 2015, Diyarbakır.

  Diyarbakır

 • Mayıs 2014IX. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Hasibe Mazıoğlu Hatırasına), 15-17 Mayıs 2014, Kayseri.

  Kayseri

 • Kasım 2012VIII. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu -Uluslararası- (Alî Emîrî Hatırasına), 15-17 Kasım 2012, Diyarbakır.

  Diyarbakır

 • Mayıs 2012Uluslararası Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mehmed Çavuşoğlu Anısına), 10-12 Mayıs 2012, Ordu.

  ORDU

 • Aralık 2010III. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 16-18 Aralık 2010, İzmir.

  İZMİR

 • Kasım 2010VI. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Mine Mengi Adına), 25-27 Kasım 2010, Kayseri.

  KAYSERİ

 • Ekim 2010Uluslararası Mevlânâ ve Tasavvuf Geleneği Sempozyumu, 9-10 Ekim 2010, Manisa.

  MANİSA

 • Haziran 2010I. Neşvegâh-ı Sûfiyâne: Mevlânâ, Mevlevîlik ve Mesnevî Sempozyumu, 25-27 Haziran 2010, Yozgat/Sorgun.

  YOZGAT

 • Ekim 2009V. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu -Uluslararası- (Prof. Dr. Harun Tolasa Hatırasına), 16-18 Ekim 2009, Mardin.

  MARDİN

 • Mayıs 2009IV. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Abdulkerim Abdulkadiroğlu Hatırasına), 4-5 Mayıs 2009, Kayseri.

  KAYSERİ

 • Nisan 2009I. Uluslar arası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (Ölümünün 500. Yılında Şair Necâtî Beğ Anısına), 15-17 Nisan 2009, Kocaeli.

  KOCAELİ

 • Şubat 2009III. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Cem Dilçin Adına), 13 Şubat 2009, Kayseri.

  KAYSERİ

 • Kasım 200819. Yüzyıl Manisasında Bir Kültür Ocağı Entekkeliler Sempozyumu 15 Kasım 2008, Manisa.

  MANİSA

 • Mayıs 2008II. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. İsmail Ünver Adına), 15-16 Mayıs 2008, Kayseri.

  KAYSERİ

 • Eylül 2007Uluslararası Türk Tasavvuf Kültürü ve Mevlana Sempozyumu, 29-30 Eylül 2007, Manisa.

  MANİSA

 • Mayıs 2007I. Klâsik Türk Edebiyatı Sempozyumu (Prof. Dr. Tunca Kortantamer Hatırasına), 25-26 Mayıs 2007, Kayseri.

  KAYSERİ

 • Nisan 2007Türk Kültüründe Beden Uluslararası Sempozyumu, 4-5 Nisan 2007, İstanbul.

  İstanbul

 • Nisan 2007Uluslararası Türklük Bilgisi Sempozyumu, 25-27 Nisan 2007, Erzurum.

  ERZURUM

 • Ekim 2006Mevlana, Mesnevi, Mevlevihaneler Sempozyumu, 30 Eylül-01 Ekim 2006, Manisa.

  MANİSA

 • Nisan 2006II. Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 10-12 Nisan 2006, Kayseri.

  KAYSERİ