Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2015 - 2015İstiklal Marşı'nın Kabulünün 94. Yılı (Bozok Üniversitesi, 11 Mart 2015, Yozgat)

  Panelist

  Yozgat, Türkiye

 • 2014 - 2014Hazret-i Mevlana ve Mevlevilik (Aksaray Üniversitesi, 15 Aralık 2014, Aksaray)

  Panelist

  Aksaray, Türkiye

 • 2013 - 2013Osmanlının Nesir Dili Uluslararası Sempozyumu (21-23 Mayıs 2013, Ankara)

  Oturum Başkanı

  Ankara, Türkiye

 • 2013 - 2013Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları IX: Metnin Hâlleri Osmanlı'da Telif, Tercüme, Şerh (26 Nisan 2013, Gaziantep)

  Davetli Konuşmacı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2012 - 2012Dîvân Edebiyatı ve Nevbahâr (Dicle Üniversitesi, 03 Nisan 2012, Diyarbakır)

  Panelist

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2011 - 2011Osmanlı Düşünce Tarihi Toplantıları II: Ebussuud ve Düşünce Dünyası (Osmanlı Düşünce Tarihi Çalışma Grubu (Harvard Üniversitesi-İSAM-Sabancı Üniversitesi) (16-18 Aralık 2011, İstanbul)

  Davetli Konuşmacı

  İstanbul, Türkiye