Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Control of unmanned agricultural vehicles using neural network-based control system

Neural Computing and Applications, vol.31, pp.583-595, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Estimation of the Weights of Almond Nuts Based on Physical Properties through Data Mining

NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, vol.46, no.2, pp.579-584, 2018 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Prediction of Physical Parameters of Pumpkin Seeds Using Neural Network

NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, vol.45, no.1, pp.22-27, 2017 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Mobil Robotların Bina İçi Koşullarda Ulaşma Zamanı Kullanılarak Kablosuz Lokalizasyonu

Niğde Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.7, no.1, pp.99-119, 2018 (Other Refereed National Journals)

Data Mining Approach For Prediction Of Fruit Color Properties

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.49, no.1, pp.37-43, 2018 (National Refreed University Journal)

Mobil robotların bina içi koşullarda ulaşma zamanı kullanılarak kablosuz lokalizasyonu

ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.7, no.1, pp.99-119, 2018 (National Refreed University Journal)

Orta Anadolu Bölgesi İllerinde Tarımsal Mekanizasyon Düzeyinin Yıllara Göre Değişimi

Nevşehir Bilim ve Teknolojileri Dergisi TARGİD, pp.364-371, 2016 (Other Refereed National Journals)

Determination of Color Properties of Weed Using Image Processing

ALINTERI JOURNAL OF AGRICULTURE SCIENCES, vol.31, no.2, pp.59-64, 2016 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Mersin İli Tarımsal Biyokütle Enerji Eşdeğer Potansiyeli

Alınteri, no.2015, pp.12-18, 2015 (National Refreed University Journal)

Orta Anadolu Süt Sığırcılığı İşletmelerindeki Değişimin Sağım Tesis ve Makineleri açısından değerlendirilmesi

TÜRK TARIM - GIDA BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ, vol.3, no.2, pp.63-66, 2015 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Fruit Mass Estimator Based on Physical Attributes by Feed Forward Neural Network

INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, Kastamonu, Turkey, 26 April - 29 December 2018, vol.1, pp.508

MEYVELERDE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİN TAHMİNİ

II. International Scientific and Vocational Studies Congress, Nevşehir, Turkey, 5 - 08 July 2018, pp.415

VERİ MADENCİLİĞİ İLE ELMALARIN RENK ÖZELLİKLERİNİ TANIMLAMA

II. INTERNATIONALSCIENTIFIC AND VOCATIONALSTUDIES CONGRESS (BILMES 2018), 5 - 08 July 2018

PREDICTON THE KERNEL WEIGHT OF THE ALMOND NUT VIA FINDLAWS ENGINE

IV INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENGINEERING AND NATURAL SCIENCES (ICENS), 2 - 06 May 2018

Artificial Neural Network Structures to Forecast Physical Attributes of Different Agricultural Products

INTERNATIONAL CONGRESS ON ENGINEERING AND LIFE SCIENCE, Kastamonu, Turkey, 26 - 29 April 2018, vol.1, pp.382

Control of front-wheel steering angle of unmanned agricultural vehicles with ANN-Based control system

International Conference on Technology, Engineering and Science, Antalya, Turkey, 26 October - 29 November 2017, pp.124

ESTIMATION OF PUMPKIN SEEDS PARAMETERS USING ARTIFICIAL NEURAL NETWORK

International Conference on Advance in Science:ICAS2017, İstanbul, Turkey, 13 - 15 September 2017, vol.1, pp.141-145

DESIGN OF NEURAL NETWORK ESTIMATOR FOR THE PHYSICAL PROPERTIES OF ALMOND NUTS

INTERNATIONAL CONFERENCE ON ADVANCES IN SCIENCE: ICAS2017, İstanbul, Turkey, 13 - 15 September 2017, pp.146

Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) Approach for Prediction of the Colour Features of Apple Fruits

International Conference on Agriculture, Forest, Food,Sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.180

Radial Basis Neural Networks (RBNN) for the Weight Prediction of Walnut (Juglans regia L.) Cultivars

International Conference on Agriculture, Forest, Food,Sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.230

Potential Use of General Regression Neural Network to Estimate Colour Parameters of Apples

International Conference on Agriculture, Forest, Food,Sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.272

Weight Prediction of Maras-18 Walnut (Juglans regia L.) Cultivar Using Modular and Radial Basis Neural Networks

International Conference on Agriculture, Forest, Food,Sciences and Technologies, Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.283

ERZİNCAN İLİNİN TARIMSAL KÖKENLİ BİYOKÜTLEENERJİ EŞDEĞER POTANSİYELİ

ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.3, pp.641-646

Erzincan İlinin Tarımsal Kökenli Biyokütle Enerji Eşdeğer Potansiyeli

Uluslararası Erzincan Sempozyumu, Erzincan, Turkey, 28 September - 01 October 2016, vol.3, pp.641-646

Bursa İli Bitki Koruma Makineleri Parkı

1. Ulusal Biyosistem Mühendisliği Kongresi, Bursa, Turkey, 9 - 11 June 2015, pp.47