Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Comparison of propofol with propofol-ketamine combination in pediatric patients undergoing auditory brainstem response testing

International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, vol.69, no.11, pp.1541-1545, 2005 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Single-dose dexmedetomidine attenuates airway and circulatory reflexes during extubation.

Acta anaesthesiologica Scandinavica, vol.49, no.8, pp.1088-91, 2005 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Genel Anestezi Sonrası Titreme Tedavisinde Tramadol ve Meperidinin Karşılaştırılması

Türk Anest Rean Der Dergisi, vol.32, pp.16-24, 2004 (Other Refereed National Journals)

Midazolam, Fentanil ve Propofol ile Ko-indüksiyonun Bispektral İndeks ve Spektral `?edge?? Frekansı Eşliğinde Değerlendirilmesi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, vol.31, pp.79-83, 2003 (Other Refereed National Journals)

Postherpetik Nevralji Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Erciyes Tıp Dergisi(Erciyes Medical Journal), vol.25, no.1, pp.38-44, 2003 (National Refreed University Journal)

Anesteziyologlarda İmmün Yanıtlar

Türk Anest Rean Der Dergisi, vol.31, pp.279-283, 2003 (Other Refereed National Journals)

Günübirlik Anestezi Sonrası Kognitif Yetmezlik Sorgulaması

Anestezi Dergisi, vol.10, no.4, pp.257-262, 2002 (Other Refereed National Journals)

Tropisetronun Şaşılık cerrahisi Sonrası Bulantı ve Kusma Üzerine Etkisi.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, vol.30, no.30, pp.454-457, 2002 (Other Refereed National Journals)

Akondroplazik bir hastada anestezi uygulaması (Olgu sunumu)

Anestezi Dergisi, vol.9, pp.127-129, 2001 (Other Refereed National Journals)

Bleomisin Tedavisi Alan Cerrahi Hastada Anestezik Yaklaşım(Olgu Sunumu)

Cerrahi Tıp Arşivi, vol.2, no.3, pp.158-160, 1997 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Endoskopik Sinüs Cerrahisi Sırasında Genel Anesteziye Bağlı Gelişen Tek Taraflı Propitozis Olgusu

39. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Turkey, 8 - 12 November 2017, pp.0-64

21- Hidroksilaz Eksikliği Olan Olguda Atriyal Septal Defekt Kapatılması: Anestezi Yaklaşımı

Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği 19. Ulusal Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 04 May 2013, pp.136

Mukopolisakkaridoz Tip VI'lı Mitral Valv Replasmanı Yapılan Olguda Anestezi Yönetimi

19. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi, Trabzon, Turkey, 1 - 04 May 2013, pp.139

Heparin Direnci Olan Bir Olguda GPIIB/IIIA Antagonisti Tirofiban Kullanımı

XVII. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi, Hatay, Turkey, 1 - 04 April 2011, pp.19

Bupivakaine Bağlı Gelişen Geri Dönüşsüz Kardiyak Arrest ve Geç Kalınmış Kardiyopulmoner Baypas: Olgu Sunumu.

XVII. Göğüs Kalp Damar Anestezi ve Yoğun Bakım Derneği Ulusal Kongresi, Hatay, Turkey, 1 - 04 April 2011, pp.29

Propofol- ketamine and propofol-fentanyl conbinations for anesthesia in spontaneous breathing pediatric patients undergoing burn dressing changes

The Fourth Meeting of The Middle East Burn and Fire Disaster Society, Turkey, 1 - 04 May 2006, vol.17, no.2, pp.42

Desfluran Anestezisinin Genotoksik Etkisi

TARD XXXVIII. Ulusal ve III. Uluslar arası Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2004, pp.158

Tek doz Deksmedetomidinin Tonsillektomi Sonrası Çocuklarda Gözlenen Ajitasyon Üzerine Etkisi

TARD XXXVIII. Ulusal ve III. Uluslararası Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2004, vol.32, pp.66

Anestezi Sonrası Titremeyi Önlemede Tramadol ve Meperidinin Karşılaştırılması

XXXVII. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi (TARK), Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2003, vol.31, pp.46

Genel Anestezi Uygulanan Elektif Sezaryen Operasyonlarında BİS ve Pupil Çapı İlişkisi

XXXV. Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 September 2001, pp.530

Midazolam ve Midazolam–Deksametazon Kombinasyonunun Postoperatif Bulantı–Kusma Üzerine Etkisi

TARK (Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon kongresi), Bursa, Turkey, 1 - 04 October 1997, pp.153

Books & Book Chapters

Otolaringolojik ve Oftalmolojik Cerrahi içişn Anestezi

in: Clinical Anesthesia Fundamentals, , Editor, Güneş Tıp Kitabevi, 2017

Expert Reports