Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TÜRKÇÜ BİR FİKİR DERGİSİ ”DOĞU” VE CHP İLİŞKİSİ (1942-1945)

İnönü University International Journal of Social Sciences (INIJOSS), cilt.8, sa.2, ss.347-364, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ULUSLARARASI İLETİŞİM DÜZENİ VE BATI EGEMENLİĞİ

Journal of International Social Research, cilt.9, sa.42, ss.846-857, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

VIOLENCE IN MEDIA AND ITS EFFECTS

e-Journal of New World Sciences Academy, cilt.11, sa.1, ss.13-30, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

TÜRKİYE DE BİR POPÜLER KÜLTÜR ARACI OLARAK TELEVİZYON

Erciyes İletişim Dergisi, cilt.4, sa.3, ss.84-98, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alay Gazetesi 1920 Örneğinde Moda Kadın Figürü Ve Batılılaşma

Sosyal Bilimler Metinleri (Paper on Social Sciences), cilt.2015, sa.6, ss.1-27, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

MÜTAREKE İSTANBUL’UNDA MİZAH GAZETESİ “ALAY” VE POLİTİK TAVRI

E-Journal of New World Sciences Academy, cilt.10, sa.1, ss.15-36, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Osmanlı’da Türk Gazetecilik Faaliyetlerinin Geç Başlamasının Toplumsal ve Siyasal Nedenlerine İlişkin Bir Analiz

5. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi(11 – 14 Temmuz 2019 / Bandırma)(UBAK), 11 - 14 Temmuz 2019

Osmanlı’xxda Türk Gazetecilik Faaliyetlerinin Geç Başlamasının Toplumsal ve Siyasal Nedenlerine İlişkin Bir Analiz

5th International Social and EducationSciences Studies Congress, Balıkesir, Türkiye, 11 - 14 Temmuz 2019, ss.307-308

Latin Harflerinin Halka Tanıtımında Gazetenin Rolü: Açıksöz Gazetesi Örneği

1.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USOS 2017), Granada, Nikaragua, 18 - 24 Eylül 2017

LATİN HARFLERİNİN HALKA TANITIMINDA GAZETENİN ROLÜ:AÇIKSÖZ GAZETESİ ÖRNEĞİ

1.Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (USOS 2017), Granada, Nikaragua, 18 Eylül - 24 Temmuz 2017, cilt.1, sa.32172, ss.377

TÜRKÇÜ BİR FİKİR DERGİSİ : ”DOĞU”

USOS-2017 ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, Granada, Nikaragua, 18 - 24 Eylül 2017, sa.32172

THE PRESENTATION OF NAZISM IDEOLOGY IN TURKISH CINEMA: SEMIOTICANALYSIS OF THE KIRIMLI FILM

2nd International Scientific Researches Congresson Humanities and Social Sciences (IBAD-2017), İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.1-249

TEK PARTİ İKTİDARINDA BİR VİLAYET GAZETESİ YENİ ERZİNCAN

ULUSLARARASI ERZİNCAN SEMPOZYUMU, Erzincan, Türkiye, 28 Eylül - 01 Ekim 2016, cilt.1, ss.453-466

INTRODUCTION OF CINEMA IN TURKEY AND SOCIAL IMPACTS

International Conference On Education Culture And İdentity, Saraybosna, Bosna-Hersek, 6 - 08 Temmuz 2013

6112 SAYILI RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYIN HİZMETLERİ HAKKINDA KANUN ÜZERİNE BİR İNCELEME

II. Uluslararası İletişim Sempozyumu, Kırgızistan, 1 - 04 Aralık 2012, ss.740-758

RADYO VE TELEVİZYONLARIN KURULUŞ VE YAYINLARINI DÜZENLEYEN 6112SAYILI KANUN ÜZERİNE BİR İNCELEME

”Yeni İletişim Teknolojileri ve Toplumsal Dönüşüm” II. Uluslararasıİletişim Sempozyumu, Bishkek, Kırgızistan, 2 - 04 Mayıs 2012, cilt.157, ss.740-758

Kitap & Kitap Bölümleri

HARF İNKILABI VE AÇIKSÖZ GAZETESİ

ÇİZGİ KİTABEVİ YAYINLARI, Konya, 2020

Napolyon Fransası’xxnın Osmanlı Diplomatik Belgelerini Çarpıtması ve Basın Yoluyla Kamuoyu Oluşturması

Medya ve Siyaset, Faruk TEMELAhmet Tarık TÜRKMENOĞLU, Editör, ÇİZGİ KİTABEVİ YAYINLARI, Konya, ss.127-174, 2019

Sakarya Savaşı’nda Sebilürreşad

Tarih İçinde Kayseri Basını, Hakan Aydın, Editör, Palet Yayınları, Konya, ss.110-134, 2012

Sakarya Savaşında Sebilürreşad

Tarih İçinde Kayseri Basını, Çakır H., AYDIN Hakan., Editör, Palet, Konya, ss.110-134, 2012