Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The possible relationship between Campylobacter spp./Arcobacter spp. and patients with ulcerative colitis

EUROPEAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY, cilt.30, sa.5, ss.531-538, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Plasma copeptin levels in the patients with gastrointestinal bleeding.

The American journal of emergency medicine, cilt.35, ss.1440-1443, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Peritoneal dialysis-related peritonitis triggered by C. difficile associated colitis

PERITONEAL DIALYSIS INTERNATIONAL, sa.34, ss.139-140, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Efficacy of different therapeutic regimens on hepatic osteodystrophy in chronic viral liver disease

EUROPEAN JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY & HEPATOLOGY, cilt.23, sa.12, ss.1206-1212, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Gastroözofageal Reflü Hastalığının Ayrık Dalgacık Dönüşümü Kullanarak EGG Sinyallerinden Teşhisi

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DERGİSİ, cilt.20, sa.2, ss.266-276, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Peripartum genital tuberculosis presenting with ascites.

Clinical journal Of Gastroenterology, cilt.7, sa.1, ss.27-31, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Noninvasive assessment of liver damage in chronic hepatitis B

WORLD JOURNAL OF HEPATOLOGY, cilt.5, sa.8, ss.439-445, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Eosinofilik gastointestinal hastalıklar: Eosinofilik gastro intestinal hastalıkların görülme yaşı küçülüyor mu?

Akademik Gastroenteroloji Dergisi, cilt.12, sa.1, ss.22-26, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The prevalence of unrecognized adult celiac disease in Central Anatolia.

JOURNAL OF CLINICAL GASTROENTEROLOGY, cilt.132, sa.1, ss.56-66, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Tedavi almamış nöroendokrin tümör tanılı hastalarda DNA hasarının araştırılması

39. Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017, ss.148-149

TEDAVİ ALMAMIŞ NÖROENDOKRİN TÜMÖR TANILI HASTALARDA DNA HASARININ ARAŞTIRILMASI

39. TÜRKİYE ENDOKRİNOLOJİ VE METABOLİZMA HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Mayıs 2017

Epidemiology survival and prognosis of neuroendocrine tumors a multidisciplinary single center study

13th Annual ENETS Conference for the Diagnosis and Treatment of Neuroendocrine Tumor Disease, 9 - 11 Mart 2016 identifier

A new approcah on elimination of noise from electrogastrogram signals: singular spectrum analysis- wiener filter

19th International Conference on Circuits, Systems, Communications and Computers, (CSCC 2015): Proceedings of the 19th Internationak Conference on Systems, Zakynthos, Yunanistan, 16 - 20 Temmuz 2015, ss.523-527

A New Approach on Elimination of Noise fromElectrogastrogram Signals Singular SpectrumAnalysis Wiener Filter

19th International Conference onCircuits, Systems, Communications and Computers (CSCC 2015), Zakynthos Island, Yunanistan, 16 - 20 Temmuz 2015

Bir Üniversite Hastanesinde Perkütan Endoskopik Gastrostomi Deneyimi

9. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Kasım 2012, cilt.1, ss.46

Klippel-Trenaunay sendromunda rektal vasküler malformasyonlara bağlı alt gastrointestinal kanama

Vasküler Anomaliler Derneği 1. Ulusal Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2011, ss.4