Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Comparison of video laryngoscopy and direct laryngoscopy for inexperienced pediatric residents

ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.13, no.1, pp.6-10, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

Evaluation of endoscopy and pathology findings in pediatric patients with chronic dyspeptic complaints

ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.13, no.1, pp.21-25, 2022 (Journal Indexed in ESCI)

Investigation of the Diagnostic Value of Platelet Indices for the Diagnosis of Acute Bronchiolitis

JOURNAL OF PEDIATRIC INFECTION, vol.15, no.4, pp.225-230, 2021 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Investigation of piwil2 expression as a biomarker in solid tumors of childhood

Annals of Medical Research, vol.28, no.8, pp.1525-1531, 2021 (Other Refereed National Journals)

Indications and Outcomes of Esophagogastroduodenoscopy in Children

Troia Tıp Dergisi, vol.1, no.3, pp.115-120, 2020 (Other Refereed National Journals)

Factors that Affect Prognosis and Morbidity in Pediatric Patients with Carbon Monoxide Poisoning

Turkish Journal of Pediatric Emergency and Intensive Care Medicine, vol.5, no.3, pp.113-118, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Alt ve üst üriner sistem enfeksiyonu ayırıcı tanısında P-LCR ve diğer belirteçlerin tanısal değerinin araştırılması

5. Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 18 December 2020, pp.217-218

Çocukluk Çağı Akut Kanlı İshallerinde Etyolojilerin ve Klinik Etkilerinin Değerlendirilmesi

5. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimleri Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 12 December 2020, pp.89

Üst solunum yolu enfeksiyonlarında arı ürünleri: Çift Kör Klinik Çalışma

Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Apiterapi Kongresi ve Türk-Ukrayna Zirvesi, İstanbul, Turkey, 16 - 17 December 2017, pp.11

Metoklopramid Kullanımına Bağlı Gelişen Akut Distoni ve Methemoglobinemi olgusu

14.çocuk acil tıp ve yoğun bakım kongresi, Adana, Turkey, 18 - 21 October 2017, vol.4, no.3, pp.167

EBV Parafarangeal Abse Yapar Mı?

53.türk pediatri kongresi, kıbrıs, Turkey, 14 - 18 May 2017, vol.52, pp.25-26

AŞI SONRASI GELİŞEN İNGUİNAL ABSE

53. TÜRK PEDİATRİ KONGRESİ, Turkey, 14 - 17 May 2017 Sustainable Development

0-6 yaş arasındaki çocuklarda korozif madde içilmesinin önlenmesi

3. Ulusal Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Kayseri, Turkey, 9 - 11 March 2017, vol.31, no.1, pp.10

PREVENTION OF DRINKING OF CORROSIVE SUBSTANCES IN CHILDREN AGED 0-6 YEARS

3. Ulusal Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Kayseri, Türkiye, Kayseri, Turkey, 09 March 2017, vol.31, pp.10

0-6 YAŞ ARASINDAKİ ÇOCUKLARDA KOROZİF MADDE İÇİLMESİNİN ÖNLENMESİ

3. ERCİYES PEDİATRİ AKADEMİSİ KIŞ KONGRESİ, Kayseri, Turkey, 9 - 11 March 2017, vol.31, pp.10

Yenidğanda Fraser sendromu olgusu

19. Ulusal Neonatoloji Kongresi ( UNEKO -19), Muğla, Turkey, 1 - 04 April 2011, pp.263-264

Books & Book Chapters

Çocuklarda Sık Görülen Hastalık Semptom ve Bulguları

in: Anne ve Çocuk Sağlığı, , Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Erzurum, pp.138-159, 2022

Sağlıklı Çocuk İzlemi ve Bağışıklama

in: Anne ve Çocuk Sağlığı, Dr. Öğr. Üyesi MEVLANA ÖMEROĞLU, Editor, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI, Erzurum, pp.121-137, 2021

ÇOCUKLARDA TRAVMA

in: ACİL TRAVMA, ASLI ŞENER, Editor, AKADEMİSYEN YAYINEVİ, Kayseri, pp.57-64, 2021

Toksikoloji

in: Tarascon Çocuk Acil Cep Kitabı , Prof. Dr. Murat Duman, Doç. Dr. Emel Ulusoy, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, İzmir, pp.290-314, 2021