Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Angiostatin on in vitro Embryonic Rat Development

KAFKAS UNIVERSITESI VETERINER FAKULTESI DERGISI, cilt.17, ss.843-847, 2011 Özet

Labelling of rat endothelial cells with antibodies to vWF, RECA-1, PECAM-1, ICAM-1, OX-43 and ZO-1

ANATOMIA HISTOLOGIA EMBRYOLOGIA-JOURNAL OF VETERINARY MEDICINE SERIES C, cilt.31, ss.31-35, 2002 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Foramen Transversarium Varyasyonu

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.71-74, 2016

Embriyo Kültürü Tekniği

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.19, ss.216-225, 2010

Meatus acusticus internus’un morfometrisi ve varyasyonları.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.13, ss.8-17, 2004

Türk toplumunda talus’a ait eklem yüzlerinin incelenmesi.

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.12, ss.23-29, 2003

Yenidoğanlarda plexus brachialis’in kök varyasyonlarının incelenmesi

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.10, ss.16-21, 2001

The variations of median nerve

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.22, ss.185-187, 2000

Koroner Deliklerin Sayı ve Yerleşim Varyasyonları

Erciyes Tıp Dergisi, 15 (3), 277-280 (1993)., cilt.15, ss.277-280, 1993

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

The Effect of Gilaburu (Viburnum opulus) Juice onEhrlich Ascites Tumor (EAT) Cell Culture

Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, 8 - 11 November 2017, cilt.1, ss.1051

The apoptotic effect of interleukin-12 on endothelial cells

17. Ulusal Anatomi Kongresi, Eskişehir, Türkiye, 5 - 09 September 2016, ss.165-166

Ehrlich Assit Tümör Modeli

Uluslararası Katılımlı Deneysel Hematoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 3 - 05 May 2016

The effects of gilaburu (Viburnum opulus L.) juice on experimentally induced cancer in mice

1st International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy, İstanbul, Türkiye, 31 August - 02 September 2015, cilt.26, ss.16

Humerus Proksimal ve Distal Segmentlerinin Morfometrik Ölçümleri

16. Ulusal Anatomi Kongresi, Malatya, Türkiye, 11 - 14 September 2014, cilt.8, ss.50 Özet

morphometric measurements of proximal and distal humerus segments

16. ulusal anatomi kongresi, Malatya, Türkiye, 11 - 14 September 2014

olgu sunumu: foramen transversarium varyasyonu

15. ulusal anatomi kongresi, Samsun, Türkiye, 5 - 08 September 2013, ss.102

Anatomi Anabilim Dallarının Anatomisi

Anatomi Günleri 2013 Konulu Kış Toplantısı, Kayseri, Türkiye, 18 - 20 January 2013, ss.14

The effects of anti FGF-9 on embriyonic culture

XII. National Congress of Anatomy with International Participiation, Denizli, Türkiye, 1 - 04 October 2008, ss.26

Estimation of ventricle volume in newborns with hydrocephaly

11. National Congress of Anatomy with International Participiation, Denizli, Türkiye, 1 - 04 October 2007, ss.65

Effects of anti-FGF-2 on in vitro embriyonic development

11. National Congress of Anatomy with International Participiation, Denizli, Türkiye, 1 - 04 October 2007, ss.36

Occupation of internal acoustic meatus in facies posterior of petrous part of temporal bone

4th Asian-Pacific Internatıonal Congress, Türkiye, 1 - 04 September 2005, ss.267

Bir A. renalis varyasyonu

7. Ulusal Anatomi Kongresi, Edirne, Türkiye, 1 - 04 September 2003, ss.138

Yenidoğanlarda plexus brachialis’in incelenmesi

7. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 1 - 04 September 2003, ss.236

Bir plexus brachialis varyasyonu

7. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 1 - 04 September 2003, ss.237

Hyoid kemik anomalisi (vaka takdimi)

7. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 1 - 04 September 2003, ss.113

Türk toplumuna ait talus’larda calcanean eklem yüzlerinin incelenmesi

7. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 1 - 04 September 2003, ss.109

Varyasyonlu iki mesane olgusu

7. Ulusal Anatomi Kongresi, Diyarbakır, Türkiye, 1 - 04 September 2002, ss.141

Bir musculus extensor indicis varyasyonu

Uluslararsı Katılımlı VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Edirne, Türkiye, 1 - 04 September 2001, ss.237

Foramen arcuatum sıklığının direkt grafi ile saptanması’

Uluslararsı Katılımlı VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Edirne, Türkiye, 1 - 04 September 2001, ss.34

Basic fibroblast growt faktör (bFGF ya daFGF-2)’ün in vitro embriyonik kalp ve nöral tüp gelişimime etkileri

Uluslararsı Katılımlı VI. Ulusal Anatomi Kongresi, Edirne, Türkiye, 1 - 04 September 2001, ss.128

Tavşanlarda glomus caroticum’un arterlerinin incelenmesi

V. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 August 2000, ss.104

Orta Kulak Kemikciklerinin Yeni Doğanlarda Morfometrik Olorak Değerlendirilmesi’’

V. Ulusal Anatomi Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 1999, ss.0-2

N. medianusu’un varyasyonu (olgu sunumu)

Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 September 1997, ss.188

M. digastricus’un venter anterior’unun bir varyasyonu

Dördüncü Ulusal Anatomi Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 September 1997, ss.140

Nervus ischiadicus’un incelenmesi

XII. Gevher Nesibe Tıp Günleri, Kayseri, Türkiye, 1 - 04 May 1994, ss.81

Arteria femoralis’in varyasyonlarının incelenmesi

II. Ulusal Anatomi Kongresi, Adana, Türkiye, 1 - 04 September 1993, ss.49

Mentohyoid muscle (M. mentohyoideus) (Extra muscle)

XIe Session Des Journees Medicales Balkaniques, Türkiye, 1 - 04 May 1989, ss.132

Extra muscles in the human forearm (A case report),’

XIe Session Des Journees Medicales Balkaniques,, Türkiye, 1 - 04 May 1989, ss.104

Kitap & Kitap Bölümleri

ANATOMİ

Kıvılcım Kitabevi, Kayseri, 2012