İnsan kalbinde tricuspid kapağa ait cuspis’lerin morfolojik ve morfometrik incelenmesi


ÜLGER H. , KARACA SAYGILI Ö., UNUR E. , EKİNCİ N. , AYCAN K.

Uluslararası Katılımlı VII. Ulusal Anatomi Kongresi, 1 - 02 Ocak 2003