Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Analyzing the Contribution of Training Algorithms on Deep Neural Networks for Hyperspectral Image Classification

Photogrammetric Engineering And Remote Sensing, cilt.86, ss.41-48, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

A New SEBAL Approach Modified with Backtracking Search Algorithm for Actual Evapotranspiration Mapping and On-Site Application

JOURNAL OF THE INDIAN SOCIETY OF REMOTE SENSING, cilt.46, ss.1213-1222, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

AFET NEDENİYLE ZARAR GÖREN ALANLAR İÇİN YENİDEN YAPILANDIRILMIŞ BAĞIMSIZ BİLEŞENLER ANALİZİ VE KMEANS++ TEMELLİ DEĞİŞİM SAPTAMA YAKLAŞIMI

10. Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) Teknik Sempozyum, Aksaray, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2019, ss.1-6

Hiperspektral Görüntülerin Oto-Kodlayıcı Derin Öğrenme İle Sınıflandırılması

VII. UZAKTAN ALGILAMA-CBS SEMPOZYUMU, Eskişehir, Türkiye, 18 - 21 Eylül 2018, ss.3

Investigation of the Effectiveness of Random Subspace Technique in Classifying Hyperspectral Satellite Images

II. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering and Natural Sciences, Nevşehir, Türkiye, 6 - 08 Temmuz 2018, ss.1

Usage of Artificial Neural Networks For Determination of Orthometric Heights from GNSS Observations: The Case Study of Erciyes University 15 Temmuz Campus

II. International Scientific and Vocational Studies Congress – Engineering and Natural Sciences, Nevşehir, Türkiye, 5 - 08 Temmuz 2018, ss.2

Effect Of Different Resolution DEM Data Generated By UAVs In Determining Drainage Networks

1. International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Antalya, Türkiye, 11 - 13 Nisan 2018, cilt.2, ss.56

A Novel Edge Detection Approach Based on Backtracking Search Optimization Algorithm (BSA) Clustering

The 8th International Conference on Information Technology, Amman, Ürdün, 17 - 18 Mayıs 2017

Daire Tipi Konutların Değerlemesinde Yapay Sinir Ağlarının Kullanımı

VI. Uzaktan Algılama ve CBS Sempozyumu, Adana, Türkiye, 5 - 07 Ekim 2016, ss.101-108

The Usage Of Rusboost Boosting Method For Classification Of Impervious Surfaces

XXIII ISPRS CONGRESS, Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 Temmuz - 19 Ağustos 2016, ss.1-5

İnsansız Hava Araçları ile Sayısal Arazi Modeli Üretimi

TÜRKİYE ULUSAL FOTOGRAMETRİ Ve UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİ VIII.SEMPOZYUMU, Konya, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

Nokta Bulutlarının Filtrelenmesinde Koloni-Arama Algoritmasının Kullanımı

V. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, UZAL CBS 2014, İstanbul, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2014

A New Unsupervised Change Detection Approach Based on Dwt Image Fusion and Backtracking Search Optimization Algorithm for Optical Remote Sensing Data

Mid-term Symposium of ISPRS Technical Commission VII “Thematic Processing, Modeling and Analysis of Remotely Sensed Data”, İstanbul, Türkiye, 29 Eylül - 02 Ekim 2014, ss.15-18

Performance Comparison Of Evolutionary Algorithms For Image Clustering

Mid-term Symposium of ISPRS Technical Commission VII “Thematic Processing, Modeling and Analysis of Remotely Sensed Data”., İstanbul, Türkiye, 29 Eylül - 02 Ekim 2014, ss.71-74

Change Detection In Satellite Images Using Fuzzy C-Means Clustering And Principal Component Analysis

ISPRS Conference on “Serving Society with Geoinformatics”, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2013, ss.129-132

Evamapper: A Novel Matlab Toolbox For Evapotranspiration Mapping

ISPRS Conference on “Serving Society with Geoinformatics", Antalya, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2013, ss.23-26

UNSUPERVISED CHANGE DETECTION IN SATELLITE IMAGES USING FUZZY C-MEANS CLUSTERING AND PRINCIPAL COMPONENT ANALYSIS

ISPRS Conference on Serving Society with Geoinformatics (SSG), Antalya, Türkiye, 11 - 17 Kasım 2013, ss.129-132 Creative Commons License identifier identifier

Uzaktan Algılamada Kontrolsüz Değişim Belirleme

14. TÜRKİYE HARİTA BİLİMSEL VE TEKNİK KURULTAYI, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2013, cilt.0, no.0

ARAZİ ÖRTÜSÜNÜN BELİRLENMESİNDE TORBALAMA-KARAR AĞAÇLARI YÖNTEMİNİN KULLANIMI

IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2012, Zonguldak, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2012

Yağ Tabakalarının Belirlenmesinde Destek Vektör Makineleri ve Rastgele Orman Yöntemi Kullanımı

IV. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2012, Zonguldak, Türkiye, 1 - 04 Ekim 2012

KONTROLSÜZ SINIFLANDIRMADA DİFERANSİYEL GELİŞİM ALGORTİMASININ KULLANIMI

Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu 2010, Kocaeli, Türkiye, 1 - 04 Aralık 2010, ss.182-189

Erciyes Üniversitesi Kampüs Bilgi Sistemi

II. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Sempozyumu, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2008, ss.718-723