Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE DYNAMICS OF EXPORT AND IMPORT FUNCTIONS IN TURKEY: COINTEGRATION AND MULTIVARIATE GRANGER CAUSATION ANALYSIS

International Journal of Asian Social Science, cilt.4, ss.676-689, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özelleştirme Uluslararası Doğrudan Yatırımların Türkiye Ekonomisi’ne Yansıması: İlk ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.15, no.1, ss.175-192, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İlk 500 Sanayi Kuruluşunda Yabancı Sermaye Payının Sektörel Analizi ve Bazı Göstergeler İtibariyle Yabancı Sermaye İşletmelerinin Performansları

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. Faruk ANDAÇ’a armağan), ss.135-160, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türkî Cumhuriyetler’de Ekonomik Serbestlik ve Büyüme İlişkisi

International Conference on Euroasian Economies 2012, Kazakistan, 1 - 04 November 2012, ss.1

Orta Asya Cumhuriyetlerinde Ekonomik Serbestlik ve Büyüme İlişkisi

International Conference on Eurasian Economies, Almaty, Kazakistan, 11 - 13 October 2012, ss.175-182

Bilgi Sektörünün Türk Ekonomisindeki Yeri

Uluslararası 6. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 December 2007, cilt.1, ss.23-33

Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Gelişme: Ampirik Bir Analiz

Uluslararası 6. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Türkiye, 26 - 28 December 2007, ss.510

Kitap & Kitap Bölümleri

Academic Research in Social, Human and Administrative Sciences I

The Relationship Between Economic Liberalization and Growth in the Central Asian Republics, B.C. Tanrıtanır and S. Özer, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, ss.189-209, 2018

küresel ısınma, iklim değişikliği ve sosyo-ekonomik etkiler

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ: TEHDİTLER VE STRATEJİLER, Prof. Dr. Hayriye ATİK, Editör, NOBEL AKADEMÝK YAYINCILIK EÐÝTÝM DANIÞMANLIK TÝC. LTD. ÞTÝ., Ankara, ss.181-203, 2017