Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Kamu Harcamalarının Dış Ticaret Üzerindeki Etkisi: G-7 Ülkeleri Örneği

Sosyal Bilimler Dergisi, vol.5, no.27, pp.141-156, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Dışa Açıklık ve Ekonomik Özgürlüklerin Doğrudan Yabancı Yatırımlar Üzerindeki Etkisi: BRICS Ülkeleri Örneği

Researcher: Social Science Studies, vol.6, no.2, pp.214-227, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hizmet İhracatının Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Şangay Ülkeleri Örneği

Journal of Current Researches on Social Sciences, vol.8, no.1, pp.255-272, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye’nin Demir-Çelik Endüstrisinin Rekabet Gücünün Değişimi (1989-2016)

Kesit Akademi Dergisi, vol.3, no.12, pp.54-77, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE DYNAMICS OF EXPORT AND IMPORT FUNCTIONS IN TURKEY: COINTEGRATION AND MULTIVARIATE GRANGER CAUSATION ANALYSIS

International Journal of Asian Social Science, vol.4, no.5, pp.676-689, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Özelleştirme Uluslararası Doğrudan Yatırımların Türkiye Ekonomisi’ne Yansıması: İlk ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Örneği

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.175-192, 2010 (National Refreed University Journal)

İlk 500 Sanayi Kuruluşunda Yabancı Sermaye Payının Sektörel Analizi ve Bazı Göstergeler İtibariyle Yabancı Sermaye İşletmelerinin Performansları

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Prof. Dr. Faruk ANDAÇ’a armağan), no.33, pp.135-160, 2009 (National Refreed University Journal)

Gümrük Birliği Sonrası Türkiye’nin Dış Ticaretinin Rekabet Gücü

Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 2009 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

G-7 ÜLKELERİNDE AR-GE HARCAMALARININ İHRACAT ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

INTERNATIONAL ECONOMIC RESERACH ANDFINANCIAL MARKETS CONGRESS, 12 - 14 April 2018, pp.387-399

Türkî Cumhuriyetler’de Ekonomik Serbestlik ve Büyüme İlişkisi

International Conference on Euroasian Economies 2012, Kazakhstan, 1 - 04 November 2012, pp.1

Orta Asya Cumhuriyetlerinde Ekonomik Serbestlik ve Büyüme İlişkisi

International Conference on Eurasian Economies, Almaty, Kazakhstan, 11 - 13 October 2012, pp.175-182

Orta Asya Cumhuriyetlerinde Ekonomik Serbestlik ve Büyüme

International Conference On Eurasian Economies, 11 - 13 October 2012

Bilgi Sektörünün Türk Ekonomisindeki Yeri

Uluslararası 6. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 December 2007, vol.1, pp.23-33

Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Gelişme: Ampirik Bir Analiz

Uluslararası 6. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul, Turkey, 26 - 28 December 2007, pp.510

Books & Book Chapters

The Relationship Between Economic Liberalization and Growth in the Central Asian Republics

in: Academic Research in Social, Human and Administrative Sciences I, B.C. Tanrıtanır and S. Özer, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.189-209, 2018

ET VE SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRLERİNİN REKABET GÜCÜ: HOLLANDA – TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI

in: SOSYAL, BEŞERİ VE İDARİBİLİMLER’DE AKADEMİKARAŞTIRMALAR- V, Aytemiz Levent, Karayılmazlar Ekrem, Editor, Gece Kitaplığı, pp.755-770, 2018

THE RELATIONSHIPBETWEEN ECONOMIC LIBERALIZATIONAND GROWTH INTHE CENTRAL ASIAN REPUBLICS

in: ACADEMIC RESEARCHIN SOCIAL, HUMANAND ADMINISTRATIVESCIENCES-I, Tanrıtanır Bülent Cercis, Özer Sevilay, Editor, Gece Kitaplığı, pp.189-209, 2018

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİN ÇOCUK SAĞLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ: TEHDİTLER VE STRATEJİLER

in: küresel ısınma, iklim değişikliği ve sosyo-ekonomik etkiler, Prof. Dr. Hayriye ATİK, Editor, NOBEL AKADEMÝK YAYINCILIK EÐÝTÝM DANIÞMANLIK TÝC. LTD. ÞTÝ., Ankara, pp.181-203, 2017