Education Information

Education Information

 • 2013 - 2019 Doctorate

  Marmara University, Institute Of Educational Sciences, --, Turkey

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Kirşehir Ahi Evran University, Graduate School Of Socıal Scıences, --, Turkey

 • 2003 - 2007 Undergraduate

  Ondokuz Mayis University, Faculty Of Educatıon, --, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Türkiye, ABD ve Fransa'nın sosyal bilgiler öğretim programları ve ders kitaplarının değerler eğitimi boyutunda karşılaştırılması

  Marmara University, Institute Of Educational Sciences, Department Of Turkish Language And Social Sciences Educatıon

 • 2013 Postgraduate

  Sosyal bilgiler derslerinde öğrencilerin kullandıkları öğrenme stratejilerinin çoklu değişkenler açısından incelenmesi

  Kirşehir Ahi Evran University, Graduate School Of Socıal Scıences, --

Certificates, Courses and Trainings

 • 2021VII. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı

  Quality Management , EPDAD-Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

 • 2018IV. Değerlendirici Eğitimi Çalıştayı

  Quality Management , EPDAD-Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği

 • 2013Meta Analizi & Cma Eğitimi

  Measurement and Evaluation , Anı Yayıncılık

 • 2013NVIVO

  Measurement and Evaluation , Anı Yayıncılık