Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The importance of central blood pressure measurement in primary care.

IV. Güneydoğu Avrupa Aile Hekimliği Kongresi (AGPFMSEE) 22-25 Kasım 2018, Filibe, Bulgaristan., Filibe, Bulgaria, 22 - 25 November 2018, pp.58

The Non dipper patients in hypertension treatment follow up in primary care.

17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, Adana, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.679-684

The Effect of Quality of Sleep on Depression in Hemodialysis Patients.

7. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Edirne, Turkey, 21 - 25 March 2018, pp.186-187

The Non dipper patients in hypertension diagnosis in primary care.

7. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Edirne, Turkey, 21 - 25 March 2018, pp.187-188

Ombitasvir/paritoprevir/ritonavir plus ribavirin for chronic hepatitis C virus genotype 4 infection in Turkey

APASL 2018. 27 th Annual Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver, 14 - 18 March 2018 Sustainable Development

Hemodiyaliz Hastalarına Uygulanan Aromaterapinin Vasküler Giriş Bölgesindeki Ağrı ve Kaygı Düzeyine Etkisi

27. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2017

LERCANIDIPINE INDUCED CLOUDY EFFLUENT IN A PATIENT WITH PERITONEAL DIALYSIS

34.ULUSAL NEFROLOJİ,HİPERTANSİYON,DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Turkey, 18 - 22 October 2017

Diyaliz Hastalarının Öz Bakım Gücü ve Genel Öz Yeterlilik Düzeylerinin Değerlendirilmesi

16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Adana., Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.20

Trichosporon asahii pnömonisinde kaspofungin tedavisi:renal transplantasyonlu bir hastada başarılı tedavi

XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 26 March 2017, vol.1, pp.349-350

Unisentrik Castleman Hastalığına sekonder gelişen amiloidoz ve son dönem böbrek yetmezliği

33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 19 - 23 October 2016, pp.86

Bir ev hemodiyaliz hastasında hipotansiyona ikincil santral retinal arter tıkanması

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015, vol.24, pp.243

Periton diyalizinde yüksek membran geçirgenliği ile ilişkili risk faktörleri

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015, vol.24, pp.252

SAPD peritonit tedavisinde alkol ile kateter kapamasının tedavi sonuçlarına etkisi

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015, vol.24, pp.28

Periton diyalizi hastalarinda inflamasyon hipervolemi ile ilişkili midir?

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014, vol.2014, pp.104

Böbrek nakli sonrası gelişen tüberküloz tedavisinde yeni bir yaklaşım

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014, vol.2014, pp.154-155 Sustainable Development

Böbrek nakli hastalarında valvüler kalsifikasyon sıklığı ve fetuin A seviyesi ile arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi, Transplantasyon’14, Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2014, pp.44

Renal transplant hastalarında metabolik sendrom, mikroalbüminüri ve enflamasyon ilişkisi

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi, Transplantasyon’14, Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2014, pp.48

Böbrek nakli hastalarında osteoprotogerin ile arteryel damar sertliği ve osteoporoz arasındaki ilişki

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi, Transplantasyon’14, Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2014, pp.48

İshal ve diüretik kullanımı ile ilişkili nakil böbrek arterinde total tromboz

16. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 May 2014, pp.50 Sustainable Development

Kontrast madde kullanımı ve uyluk içine kanamanın neden olduğu akut böbrek yetmezliği olgusu

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013, vol.2013, pp.121

Otozomal dominant polikistik hastalarında inflamaston ve endotel disfonksiyonu için yeni bir belirteç: Pentraxin 3

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013, vol.2013, pp.72

Periton diyaliz kateteri tekrar takılan hastaların sonuçları: Kateter çekme nedeni önemli mi?

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013, vol.2013, pp.39

ABO blood groups relate with diabetic nephropathy.

The 50th ERA-EDTA Congress, İstanbul, Turkey, 18 - 21 May 2013, vol.2013 Sustainable Development

IS CARPAL TUNNEL SYNDROME RELATED WITH VENOUS HYPERTENSION IN EARLY HEMODIALYSIS PATIENTS?

50th European-Renal-Association - European-Dialysis-and-Transplant-Association Congress, İstanbul, Turkey, 18 - 21 May 2013, vol.28, pp.236 identifier

Primer nefrotik sendromlu hastalarda tedaviye cevabın değerlendirilmesinde platelet aktivasyonun rolü

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2012, vol.2012, pp.120

Periton diyalizi hastalarında amikasine bağlı ototoksisiteyi önlemede N-asetilsisteinin etkinliği

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2012, vol.2012, pp.156

Böbrek nakli hastalarında mikroalbüminüri artmış anemi sıklığı ile ilişkilidir

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 9. Kongresi, Transplantasyon’12, Bursa, Turkey, 26 - 29 September 2012, pp.1

Sürekli ayaktan periton diyalizi hastasında Aspergillus Niger peritonitis.

14. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2012, pp.60

Periton diyalizi hastasında lomber herni

14. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2012, pp.73

Hemodiyaliz hastalarında Addison hastalığı: Kolay atlanabilir tanı mı?: Olgu sunumu

27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 September 2010, vol.19, pp.69

Pioglitazonun neden olduğu uygunsuz antidiüretik hormon sendromu ve ciddi hiponatremi

27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 September 2010, vol.19, pp.53

Böbrek nakli hastalarında posttransplant hipomagnesemi

27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 September 2010, vol.19, pp.99

Peritonitli hastalarda intraperitoneal kullanılan antibiyotiklerin ototoksik etkilerinin odyometrik yöntemlerle belirlenmesi

26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2009, vol.18, pp.80

Mikronize fenofibrat kullanımına bağlı gelişen rabdomiyoliz: Olgu sunumu

26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2009, vol.18, pp.53

Alcaligenes faecalis’in neden olduğu periton diyalizi ilişkili peritonit: İlk olgu sunumu

11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,, Antalya, Turkey, 13 - 17 May 2009, pp.23

Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulayan bir hastada başarılı gebelik

11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,, Antalya, Turkey, 13 - 17 May 2009, pp.11

Periton diyalizi ilişkili Brusella peritoniti: İki olgu sunumu.

25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2008, vol.17, pp.67

Fenofibratın indüklediği rabdomiyolize ikincil gelişen böbrek yetmezliği: İki olgu sunumu

25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2008, vol.17, pp.37

Bir diyaliz hastasında sefoperazon/sulbaktam kullanımına bağlı gelişen koagülopati: Olgu sunumu

25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2008, vol.17, pp.37

Gemella haemolysans’ın etken olduğu periton diyalizi ilişkili peritonit: İlk olgu bildirimi

25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2008, vol.17, pp.69

Rhodotorula mucilaginosa’nın neden olduğu periton diyalizi ilişkili peritonit: Olgu sunumu.

25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2008, vol.17, pp.67

Hipokalemik alkalozlu bir olgu: Gitelman sendromu

25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2008, vol.17, pp.37

Bir Periton Diyalizi Hastasında Curvularia Türlerinin Neden Olduğu Tenckhoff Katater Tıkanıklığı

25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kogresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2008, pp.66

Prevalence and risk factors of pulmonary hypertension in CAPD patients

The 12th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, Turkey, 1 - 04 June 2008

Tubulointerstisyel nefrit ve üveit (TINU) sendromu olan bir hastada tekrarlayıcı ve ilerleyici nefrit.

24. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2007, vol.16, pp.90

Renal transplant hastalarında lipid profili

23. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2006, vol.15, pp.128

Çift doz icodekstrin kullanımının peritoneal yüksek sensitif CRP düzeylerine etkisi

23. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2006, vol.15, pp.104

Crohn hastalığının nadir görülen bir ekstraintestinal bulgusu: Renal granülom

23. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2006, vol.15, pp.49

Renal transplant hastalarında sık karşılaşılan bir problem: Anemi

23. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2006, vol.15, pp.127

Nocardiosis in a teaching hospital in the Central Anatolia region treatment and outcome

15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1373, Copenhagen, Denmark, 2005, 7 - 09 January 2005

Books & Book Chapters

Etik Analiz, Organizasyonel Yönler, Yasal Yönler

in: Periton Diyalizinin Böbrek yetmezliği tedavisindeki Yeri, F.Fevzi Ersoy, H. Özsarı, İ. ağırbaş, O. Şener, Editor, TC Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1076, Ankara, pp.171-231, 2018

Periton Diyalizi ve Özellikleri

in: Periton DiyalizininBöbrek Yetmezliği Tedavisindeki Yeri, Fevzi Ersoy, Olgun Şener, Haluk Özsarı, İsmai lAğırbaş, Editor, TC. Sağlık Bakanlığı, Yayın No: 1076, Ankara, pp.42-78, 2017