Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Alcaligenes faecalis’in neden olduğu periton diyalizi ilişkili peritonit: İlk olgu sunumu

11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,, Antalya, Turkey, 13 - 17 May 2009, pp.23

Bir diyaliz hastasında inoperabl paratiroid kanserinin neden olduğu hiperkalseminin sinakalset ve alendronat tedavisi ile kontrolü

25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2008, vol.17, pp.37 Sustainable Development

Bir diyaliz hastasında sefoperazon/sulbaktam kullanımına bağlı gelişen koagülopati: Olgu sunumu

25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2008, vol.17, pp.37

Periton diyalizi ilişkili Brusella peritoniti: İki olgu sunumu.

25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2008, vol.17, pp.67

Fenofibratın indüklediği rabdomiyolize ikincil gelişen böbrek yetmezliği: İki olgu sunumu

25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2008, vol.17, pp.37

Gemella haemolysans’ın etken olduğu periton diyalizi ilişkili peritonit: İlk olgu bildirimi

25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2008, vol.17, pp.69

Rhodotorula mucilaginosa’nın neden olduğu periton diyalizi ilişkili peritonit: Olgu sunumu.

25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2008, vol.17, pp.67

Hipokalemik alkalozlu bir olgu: Gitelman sendromu

25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2008, vol.17, pp.37

Bir Periton Diyalizi Hastasında Curvularia Türlerinin Neden Olduğu Tenckhoff Katater Tıkanıklığı

25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kogresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2008, pp.66

Prevalence and risk factors of pulmonary hypertension in CAPD patients

The 12th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, Turkey, 1 - 04 June 2008

Tubulointerstisyel nefrit ve üveit (TINU) sendromu olan bir hastada tekrarlayıcı ve ilerleyici nefrit.

24. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2007, vol.16, pp.90

Çift doz icodekstrin kullanımının peritoneal yüksek sensitif CRP düzeylerine etkisi

23. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2006, vol.15, pp.104

Renal transplant hastalarında lipid profili

23. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2006, vol.15, pp.128

Crohn hastalığının nadir görülen bir ekstraintestinal bulgusu: Renal granülom

23. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2006, vol.15, pp.49

Renal transplant hastalarında sık karşılaşılan bir problem: Anemi

23. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2006, vol.15, pp.127

Renal Transplantlı Bir Hastada Isospora belli Enfeksiyonu

XIV. Ulusal Parazitoloji Kongresi, İzmir, Turkey, 18 September 2005, pp.246

Nocardiosis in a teaching hospital in the Central Anatolia region treatment and outcome

15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1373, Copenhagen, Denmark, 2005, 7 - 09 January 2005

Books & Book Chapters

Metrics

Publication

278

Citation (WoS)

1016

H-Index (WoS)

17

Citation (Scopus)

1362

H-Index (Scopus)

20

Project

8

Open Access

47
UN Sustainable Development Goals