Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Successful treatment of deep cutaneous zygomycosis developing early after renal transplantation

Turkish Nephrology, Dialysis and Transplantation Journal, vol.20, no.1, pp.88-92, 2011 (Journal Indexed in SCI Expanded) identifier

Comparison and causes of transfer from one dialysis modality to another

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, vol.43, no.2, pp.513-518, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Amyloid colitis

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, vol.22, no.3, pp.358-361, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier

Fungal peritonitis in peritoneal dialysis: an analysis of 21 cases

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, vol.43, no.1, pp.211-213, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Loss of Bone Mineral Density in Renal Transplantation Recipients

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, vol.42, no.9, pp.3550-3553, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Rhabdomyolysis Due to Micronized Fenofibrate

ENDOCRINOLOGIST, vol.20, no.6, pp.288-289, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Peritonitis Due to Candida rugosa: the First Case Report

PERITONEAL DIALYSIS INTERNATIONAL, vol.30, no.5, pp.576-577, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

First Reported Case of Alcaligenes faecalis Peritonitis

PERITONEAL DIALYSIS INTERNATIONAL, vol.30, no.1, pp.118-119, 2010 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Peritonitis due to Neisseria weaveri: A first case report

PERITONEAL DIALYSIS INTERNATIONAL, vol.30, no.1, pp.116-117, 2010 (Journal Indexed in SCI)

Peritoneal Dialysis-Related Peritonitis Caused by Brucella melitensis

DIALYSIS & TRANSPLANTATION, vol.38, no.12, pp.515-516, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

CAPD-Related Peritonitis Caused by Rhodotorula Mucilaginosa

PERITONEAL DIALYSIS INTERNATIONAL, vol.29, no.5, pp.581-582, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

PULMONARY HYPERTENSION IN PERITONEAL DIALYSIS PATIENTS: PREVALENCE AND RISK FACTORS

PERITONEAL DIALYSIS INTERNATIONAL, vol.29, no.2, pp.191-198, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

An underappreciated problem in renal transplant recipients: Anemia

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, vol.40, no.5, pp.1399-1403, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

An epidemiology study of patients with uremic pruritus

JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY, vol.20, no.6, pp.672-678, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effect of cyclosporine A on total homocysteine level in a rabbit model

TRANSPLANTATION PROCEEDINGS, vol.37, no.5, pp.2371-2374, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier

Nocardiosis in a teaching hospital in the Central Anatolia region of Turkey: treatment and outcome

CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION, vol.11, no.6, pp.495-499, 2005 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Prevalence of thromboembolic disease including superior vena cava and brachiocephalic veins

Clinical and Applied Thrombosis/Hemostasis, vol.11, no.2, pp.183-189, 2005 (Journal Indexed in SCI Expanded) Creative Commons License identifier identifier identifier

Effects of short- and long-term lithium treatment on kidney functioning in patients with bipolar mood disorder

PROGRESS IN NEURO-PSYCHOPHARMACOLOGY & BIOLOGICAL PSYCHIATRY, vol.26, no.3, pp.561-565, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Comparison of Three Methods in Determining the Change in the Treatment of Hypertension in Family Medicine

Tepecik Eğit. ve Araşt. Hast. Dergisi, vol.30, no.2, pp.182-189, 2020 (International Refereed University Journal) Creative Commons License

Lupus Nephritis Presenting with Preeclampsia

TURKISH JOURNAL OF NEPHROLOGY, vol.29, pp.84-88, 2020 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Comparison of Different Dialysis Modalities in End-Stage Renal Disease Patients with Acute Dialysis Requirement

TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, vol.26, no.3, pp.298-304, 2017 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License identifier identifier

Böbrek Naklinin Geç Dönemde Kalp İşlevleri ve Yapısına Etkisi

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, vol.22, no.1, pp.28-33, 2012 (Other Refereed National Journals)

Böbrek Nakli Sonrası Gelişen Subkutanöz Zigomikoz Enfeksiyonunun Başarılı Bir Şekilde Tedavisi

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, vol.20, no.1, pp.88-92, 2011 (Other Refereed National Journals)

Hematopoietik Kök Hücre Nakli Yapılan Hastalarda Akut Böbrek Hasarı

TURKISH NEPHROLOGY DIALYSIS AND TRANSPLANTATION JOURNAL, vol.19, pp.102-107, 2010 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Hematopoietik kök hücre nakli yapılan hastalarda akut böbrek hasarı

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, vol.19, no.2, pp.102-107, 2010 (Other Refereed National Journals)

Bir periton diyalizi hastasında sefoperazon-sulbaktam kullanımına bağlı gelişen koagülopati

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, vol.19, no.1, pp.59-61, 2010 (Other Refereed National Journals)

Successful pregnancy in a patient on continuous ambulatory peritoneal dialysis

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, vol.18, no.3, pp.131-132, 2009 (Other Refereed National Journals)

Böbrek nakil sonrası malignite gelişimi: Tek merkez deneyimi

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, vol.17, no.3, pp.113-118, 2008 (Other Refereed National Journals)

Ailesel hipokalemik alkaloz: Gitelman sendromu olgu sunumu

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, vol.18, no.2, pp.97-99, 2008 (Other Refereed National Journals)

Bir diyaliz hastasında maligniteyi taklit eden izole pankreas tüberkülozu

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, vol.18, no.2, pp.94-96, 2008 (Other Refereed National Journals)

Böbrek nakli alıcılarında hiperlipidemi sıklığı ve risk faktörleri

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, vol.17, no.1, pp.31-35, 2008 (Other Refereed National Journals)

Kronik böbrek hastalarında koroner arter cerrahisi

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, vol.17, pp.119-123, 2008 (Other Refereed National Journals)

Hızlı ilerleyen glomerülonefrit tanısı konan olguların retrospektif analizi

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, vol.17, no.1, pp.10-15, 2008 (Other Refereed National Journals)

Böbrek transplantasyonundan sonra 10 yıllık sonuçların değerlendirilmesi

ERCİYES TIP DERGİSİ, vol.29, no.2, pp.120-127, 2007 (National Refreed University Journal)

Renal transplantlı bir hastada Isospora belli enfeksiyonu.

TÜRKİYE PARAZİTOLOJİ DERGİSİ, vol.30, no.1, pp.22-24, 2006 (Other Refereed National Journals)

Hekim adaylarının organ nakline bakış açıları.

TÜRK NEFROLOJİ DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON DERGİSİ, vol.10, no.2, pp.123-128, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

The importance of central blood pressure measurement in primary care.

IV. Güneydoğu Avrupa Aile Hekimliği Kongresi (AGPFMSEE) 22-25 Kasım 2018, Filibe, Bulgaristan., Filibe, Bulgaria, 22 - 25 November 2018, pp.58

The Non dipper patients in hypertension treatment follow up in primary care.

17. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, Adana, Turkey, 10 - 13 May 2018, pp.679-684

The Effect of Quality of Sleep on Depression in Hemodialysis Patients.

7. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Edirne, Turkey, 21 - 25 March 2018, pp.186-187

The Non dipper patients in hypertension diagnosis in primary care.

7. Uluslararası Trakya Aile Hekimliği Kongresi, Edirne, Turkey, 21 - 25 March 2018, pp.187-188

Ombitasvir/paritoprevir/ritonavir plus ribavirin for chronic hepatitis C virus genotype 4 infection in Turkey

APASL 2018. 27 th Annual Conference of the Asian Pacific Association for the Study of the Liver, 14 - 18 March 2018

Hemodiyaliz Hastalarına Uygulanan Aromaterapinin Vasküler Giriş Bölgesindeki Ağrı ve Kaygı Düzeyine Etkisi

27. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2017

LERCANIDIPINE INDUCED CLOUDY EFFLUENT IN A PATIENT WITH PERITONEAL DIALYSIS

34.ULUSAL NEFROLOJİ,HİPERTANSİYON,DİYALİZ VE TRANSPLANTASYON KONGRESİ, Turkey, 18 - 22 October 2017

Otozomal Dominant Polikistik Böbrek Hastalığının İlerlemesinde Toll-Benzeri Reseptörlerin Etkisi

19. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Girne, Cyprus (Kktc), 10 - 14 May 2017

Diyaliz Hastalarının Öz Bakım Gücü ve Genel Öz Yeterlilik Düzeylerinin Değerlendirilmesi

16. Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Kongresi, 11-14 Mayıs 2017, Adana., Adana, Turkey, 11 - 14 May 2017, pp.20

Trichosporon asahii pnömonisinde kaspofungin tedavisi:renal transplantasyonlu bir hastada başarılı tedavi

XVIII. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 26 March 2017, vol.1, pp.349-350

Thymoquinone prevents contrast-induced nephropathy

Kidneyweek 2016, Chicago, United States Of America, 15 - 20 November 2016

Aminoglikozit İlişkili Ototoksisiteye N asetilsisteinin Koruyucu Etkisi

38. Ulusal Türk Kulak Burun Boğaz Kongresi, Turkey, 26 - 30 October 2016

Böbrek nakli hastalarında sitogenetik hasarın belirlenmesi malignite gelişimi için bir biyobelirteç olarak kullanılabilir mi?

33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi,, Antalya, Turkey, 19 - 23 October 2016, pp.44

Unisentrik Castleman Hastalığına sekonder gelişen amiloidoz ve son dönem böbrek yetmezliği

33. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 19 - 23 October 2016, pp.86

Bir ev hemodiyaliz hastasında hipotansiyona ikincil santral retinal arter tıkanması

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015, vol.24, pp.243

Periton diyalizinde yüksek membran geçirgenliği ile ilişkili risk faktörleri

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015, vol.24, pp.252

SAPD peritonit tedavisinde alkol ile kateter kapamasının tedavi sonuçlarına etkisi

32. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 October 2015, vol.24, pp.28

Periton diyalizi hastalarinda inflamasyon hipervolemi ile ilişkili midir?

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014, vol.2014, pp.104

Böbrek nakli sonrası gelişen tüberküloz tedavisinde yeni bir yaklaşım

31. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 October 2014, vol.2014, pp.154-155

Böbrek nakli hastalarında valvüler kalsifikasyon sıklığı ve fetuin A seviyesi ile arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi, Transplantasyon’14, Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2014, pp.44

Renal transplant hastalarında metabolik sendrom, mikroalbüminüri ve enflamasyon ilişkisi

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi, Transplantasyon’14, Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2014, pp.48

Böbrek nakli hastalarında osteoprotogerin ile arteryel damar sertliği ve osteoporoz arasındaki ilişki

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 10. Kongresi, Transplantasyon’14, Antalya, Turkey, 15 - 18 October 2014, pp.48

İshal ve diüretik kullanımı ile ilişkili nakil böbrek arterinde total tromboz

16. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 May 2014, pp.50

Kronik hemodiyaliz hastasında seans bitimine doğru gelişen hipopotasemiye bağlı konvülziyon

16. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 May 2014, pp.49

Gamma -glutamil transferaz diyabetik hastalarda mikroalbüminüri ile ilişkilidir.

16. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 21 - 25 May 2014, pp.5

Kontrast madde kullanımı ve uyluk içine kanamanın neden olduğu akut böbrek yetmezliği olgusu

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013, vol.2013, pp.121

Otozomal dominant polikistik hastalarında inflamaston ve endotel disfonksiyonu için yeni bir belirteç: Pentraxin 3

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013, vol.2013, pp.72

Periton diyaliz kateteri tekrar takılan hastaların sonuçları: Kateter çekme nedeni önemli mi?

30. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 13 - 17 November 2013, vol.2013, pp.39

ABO blood groups relate with diabetic nephropathy.

The 50th ERA-EDTA Congress, İstanbul, Turkey, 18 - 21 May 2013, vol.2013

IS CARPAL TUNNEL SYNDROME RELATED WITH VENOUS HYPERTENSION IN EARLY HEMODIALYSIS PATIENTS?

50th European-Renal-Association - European-Dialysis-and-Transplant-Association Congress, İstanbul, Turkey, 18 - 21 May 2013, vol.28, pp.236 identifier

Periton diyalizi hastalarında amikasine bağlı ototoksisiteyi önlemede N asetilsisteinin etkinliği

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Turkey, 14 - 18 November 2012

Primer nefrotik sendromlu hastalarda tedaviye cevabın değerlendirilmesinde platelet aktivasyonun rolü

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2012, vol.2012, pp.120

Periton diyalizi hastalarında amikasine bağlı ototoksisiteyi önlemede N-asetilsisteinin etkinliği

29. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2012, vol.2012, pp.156

Böbrek nakli hastalarında mikroalbüminüri artmış anemi sıklığı ile ilişkilidir

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 9. Kongresi, Transplantasyon’12, Bursa, Turkey, 26 - 29 September 2012, pp.1

Sürekli ayaktan periton diyalizi hastasında Aspergillus Niger peritonitis.

14. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2012, pp.60

Periton diyalizi hastasında lomber herni

14. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2012, pp.73

Sistemik lupus eritamatosis hastasında çoklu ilaç dirençli yaygın Nocardia farcinica enfeksiyonu

14. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 16 - 20 May 2012, pp.74

Hemodiyaliz hastalarında Addison hastalığı: Kolay atlanabilir tanı mı?: Olgu sunumu

27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 September 2010, vol.19, pp.69

Pioglitazonun neden olduğu uygunsuz antidiüretik hormon sendromu ve ciddi hiponatremi

27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 September 2010, vol.19, pp.53

Böbrek nakli hastalarında posttransplant hipomagnesemi

27. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 26 September 2010, vol.19, pp.99

Peritonitli hastalarda intraperitoneal kullanılan antibiyotiklerin ototoksik etkilerinin odyometrik yöntemlerle belirlenmesi

26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2009, vol.18, pp.80

Mikronize fenofibrat kullanımına bağlı gelişen rabdomiyoliz: Olgu sunumu

26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2009, vol.18, pp.53

Neisseria weaveri’nin neden olduğu periton diyalizi ilişkili peritonit: İlk olgu sunumu

11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,, Antalya, Turkey, 13 - 17 May 2009, pp.27

Alcaligenes faecalis’in neden olduğu periton diyalizi ilişkili peritonit: İlk olgu sunumu

11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,, Antalya, Turkey, 13 - 17 May 2009, pp.23

Sürekli ayaktan periton diyalizi uygulayan bir hastada başarılı gebelik

11. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Hastalıkları Kongresi,, Antalya, Turkey, 13 - 17 May 2009, pp.11

Periton diyalizi ilişkili Brusella peritoniti: İki olgu sunumu.

25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2008, vol.17, pp.67

Fenofibratın indüklediği rabdomiyolize ikincil gelişen böbrek yetmezliği: İki olgu sunumu

25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2008, vol.17, pp.37

Bir diyaliz hastasında sefoperazon/sulbaktam kullanımına bağlı gelişen koagülopati: Olgu sunumu

25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2008, vol.17, pp.37

Bir diyaliz hastasında inoperabl paratiroid kanserinin neden olduğu hiperkalseminin sinakalset ve alendronat tedavisi ile kontrolü

25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2008, vol.17, pp.37

Gemella haemolysans’ın etken olduğu periton diyalizi ilişkili peritonit: İlk olgu bildirimi

25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2008, vol.17, pp.69

Rhodotorula mucilaginosa’nın neden olduğu periton diyalizi ilişkili peritonit: Olgu sunumu.

25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2008, vol.17, pp.67

Hipokalemik alkalozlu bir olgu: Gitelman sendromu

25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 19 - 23 November 2008, vol.17, pp.37

Bir Periton Diyalizi Hastasında Curvularia Türlerinin Neden Olduğu Tenckhoff Katater Tıkanıklığı

25. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kogresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2008, pp.66

Prevalence and risk factors of pulmonary hypertension in CAPD patients

The 12th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, Turkey, 1 - 04 June 2008

Relationship between depression, nutrition status, and markers of ınflammation in CAPD patients

The 12th Congress of the International Society for Peritoneal Dialysis, Turkey, 1 - 04 June 2008

Tubulointerstisyel nefrit ve üveit (TINU) sendromu olan bir hastada tekrarlayıcı ve ilerleyici nefrit.

24. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 14 - 18 November 2007, vol.16, pp.90

Renal transplant hastalarında lipid profili

23. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2006, vol.15, pp.128

Çift doz icodekstrin kullanımının peritoneal yüksek sensitif CRP düzeylerine etkisi

23. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2006, vol.15, pp.104

Crohn hastalığının nadir görülen bir ekstraintestinal bulgusu: Renal granülom

23. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2006, vol.15, pp.49

Renal transplant hastalarında sık karşılaşılan bir problem: Anemi

23. Ulusal Nefroloji Hipertansiyon Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Turkey, 28 October - 01 November 2006, vol.15, pp.127

Nocardiosis in a teaching hospital in the Central Anatolia region treatment and outcome

15th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1373, Copenhagen, Denmark, 2005, 7 - 09 January 2005

Books & Book Chapters

Etik Analiz, Organizasyonel Yönler, Yasal Yönler

in: Periton Diyalizinin Böbrek yetmezliği tedavisindeki Yeri, F.Fevzi Ersoy, H. Özsarı, İ. ağırbaş, O. Şener, Editor, TC Sağlık Bakanlığı Yayın No: 1076, Ankara, pp.171-231, 2018

Periton Diyalizi ve Özellikleri

in: Periton DiyalizininBöbrek Yetmezliği Tedavisindeki Yeri, Fevzi Ersoy, Olgun Şener, Haluk Özsarı, İsmai lAğırbaş, Editor, TC. Sağlık Bakanlığı, Yayın No: 1076, Ankara, pp.42-78, 2017