Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

  • 2013 - Devam Ediyor Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi

    Baş Editör