Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • 1994 - 1999 Tıpta Uzmanlık

    Erciyes Üniversitesi, İç Hastalıkları, Türkiye

Yaptığı Tezler

  • 1999 Tıpta Uzmanlık

    Kronik Böbrek Yetmezliği Hastalarında Eritropoietin Tedavisinin Hipotalamus Hipofiz Gonad Aksı Değişiklikleri Üzerine Etkisi

    Erciyes Üniversitesi, İç Hastalıkları, Nefroloji