Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Effects of Training on Inhaler Technique and Quality Of Life in Patients with COPD

JOURNAL OF AEROSOL MEDICINE AND PULMONARY DRUG DELIVERY, cilt.26, ss.336-344, 2013 Özet

Living With an Alzheimer Patient in Turkey

JOURNAL OF NEUROSCIENCE NURSING, cilt.44, ss.228-234, 2012 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Common cancer in women: The effect of training and scanning

International Journal of Recent Scientific Research, cilt.9, ss.28793-28798, 2018

Erkek Hastaların Prostat Kanseri Taramaları Hakkında Bilgi Düzeyleri

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi dergisi, cilt.20, ss.184-191, 2018

Levels of pain and self-efficacy of individuals with osteoarthritis

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, cilt.28, ss.25-31, 2016 Özet

Yaşlı Bireylerde Diyabet Yönetimi ve Hemşirelik Bakımı

Diyabet, Obezite ve Hipertansiyonda Hemşirelik Forumu, cilt.7, ss.1-7, 2015

Gözden Kaçırılmış Bir Durum: Yaşlı İhmal ve İstismarı

Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.71-77, 2015
Link

Hemşirelik Eğitiminde Simülasyon Kulanımı

Düzce Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.25-29, 2014

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

HEMŞİRELİK 1. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN GENİTAL HİJYEN DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ

1. ULUSLARARASI HEMŞİRELİKTE İNOVASYON KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 December 2018

Oral Mukozit Yönetimi ve Hemşirelik Bakımı

1. ULUSLARARASI HEMŞİRELİK VE İNOVASYON KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 14 - 15 December 2018

Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Akademik Danışmanlık ve Akademik Sürece İlişkin Görüşleri.

Biyotıp Ve Sağlık Bilimleri Alanında Lisansüstü Danışmanlık Çalıştayı: Orpheus Yaklaşımı, İzmir, Türkiye, 21 - 22 June 2018, ss.19

Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Konusundaki Görüşleri

I.Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi’, Antalya, Türkiye, 22 - 26 November 2017, ss.7

The Effect Of Aromatherapy Applied To The Elderly On Sleep Quality And Fatigue Level: A Randomized Controlled Trial

1. ULUSLARARASI VE 3. ULUSAL TAMAMLAYICI TERAPİLER VE DESTEKLEYİCİ BAKIM UYGULAMALARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 24 - 26 November 2016, ss.241

Erkek hastaların prostat kanseri taramalarına ilişkin bilgi düzeyleri

3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 May 2016, ss.321

Yaşlı bireylere uygulanan aromaterapinin cilt kuruluğuna etkisi.

3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi, Adana, Türkiye, 26 - 29 May 2016, ss.335

Hemodiyaliz hastalarının tamamlayıcı alternatif tedavileri kullanma durumları

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi, Manisa, Türkiye, 24 April 2014 - 26 April 2016, ss.64

Geriatrik bireylerde ağrının değerlendirilmesi

4. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi, Türkiye, 2 - 04 October 2015

Anjiyografi işlemi sırasında uygulanan müzik terapinin anksiyete düzeyine etkisi

Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi (Kanıttan Uygulamaya), Kayseri, Türkiye, 27 - 29 May 2015

Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürel Duyarlılıklarının Belirlenmesi

3. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 21 - 23 May 2015

Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürel Duyarlılıkları.

III. Uluslararası katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 21 - 23 May 2015
Link

Türkiye de geleneksel uygulamalar konusunda yapılan hemşirelik tezlerinin incelenmesi

III. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Türkiye, 21 - 23 May 2015

Semptom Yönetiminde Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler ve Transkültürel Hemşirelik.

III. Uluslararası katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 21 - 23 May 2015
Link

Yaşlıda uykuyu etkileyen önemli problem inkontinans

16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Türkiye, 15 - 19 October 2014

Osteoartritli Bireylerde Kullanılan Tamamlayıcı Alternatif Tıp (TAT) Yöntemleri.

16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 October 2014

KOAH’lı Bireylere Bakım Verenlerin Bakım Yükü Ve Sosyal Destek Düzeyleri

16. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 October 2014

Osteoartritli Bireylerde Kullanılan TAT Yöntemleri

16. ULUSAL İÇ HASTALIKLARI KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 15 - 19 October 2014, ss.312

Kronik Hastalıklarda Uyku Sorunları ve Tamamlayıcı/ Alternatif Tedavi Kullanımı

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi, Manisa, Türkiye, 24 - 26 April 2014, ss.84-85

Hemodiyaliz Hastalarının Tat Kullanım Durumlarının İncelenmesi

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi, Türkiye, 24 - 26 April 2014

Akupresör Uygulaması ve Hemşirenin Rolü

TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP UYGULAMALARI KONGRESİ, Manisa, Türkiye, 24 - 26 April 2014, ss.33

Simülasyon ve Hemşirelikte Kullanımı

14. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Türkiye, 25 - 27 October 2013

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı Olan Bireylerin Özbakım Gücü Ve Etkileyen Faktörler.

15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 02 October 0213 - 06 October 2013

Osteoartritli bireylerin ağrı ve öz-etkililik düzeylerinin belirlenmesi

15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 October 2013, ss.480

Hemşirelerin Bilişim Teknolojilerini ve Hastane Bilgi Sistemlerini Kullanma Durumları

14. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Hemşirelik Kongresi, Muğla, Türkiye, 1 - 04 October 2013, ss.104

Illness Perceptions of Cancer Patients

7 th EONS, Amsterdam, Hollanda, 15 - 16 April 2010, ss.1

Kitap & Kitap Bölümleri

Patofizyoloji Pratik Bir Yaklaşım

Vücut Savunması , Ovayolu Nimet, Ovayolu Özlem, Editör, Çukurova Nobel Tıp Kitabevi, Ankara, ss.31-50, 2016

Temel İç Hastalıkları ve Farklı Boyutlarıyla Kronik Hastalıklar Hemşireliği

Stres, Nimet Ovayolu, Özlem Ovayolu, Editör, Nobel Tıp Kitabevi, Adana, ss.48-59, 2015

Kanıta Dayalı Rehberleriyle Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları

Sıcak Uygulamalar ve Diz Osteoartrit Ağrısında Uygulanması, Başer M, Taşcı S, Editör, Akademisyen, Ankara, ss.131-136, 2015