Başarılar & Tanınırlık

Ödüller

  • Kasım 2016SÖZEL BİLDİRİ İKİNCİLİK

    1. ULUSLARARASI 3. ULUSAL TAMAMLAYICI TERAPİLER VE DESTEKLEYİCİ BAKIM UYGULAMALARI KONGRESİ

  • Aralık 2015Bilimsel Başarı ve Bildiri Teşvik Üçüncülük Ödülü

    Erciyes Üniversitesi

  • Eylül 2007Poster Bildiri İkincilik Ödülü

    İç Hastalıkları Kongresi

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 10

h-indeksi (WOS): 2