Education Information

Education Information

 • 2000 - 2005 Doctorate

  Firat University, School Of Medıcıne, Department Of Basıc Medıcal Scıences, Turkey

 • 1982 - 1990 Postgraduate

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Turkey

Dissertations

 • 2005 Doctorate

  KRONİK BÖBREK YETMEZLİKLİ HASTALARDA FARKLI TEDAVİ YÖNTEMLERİ İLE ENDOTEL FONKSİYONLARI, OKSİDATİF SİSTEM VE NİTRİK OKSİT DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

  Firat University, School Of Medıcıne, Department Of Basıc Medıcal Scıences

Foreign Languages

 • B1 Intermediate English

Certificates, Courses and Trainings

 • 2006Aile Hekimliği Uyum Eğitimi

  Health&Medicine , Sağlık Bakanlığı

 • 2006Acil Serviste İntihar Girişimlerine Psiko-sosyal destek ve Krize Müdahale Eğitimi

  Health&Medicine , Sağlık Müdürlüğü

 • 2001Klinik Laboratuarlarda Standardizasyon ve Kalite Güvencesi

  Health&Medicine , Türk Biyokimya Derneği-Fırat üniversitesi

 • 2000ARGE Education Research Consultancy Comp. Eğitim Formasyonu Eğitimi

  Education Management and Planning , Sağlık Bakanlığı

 • 2000Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinde Ruhsal Bozukluklar

  Health&Medicine , Sağlık Müdürlüğü

 • 1996Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları ve Hipertansiyonun Tanı ve Tedavisi

  Health&Medicine , Sağlık Müdürlüğü

 • 1996Bronşial Astma Tanı ve Tedavisinde Yenilikler

  Health&Medicine , Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı