Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

KORONAVİRÜS (COVİD-19) SÜRECİNDE DİYALİZ HASTASI OLMAK: BİR FOTOSES(PHOTOVOICE) ÇALIŞMASI

24. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 19 October 2022, pp.341-342

KİAB İşlemi Sırasında Yaşanan Anksiyete ve Ağrı Üzerine Sanal Gerçekliğin Etkisi

7. Uluslararası, 18. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Konya, Turkey, 22 September 2022, pp.319

Kariyer Planlama Dersinin Hemşirelik Öğrencilerinin Kariyer Kararı Ve Yetkinliği Üzerine Etkisi

7. Uluslararası, 18. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Konya, Turkey, 22 September 2022, pp.362

Hemşirelerin COVID-19 Sürecinde İzolasyon Önlemlerine Uyumu: Bir Hastane Örneği

2. Uluslararası Ege Sağlık Alanları Sempozyumu 2022 (UESAS'22), Turkey, 07 March 2022, pp.40-41

Hasta Güvenliğine Yönelik uygulanan Web Tabanlı ve İnteraktif eğitimlerin Etkinliğinin Karşılaştırılması

4. Uluslararası Hemşirelik ve İnovasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 20 December 2020, pp.125-136

Akılcı İlaç Kullanımı Konusundaki Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi

1. Uluslararası İç Hastalıkları Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 27 November 2018, pp.400-402

Türkiye’de Hemşirelik Eğitimi Tarihi

20. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Turkey, 10 - 14 October 2018

Lisansüstü Eğitim Alan Öğrencilerin Akademik Danışmanlık ve Akademik Sürece İlişkin Görüşleri.

Biyotıp Ve Sağlık Bilimleri Alanında Lisansüstü Danışmanlık Çalıştayı: Orpheus Yaklaşımı, İzmir, Turkey, 21 - 22 June 2018, pp.19

Hemşirelik öğrencilerinde bireysel yenilikçilik ve girişimcilik.

1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi., İstanbul, Turkey, 4 - 05 May 2018

Hemşirelik Eğitiminde İnovasyon

1. Uluslararası İnovatif Hemşirelik Kongresi, 4 - 05 May 2018

The Effect of Cognitive Dysfunction on Daily Living Activities and Life Satisfaction in the Elderly

Uluslararası Yaşlı Sağlığı ve Bakımında Multidisipliner Yaklaşım Kongresi, Ankara, Turkey, 22 - 23 March 2018, pp.82

Evaluation of the Risk of Falling in Elderly Individuals Living in a Nursing Home

International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health and Care, 22 - 23 March 2018

Common Health Problems in Elderly People

International Congress on Multidisciplinary Approach to Elderly Health and Care, 22 - 23 March 2018 Sustainable Development

Hemodiyaliz Hastalarına Uygulanan Aromaterapinin Vasküler Giriş Bölgesindeki Ağrı ve Kaygı Düzeyine Etkisi

27. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz ve Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 22 November 2017

Hemodiyaliz Hastalarında Beden İmajı ve Yaşam Doyumu

19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 11 - 15 November 2017

Türkiye’de uzaktan eğitim ile ilgili yapılan lisansüstü hemşirelik tezlerinin incelenmesi

5. Uluslarası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017, pp.84

Holistik hemşirelik bakımı

5. Uluslararası 6. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017, pp.193

Diyabette İntegratif Sağlık Uygulamaları

5. Uluslararası 16. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Ankara, Turkey, 5 - 08 November 2017 Sustainable Development

Öğrenci Hemşirelerin Yaşlılık Kavramına İlişkin Algılarının Metafor Yoluyla Belirlenmesi

19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Poster Bildiri, Antalya, Turkey, 11 - 15 October 2017

Yaşlı bireylerde düşme ve kazalar

9. Ulusal Yaşlılık Kongresi, Kırşehir, Turkey, 4 - 06 May 2017

Impact of pruritus on quality of life in patients with tinea pedis

2. International Dermatology and Cosmetology Congress, İstanbul, Turkey, 15 - 18 March 2017, pp.184-185

Prevelance of urinary incontinance and Its effect on quality of life in married women

Controversies in Obstetrics, Gynecology & Infertility, Amsterdam, Netherlands, 10 - 13 November 2016, pp.113 Sustainable Development

Tinea Pedisli Hastalarda Kaşıntının Yaşam kalitesi Üzerine Etkisi

18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2016, pp.302

HEMODİYALİZ HASTALARINDA BEDEN İMAJIALGILAYIŞI VE YAŞAM DOYUMUNUN BELİRLENMESİ

18. Ulusal İç Hastalkıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2016

Hemodiyaliz Hastalarında Beden İmajı Algılayışı ve Yaşam Doyumunun Belirlenmesi

18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2016, pp.299

Fazla Kilolu Olmak Konstipasyonu Tetikler mi

18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2016

TİNEA PEDİSLİ HASTALARDA KAŞINTININ YAŞAMKALİTESİ ÜZERİNE ETKİSİ

18. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 12 - 16 October 2016

Hemodiyalizde hipotansiyon gelişen bireylere uygulanan akupresin kan basıncı ve yorgunluk düzeyine etkisi

17. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Sözel Bildiri, Antalya, Turkey, 14 - 18 October 2015, pp.370

Hemodiyalizde hipotansiyon yönetimi

15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 October 2013, pp.181-184

Assesment of the knowledge level of men about HIV/AIDS and attıtudes toward it

22th World Congress on Gynecology&Infertility, Hungary, Hungary, 17 - 19 September 2015, pp.112 Sustainable Development

Kırşehir ili diyabet riski ve etkileyen bazı değişkenlerin incelenmesi

15. Ulusal Hemşirelik Kongresi, Erzurum, Turkey, 10 - 12 September 2015, pp.205 Sustainable Development

Öğrenci hemşirelerin tamamlayıcı ve destekleyici tedavi yöntemlerini bilme ve kullanma durumu

Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, Kayseri, Turkey, 27 - 29 May 2015, pp.52-0

Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamalarında Hemşirenin Rolü

Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, Kayseri, Turkey, 27 - 29 May 2015, pp.29

How Do Nursıng Students Perceıve Nursıng Professıon

La formation et L’exercice infirmier Quel Avenır? Nursing Education And Nursing Care Wıch Future, Nancy, France, 24 - 26 October 2014

Opinions of Student Nurses on Euthanasia

La formation et l’exercice infirmier quel avenir, Nancy, France, 24 - 26 October 2014

Obezite kliniğine başvuran bireylerde obezite sıklığı

I. Uluslararası-5.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 24 - 26 April 2014 Sustainable Development

Sağlık meslek lisesi kız öğrencilerinin ebelik mesleğine ilişkin görüşleri

I. Uluslararası-5.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 24 - 26 April 2014

Evde bakım hizmeti sunulan hastaların bazı özellikleri

I. Uluslararası-5.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 24 - 26 April 2014

Tamamlayıcı ve alternatif tedaviler ve hemşirelik

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi, Manisa, Turkey, 24 April 2015 - 26 April 2014

Alternatif tedavileri öğreniyoruz: Reiki.

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi, Manisa, Turkey, 24 - 26 April 2014

Akupres ve hemşirelik

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi, Manisa, Turkey, 24 - 26 April 2014

Lisede okuyan kız öğrencilerin ebelik mesleğine ilişkin düşünceleri

I. Uluslararası-5.Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Eskişehir, Turkey, 24 - 26 April 2014

Zihinsel ve fiziksel engelli çocuğa sahip ebeveynlerin sosyal destek düzeylerinin belirlenmesi

10. Ulusal & Uluslar arası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Antalya, Turkey, 28 - 30 April 2011

Hemodiyaliz hastalarının beden imajı algılayışı

15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 06 October 2013

Hemşirelik eğitiminde uluslararasılaşma

II. Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 05 June 2013

Sağlıkta yeni bir çığır: Nanoteknoloji

14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2012

Barkodlu elektronik ilaç yönetimi

14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 October 2012

Kanıta dayalı hemşirelik

11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa, Turkey, 26 - 28 April 2012

Yoksulluk yönetiminde hemşirenin gücü

11. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Bursa, Turkey, 26 - 28 April 2012 Sustainable Development

Anne adaylarının fetus hakları hakkındaki bilgi düzeylerinin incelenmesi.

9. Uluslararası Katılımlı& Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 03 April 2010

Diyaliz tedavisi alan bireylerin umut-umutsuzluk ve sosyal destek düzeyleri

11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Turkey, 30 September 2009 - 04 October 2010

Hemodiyaliz hastalarının yeterli diyaliz hakkında bilgi düzeylerinin incelenmesi ve bu konuda eğitilmesi

10. Ulusal & Uluslar arası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Turkey, 28 - 30 April 2011

Hemşirelik öğrencilerinin küreselleşmenin ülkemizdeki sağlık hizmetlerine etkileri hakkında bilgi düzeylerinin incelenmesi

10. Ulusal & Uluslar arası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Turkey, 28 - 30 April 2011

Bir devlet hastanesinde çalışan hemşireler öğrenci hemşirelere ne boyutta rehberlik yapıyor?

10. Ulusal & Uluslar arası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Turkey, 28 - 30 April 2011

Myokard infarktüsü geçiren bireylerde yorgunluk düzeyinin saptanması

10. Ulusal & Uluslar arası Katılımlı Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Gaziantep, Turkey, 28 - 30 April 2011

Hemşire adaylarının ‘hemşire’ kavramına yönelik metafor durumları

9. Uluslararası Katılımlı&Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, Muğla, Turkey, 1 - 03 April 2010

Hemodiyaliz hastalarının evde bakım gereksinimleri

16. Ulusal Böbrek Hastalıkları, Diyaliz, Transplantasyon Hemşireliği Kongresi, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2006

Books & Book Chapters

Entegratif ve Bütünleşik Tedaviler

in: Sağlık Bilim Hemşirelik 2, Perihan Şimşek, Editor, Efe akademi yayınları, İstanbul, pp.7-29, 2021

Hemodiyaliz Hemşireliği

in: Sağlık&Bilim: Hemşirelik, Gülcan Kedirkıran, Editor, Efe Akademi, İstanbul, pp.171-184, 2021

Kanıta Dayalı Hemşirelik

in: Sağlık Bilim Hemşirelik:3, Yeliz Varışoğlu, Pınar Irmak Vural, Editor, Efe Akademi Yayınevi, İstanbul, pp.149-170, 2021

Osteoartrit ve Bakım Yönetimi

in: Olgu Senaryolarıyla İç Hastalıkları Hemşireliği, Özer Serap, Editor, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.651-659, 2019

Yaşlı Bireylerde Görülen Sağlık Sorunları ve Hemşirelik Yaklaşımları

in: Temel İç Hastalıkları Hemşireliği ve Farklı Boyutlarıyla Kronik Hastalıklar, Ovayolu Nimet, Ovayolu Özlem, Editor, Nobel Tıp Kitabevi, pp.356-364, 2017

Hipotansiyonun Yönetiminde Akupres Uygulaması

in: Kanıta Dayalı Rehberleriyle Tamamlayıcı ve Destekleyici Uygulamalar, Mürüvvet Başer, Sultan Taşcı, Editor, Akademisyen Kitabevi, Ankara, pp.231-237, 2015

Metrics

Publication

159

Citation (WoS)

10

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

15

H-Index (Scopus)

2

Project

6

Open Access

11
UN Sustainable Development Goals