Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Karamanlı Neokesaria Köyünde Doğum Geçişine Ait İnançlar

MILLI FOLKLOR, ss.143-155, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çevirmenlerinin Gözünden Mutfak Kültür

TURKISH JOURNAL OF SOCIOLOGY-SOSYOLOJI DERGISI, cilt.40, ss.43-53, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Festival Yemekleri Bağlamında Aidiyet İfadeleri: Gavustima ve Giritliler Festivali Örneği

II. GİRİT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU - Türkiye’de Girit Araştırmaları, Aydın, Türkiye, 1 - 03 Şubat 2019, cilt.2, ss.139-146

Kimliği İşleyenler:Kapadokyalı Rumlarda Kimlik Aktörleri

4. Ulusal Antropoloji Kongresi, Türkiye, 17 Ekim 2019

The Refugee Identity Construction of Cappadocian Greeks in Between Greek and Turkish Nationalism

Nationalism in Times of Uncertainty, Graz, Avusturya, 7 Nisan - 07 Haziran 2018, ss.1

Gavustima: Göçmen Bir Topluluğun Yerlileşmesi ve Festival Yoluyla Kimlik İfadeleri

Halk Kültüründe Eğlence Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 08 Nisan 2017, ss.1

Yeniden Tanımlanan Bir Mübadil Kimliği: Kapadokyalı Rumlarda Aidiyet ve Kendini Tanımlama

Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri, Tekirdağ, Türkiye, 30 Ocak - 01 Şubat 2017, ss.295-305 Creative Commons License

Kitap & Kitap Bölümleri

Sosyal ve Kültürel Antropolojide Etnografi

Eğitim Antropolojisi, Zeliha Nilüfer Nahya, Editör, Nobel Yayınları, ss.94-118, 2020

Giriş: Sosyal ve Kültürel Antropoloji Çerçevesinde Tarih, Yerliler ve Eğitim

Eğitim Antropolojisi: Sosyal, Kültürel, Linguistik ve Etnografik Boyutlarıyla Eğitim, Zeliha Nilüfer Nahya, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.1-26, 2020

Gavustima Festivali: Mübadil Bir Topluluğun Yerlileşmesi ve Festivalin Kimlik İfadeleri

Mübadil Kentler: Türkçe Konuşan Rum Ortodokslar, Yonca Cingöz, Editör, Lozan Mübadilleri Vakfı Yayınları, İstanbul, ss.46-62, 2019

Monuments of Refugee Identity: Pain, Unity, and Belonging in three Monuments of Cappadocian Greeks

Monument and Culture: International Perspectives on the Future of Monuments, Laura A. Macaluso, Editör, Rowman & Littlefield, Oxford, Maryland, ss.121-130, 2019

Ansiklopedide Bölümler

Karamanlılar

Islık Yayınları, ss.594-597, 2020