Araştırma Alanları

  • Sosyal ve Beşeri Bilimler

  • Antropoloji

  • Sosyal Antropoloji

  • Halkbilimi (Folklor)

  • Kitle İletişimi ve Araçları

  • İletişim Bilimleri