Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sustainability of Folk Culture through Tourism

4. International Travel and Tourism Dynamics, Ankara, Turkey, 4 - 06 October 2023, pp.465-478 Sustainable Development

Festival Yemekleri Bağlamında Aidiyet İfadeleri: Gavustima ve Giritliler Festivali Örneği

II. GİRİT ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU - Türkiye’de Girit Araştırmaları, Aydın, Turkey, 1 - 03 February 2019, vol.2, pp.139-146

The Refugee Identity Construction of Cappadocian Greeks in Between Greek and Turkish Nationalism

Nationalism in Times of Uncertainty, Graz, Austria, 7 April - 07 June 2018, pp.1 Sustainable Development

”Yeniden Tanımlanan Bir Mübadil Kimliği: Kapadokyalı Rumlarda Aidiyet ve Kendini Tanımlama”

Uluslararası Mübadele Sempozyumu ve Mübadelenin 94. Yılı Anma Etkinlikleri, Tekirdağ, Turkey, 30 January - 01 February 2017, pp.295-306 Creative Commons License

Books & Book Chapters

Mübadele ve Yemek

in: 100. Yılında Mübadele, Mehmet Söylemez, Editor, İBB Yayınları, İstanbul, pp.413-433, 2023

Kapadokyalı Rumların Mübadele Anıtları: Ulusa Bağlılık, Mübadele ve Kolektif Bellek

in: Mübadele Türk-Yunan Nüfus Değişimi, Arı Kemal, Emgili Fahriye, Özmen Süleyman, Kaya Murat, Editor, Rumeli Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.285-312, 2021

Kapadokyalı Rumlarda Miras Dillerin Yerine ve Anlamına Kısa Bakış

in: Sosyal Bilimlerde Yaklaşımlar Yönelimler Yeni Boyutlar, Gözde Aynur Mirza, Editor, Bağlam Yayınları, İstanbul, pp.270-291, 2021

Sosyal ve Kültürel Antropolojide Etnografi

in: Eğitim Antropolojisi, Zeliha Nilüfer Nahya, Editor, Nobel Yayınları, pp.94-118, 2020

Giriş: Sosyal ve Kültürel Antropoloji Çerçevesinde Tarih, Yerliler ve Eğitim

in: Eğitim Antropolojisi: Sosyal, Kültürel, Linguistik ve Etnografik Boyutlarıyla Eğitim, Zeliha Nilüfer Nahya, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.1-26, 2020

Gavustima Festivali: Mübadil Bir Topluluğun Yerlileşmesi ve Festivalin Kimlik İfadeleri

in: Mübadil Kentler: Türkçe Konuşan Rum Ortodokslar, Yonca Cingöz, Editor, Lozan Mübadilleri Vakfı Yayınları, İstanbul, pp.46-62, 2019

Monuments of Refugee Identity: Pain, Unity, and Belonging in three Monuments of Cappadocian Greeks

in: Monument and Culture: International Perspectives on the Future of Monuments, Laura A. Macaluso, Editor, Rowman & Littlefield, Oxford, Maryland, pp.121-130, 2019

Episodes in the Encyclopedia

Tribom Oyunu

Dünya Etnospor Konfederasyonu, pp.1, 2023

Limon Oyunu

Dünya Etnospor Konfederasyonu, pp.1, 2023

Horozum Cik Cik Oyunu

Dünya Etnospor Konfederasyonu, pp.1, 2023

Onbirelli

Dünya Etnospor Konfederasyonu, pp.1, 2022

Gazoz Kapağı

Dünya Etnospor Konfederasyonu, pp.1, 2022

Sıcak Soğuk

Dünya Etnospor Konfederasyonu, pp.1, 2022

Karamanlılar

Islık Yayınları, pp.594-597, 2020

Metrics

Publication

26

Project

2
UN Sustainable Development Goals