Bilimsel Faaliyetler

Bilimsel Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler

 • 2016 - Devam Ediyor Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED)

  Üye

 • 2015 - Devam Ediyor Kayseri Profesyonel Aşçılar Derneği

  Üye

 • 2015 - Devam Ediyor Turizm Akademisyenleri Derneği

  Üye

Bilimsel Hakemlikler

 • Nisan 2020 International Food Research Journal

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Nisan 2020 Journal of Multidisciplinary Academic Tourism

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Temmuz 2019 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BAP Doktora, Akdeniz Üniversitesi, Türkiye

 • Nisan 2019 Journal of Recreation and Tourism Research

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Aralık 2018 Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Haziran 2018 Journal of Tourism and Gastronomy Studies

  Diğer İndekslerce Taranan Dergi

 • Haziran 2018 Journal of Gastronomy Hospitality and Travel

  Hakemli Bilimsel Dergi

 • Mayıs 2018 Yükseköğretim Kurumları Destekli Proje

  BAP Araştırma Projesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Türkiye