Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Otolog Hematopoietik Kök Hücre Alıcısı, COVID-19 ve Mukormikoz

10. Türkiye EKMUD Bilimsel Kongresi, Antalya, Turkey, 25 May 2022, vol.11, pp.21 Sustainable Development

EFFECTS OF HIGH DOSE VITAMIN C ON PATIENT OUTCOMES IN ARDS PATIENTS ADMITTED TO INTENSIVE CARE WITH COVID-19; MULTI-CENTER RETROSPECTIVE STUDY

18. ULUSAL DAHİLİ VE CERRAHİ BİLİMLER YOĞUN BAKIM E-KONGRESİ VE 10. AVRASYA YOĞUN BAKIM E-TOPLANTISI, Turkey, 06 December 2021 Sustainable Development

Nefrektomi ile Sonlanan Bir Pyelonefrit Olgusu: Karbapeneme Dirençli Klebsiella pneumoniae

8. TÜRKİYE EKMUD BİLİMSEL KONGRESİ “ON-LINE KONGRE”, İstanbul, Turkey, 24 November 2020, vol.110

289: INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SERIAL GHRELIN AND ACYLATED GHRELIN LEVELS AND MORTALITY

48th Critical Care Congress of the Society-of-Critical-Care-Medicine, California, United States Of America, 17 - 20 February 2019, vol.47, pp.126

INVESTIGATION OF THE RELATIONSHIPBETWEEN SERIAL GHRELIN AND ACYLATEDGHRELIN LEVELS AND MORTALITY INCRITICALLY ILL PATIENTS: PROSPECTIVE,OBSERVATIONAL, PILOT STUDY

15. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi ve 7. Avrasya Yoğun Bakım Toplantısı, Antalya, Turkey, 21 - 24 November 2018, pp.6

Critically Ill Elderly Patient Mortality: Is Age A Risk Factor?

10. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi - 2. Avrasya Yoğun bakım Toplantısı, İstanbul, Turkey, 27 - 30 November 2013

Bir Üniversite Hastanesinde Perkütan Endoskopik Gastrostomi Deneyimi

9. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 November 2012, vol.1, pp.46

Books & Book Chapters

Sıvı Elektrolit Bozuklukları

in: Temel Yoğun Bakım Kitabı, Altıntaş Defne, Özyılmaz Ezgi, Ferliçolak Leyla, Editor, BAYT Bilimsel Araştırmalar Basın Yayın ve Tanıtım Ltd. Şti, Ankara, pp.101-110, 2022

Travma İlişkili Koagülopati

in: Olgularla yoğun Bakım Protokolleri, Nimet Şenoğlu, Editor, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.697-708, 2019

Akut Solunum Sıkıntısı Sendromunda Destek Tedavide Önemli Noktalar

in: Akut Solunum Sıkıntısı Sendromu (ARDS), Altıntaş Neriman Defne, Editor, TÜRKİYE KLİNİKLERİ, Ankara, pp.65-68, 2018