Publications & Works

Articles Published in Other Journals

HİNT MÜZİĞİNİN NOTASYONU ÜZERİNE BİR TARTIŞMA

ASYA STUDIES, vol.6, no.20, pp.1-10, 2022 (Scopus)

Geleneksel Hint Müziği

Z Dergisi, no.4, pp.128-132, 2020 (Non Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

AZERBAYCAN SÖZLÜ KÜLTÜRÜNÜN SENTEZ JANRI MEYXANA ÜZERİNE KISA BİR İNCELEME

International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art , vol.4, no.8, pp.129-137, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Geleneksel Çin Müzik Kültüründe Sizhy Kavramı

International Journal of Cultural and Social Studies (IntJCSS) , vol.5, no.1, pp.223-236, 2019 (Peer-Reviewed Journal)

Raga As The Key Concept Of Musıcal Thınkıng In Indıan Classıcal Musıc

Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Dergisi, vol.1, no.1, pp.51-64, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

Akordiyon ve Benzeri Armonikaların Tarihsel Gelişimi Üzerine Bir İnceleme

Porte Akademik Müzik ve Dans Araştırmaları Dergisi, no.17, pp.87-101, 2018 (Peer-Reviewed Journal)

X.-XVII. Yüzyıllarda Yakın Ve Orta Doğuda Müzik Aletleri Üzerine Yapılan Araştırmalar

Al-Farabi Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, no.3, pp.487-502, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Geleneksel Saha (Yakut) Müzik Aletleri Üzerine Organolojik Bir Araştırma

Akademik Bakış Dergisi, no.63, pp.151-172, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

Muğam Opera Bağlamında Besteci Şefika Ahundova’nın “Gelin Kayası” Operası Üzerine Bir İnceleme

Uluslararası Hakemli Müzik Araştırmaları Dergisi, no.7, pp.66-75, 2016 (Peer-Reviewed Journal)

Müzikal Sesleri Oluşturan Öğelerin Çalışma Prensiplerinin İncelenmesi

Avrasya Sanat ve Medeniyet Dergisi, vol.2, no.2, pp.13-21, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Antik Yunan Dönemindeki Çalgı Sınıflandırma Çalışmaları

Konservatoriya Dergisi, vol.3, no.25, pp.19-26, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Çalgılarda Sistemleştirme Yöntemleri Ve Önemli Taksonomi Kriterleri

Erciyes Sanat Dergisi, no.3, pp.16-25, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Azerbaycan’da Orkestra Kültürü Gelişiminin Kısa Tarihçesi

Orkestra aylık müzik dergisi, no.433, pp.3-12, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

GELENEKSEL HİNT MÜZİĞİ ÜZERİNE BİR DERLEME

İDİL sanat ve dil dergisi, pp.106-112, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Geleneksel Hint Müziğinin Yapısı

AVRASYA İNCELEMELERİ DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.305-321, 2013 (Peer-Reviewed Journal)

Çin Çalgılarında Geleneksel ‘Ba Yin’ Sınıflandırması

The Journal of Academic Social Science Studies, pp.457-466, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

“Farabi’nin Çalgı Araştırma Çalışmaları”

“Müasir Medeniyyetşünaslık” elmi-metodiki-publisistik Jurnal,, vol.2, no.2, pp.16-19, 2012 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A BRIEF ANALYSİS OF MEYKHANА AS THE SYNTHESIS GENRE OF AN ORAL CULTURE OF AZERBAIJAN

Uluslararası Erciyes Multidisipliner Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Turkey, 26 - 28 April 2019, pp.55-56

Geleneksel Çin Müzik Kültüründe Si-Zhy Anlayışı

8. Uluslararası Çin'den Adriyatik'e Sosyal Bilimler Kongresi, Kabil, Afghanistan, 27 February - 28 March 2019, pp.55

Raga as the Key Concept of Musical Thinking in Indian Classical Music

I. Atlas Dergisi Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Nevşehir, Turkey, 19 - 21 October 2018, pp.15-16 Sustainable Development

MÜZİK TOPLUMDA BİR POLİTİK SOSYALLEŞME ARACIDIR

I. Uluslararası Güzel Sanatlar ve Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 28 - 30 April 2018

Müzik, Toplumda Bir Politik Sosyalleşme Aracıdır

I. Uluslararası Güzel Sanatlar ve Eğitimi Sempozyumu, Sivas, Turkey, 28 - 30 April 2018, vol.1, pp.371-382

Azerbaycan Müzik Kültüründe Orkestra Sanatının Oluşumuna Tarihsel Bir Bakış

1. Uluslararası İpekyolu Akademik Çalışmalar Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 21 September - 23 December 2017, pp.499-506

IX.-XVII. Yüzyıllarda Yakın Ve Orta Doğuda Müzik Aletleri Üzerine Yapılan Araştırmalar

Uluslararası Mardin Kültür ve Medeniyet Kongresi, Mardin, Turkey, 8 - 10 December 2017, pp.104-105

Azerbaycan Müzik Sanatının Unutulmaz Kadın Karakterleri

III. Uluslararası Güzel Sanatlar Bilimsel Araştırma Günleri, Sivas, Turkey, 08 April 2010 - 10 October 2016, pp.890-899

Estetik zevkin formalaşması kültür siyasetinin birincil vazifesidir

Kültürologların Uluslararası 2. Bakü Forumu, Baku, Azerbaijan, 12 June 2012 - 14 October 2013

Bir Öneri: Çalgı Sınıflandırma Modeli

IV. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu,“Müzik Nereye Gidiyor?”, Kütahya, Turkey, 6 - 08 June 2013, pp.523-531

Hint Çalgılarının Sınıflandırmaları Üzerine Bir Araştırma

“Müzik ve Kültürel Doku”, I. Uluslararası Müzik Araştırmaları Sempozyumu, Trabzon, Turkey, 16 - 19 October 2012, pp.408-421

Books & Book Chapters

Hint Muzik Sanatı

Katre Müzik Yayınları, Kayseri, 2021

Müzik, Toplumda Bir Politik Sosyalleşme Aracıdır

in: Güzel Sanatlar Ve Eğitim Araştırma Yazıları, Öğr. Gör. Dr. Şükran BULUT,Öğr. Gör. Nida Anıl KAZANÇ, Editor, Cumhuriyet Üniversitesi Matbaası, Sivas, pp.371-382, 2018

Classification of Musical Instruments

LAP LAMBERT Academic Publishing, Riga, 2017

Çalgıların Sınıflandırılması

“E.L.” Neşriyat Ve Poligrafya Şirketi MMC, Baku, 2013

Episodes in the Encyclopedia